GSP - High Tech Saws

HSS cirkularni noževi, GSP Zborovice


Promo Video - pile GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Konveksnog i konkavnog glodala

Konveksnog i konkavnog glodala

Konveksnog i konkavnog glodala

Ovi tasteri će podržati i preporučiti naš sajt drugim korisnicima interneta. Hvala Vam.

Opis proizvoda Konveksnog i konkavnog glodala

Polukružna konveksna glodala prema DIN 856

Half circular milling cutters convex according DIN 856

Prečnik Debljina Rupa Poluprečnik Broj zuba HSS M2 Broj zuba kobalt 5%
50 2 16 1 14 16
50 2,5 16 1,25 14 16
50 3 16 1,5 14 16
50 3,2 16 1,6 14  
50 4 22 2 14 16
63 5 22 2,5 12 12
63 6 22 3 12 12
63 6,3 22 3,15 12  
63 7 22 3,5 12 12
63 8 22 4 12 12
63 9 22 4,5 12 12
63 10 27 5 12 12
80 11 27 5,5 12 12
80 12 27 6 12 12
80 12,6 27 6,3 12  
80 13 27 6,5 12  
80 14 27 7 12  
80 15 27 7,5 12  
80 16 27 8 12 12
100 17 32 8,5 12  
100 18 32 9 12  
100 19 32 9,5 12  
100 20 32 10 12 12
100 22 32 11 12  
100 24 32 12 12 12
100 25 32 12,5 12  
125 28 40 14 12  
125 32 32 15 12  
125 32 32 16 12  
125 36 40 18 12  
125 40 32 20 12  
160 50 40 25 12  

 

Konkavni sekači glodalice polukružni

Concave Millling Cutters halfcircular

HSS ili VHM konkavni i konveksni sekači glodalice za polukružno i četvrtkružno sečenje. Konkavna testera od čvrstog karbida za četvrt kruga ili polukrug na levo ili na desno sa prečnikom 15 mm - 200 mm rade se po zahtevu.

Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

Asortiman sekača glodalice je ø 20 mm - ø 315 mm sa debljinom koja se kreće od 0,2 mm - 6 mm sa različitim korakom povećanja i zupcima oblika: A - B - BW. Sve standardne testere dostupne su u HP-GRIND konstrukciji ali su lako dostupne i u konstrukciji sa prevlakom VAPO ili P.V.D. (Physical Vapour Deposition) (fizičko taloženje iz gasne faze). Gore navedeni primeri naših proizvoda – testera i glodala samo su mali pregled naših proizvodnih mogućnosti. Spremni smo da takodje proizvodimo i različite alate u skladu sa vašom dokumentacijom kao što su prizmatični sekači, profilni sekači, valjkasta čeona glodala, pločasta glodala, polukružna glodala konveksna, polukružna glodala konkavna, glodala za zaobljavanje uglova, jednougaona glodala, dvougla glodala, HSS rezne testere sa ravnim zupcima sa odvodom strugotine sa strane, M2 testere sa cik-cak zupcima sa odvodom strugotine sa strane, HSS bočna i čeona glodala sa ravnim zupcima, HSS bočna i čeona glodala sa cik-cak zupcima.

 

HSS Konveksnisekači glodalice

HSS Convex Milling Cutters

HSS ili VHM konveksnisekači glodalice sa finim razmakom izmedju zubaca za usecanje polukružnih žljebova . Ovi sekači će zadržati svoju formu tokom celog veka trajanja pod uslovom da se ponovo oštre, čelo zubaca je bruženo radijalno-ka-centru. Spoljni prečnik od 30 mm do 210 mm. Debljina 0,5 – 20 mm. Prevlake TIN i TIALN. Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

 

Dimensions Pinhole Teeth number Radius
40 x 3,0 mm 15 mm 46 R 1,5
50 x 3,0 mm 25 mm 48 R 1,5
50 x 4,0 mm 13 mm 48 R 2,0
60 x 3,0 mm 16 mm 50 R 1,5
60 x 4,0 mm 16 mm 50 R 2,0
63 x 5,0 mm 16 mm 30 R 2,0
63 x 5,0 mm 16 mm 30 R 2,5

 

Polukružna konkavna glodala prema DIN 855A

Half circular milling cutters concave according DIN 855A

Prečnik Debljina Rupa Poluprečnik Broj zuba HSS M2 Broj zuba kobalt 5%
50 6 16 1 14  
50 6 16 1,25 14  
50 8 16 1,6 14  
50 9 16 2 14  
63 10 22 2,5 12 14
63 12 22 3 12  
63 12 22 3,15 12  
63 16 22 3,5 12  
63 16 22 4 12  
63 18 22 4,5 12  
63 20 22 5 12 10
80 24 27 6 12 10
80 24 27 6,3 12  
80 24 27 7 12  
80 32 27 8 12 10
100 32 32 9 12  
100 36 32 10 12 10
100 40 32 12 12 10
100 40 32 12,5 12  
125 50 32 16 10  
125 60 32 20 10  

 

Konveksni sekači glodalice polukružni

Convex Millling Cutters halfcircular

HSS ili VHM konkavni i konveksni sekači glodalice za polukružno i četvrtkružno sečenje. Konkavna testera od čvrstog karbida za četvrt kruga ili polukrug na levo ili na desno sa prečnikom 15 mm - 200 mm rade se po zahtevu.

Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

Asortiman sekača glodalice je ø 20 mm - ø 315 mm sa debljinom koja se kreće od 0,2 mm - 6 mm sa različitim korakom povećanja i zupcima oblika: A - B - BW. Sve standardne testere dostupne su u HP-GRIND konstrukciji ali su lako dostupne i u konstrukciji sa prevlakom VAPO ili P.V.D. (Physical Vapour Deposition) (fizičko taloženje iz gasne faze). Gore navedeni primeri naših proizvoda – testera i glodala samo su mali pregled naših proizvodnih mogućnosti. Spremni smo da takodje proizvodimo i različite alate u skladu sa vašom dokumentacijom kao što su prizmatični sekači, profilni sekači, valjkasta čeona glodala, pločasta glodala, polukružna glodala konveksna, polukružna glodala konkavna, glodala za zaobljavanje uglova, jednougaona glodala, dvougla glodala, HSS rezne testere sa ravnim zupcima sa odvodom strugotine sa strane, M2 testere sa cik-cak zupcima sa odvodom strugotine sa strane, HSS bočna i čeona glodala sa ravnim zupcima, HSS bočna i čeona glodala sa cik-cak zupcima.

 

HSS konkavni sekači glodalice

HSS Concave Milling Cutters

HSS ili VHM konkavni sekači glodalice sa finim razmakom izmedju zubaca za usecanje polukružnih žljebova. Ovi sekači će zadržati svoju formu tokom celog veka trajanja pod uslovom da se ponovo oštre, čelo zubaca je bruženo radijalno-ka-centru. Spoljni prečnik od 30 mm do 210 mm. Debljina 0,5 – 20 mm. Prevlake TIN i TIALN. Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

 

Dimensions Pinhole Teeth number Radius
40 x 3,0 mm 15 mm 46 R 1,5
50 x 3,0 mm 25 mm 48 R 1,5
50 x 4,0 mm 13 mm 48 R 2,0
60 x 3,0 mm 16 mm 50 R 1,5
60 x 4,0 mm 16 mm 50 R 2,0
63 x 4,0 mm 16 mm 30 R 2,0
63 x 5,0 mm 16 mm 30 R 2,5

 

Glodala sa zaobljenim uglom, konkavna

Corner rounding milling cutters, concave
Material: High-speed steel HSS Standard
CSN: 222234, ~DIN 6513, ~ ISO 3860

 

Konveksni sekači glodalice četvrtkružni levo, desno

Convex Millling Cutters quartercircular left, right

HSS ili VHM konkavni i konveksni sekači glodalice za polukružno i četvrtkružno sečenje. Konkavna testera od čvrstog karbida za četvrt kruga ili polukrug na levo ili na desno sa prečnikom 15 mm - 200 mm rade se po zahtevu.

Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

Asortiman sekača glodalice je ø 20 mm - ø 315 mm sa debljinom koja se kreće od 0,2 mm - 6 mm sa različitim korakom povećanja i zupcima oblika: A - B - BW. Sve standardne testere dostupne su u HP-GRIND konstrukciji ali su lako dostupne i u konstrukciji sa prevlakom VAPO ili P.V.D. (Physical Vapour Deposition) (fizičko taloženje iz gasne faze). Gore navedeni primeri naših proizvoda – testera i glodala samo su mali pregled naših proizvodnih mogućnosti. Spremni smo da takodje proizvodimo i različite alate u skladu sa vašom dokumentacijom kao što su prizmatični sekači, profilni sekači, valjkasta čeona glodala, pločasta glodala, polukružna glodala konveksna, polukružna glodala konkavna, glodala za zaobljavanje uglova, jednougaona glodala, dvougla glodala, HSS rezne testere sa ravnim zupcima sa odvodom strugotine sa strane, M2 testere sa cik-cak zupcima sa odvodom strugotine sa strane, HSS bočna i čeona glodala sa ravnim zupcima, HSS bočna i čeona glodala sa cik-cak zupcima.

 

Konkavni sekači glodalice četvrtkružni levo, desno

Concave Millling Cutters quartercircular left, right

HSS ili VHM konkavni i konveksni sekači glodalice za polukružno i četvrtkružno sečenje. Konkavna testera od čvrstog karbida za četvrt kruga ili polukrug na levo ili na desno sa prečnikom 15 mm - 200 mm rade se po zahtevu.

Klijenti mogu da definišu sledeće parametre:

 • prečnik sekača glodalice
 • centralni otvor sekača glodalice
 • utor za klin sekača glodalice
 • debljinu reza sekača
 • broj zubaca sekača
 • oblik zubaca sekača
 • rezne uglove na ivicama zubaca sekača

Asortiman sekača glodalice je ø 20 mm - ø 315 mm sa debljinom koja se kreće od 0,2 mm - 6 mm sa različitim korakom povećanja i zupcima oblika: A - B - BW. Sve standardne testere dostupne su u HP-GRIND konstrukciji ali su lako dostupne i u konstrukciji sa prevlakom VAPO ili P.V.D. (Physical Vapour Deposition) (fizičko taloženje iz gasne faze). Gore navedeni primeri naših proizvoda – testera i glodala samo su mali pregled naših proizvodnih mogućnosti. Spremni smo da takodje proizvodimo i različite alate u skladu sa vašom dokumentacijom kao što su prizmatični sekači, profilni sekači, valjkasta čeona glodala, pločasta glodala, polukružna glodala konveksna, polukružna glodala konkavna, glodala za zaobljavanje uglova, jednougaona glodala, dvougla glodala, HSS rezne testere sa ravnim zupcima sa odvodom strugotine sa strane, M2 testere sa cik-cak zupcima sa odvodom strugotine sa strane, HSS bočna i čeona glodala sa ravnim zupcima, HSS bočna i čeona glodala sa cik-cak zupcima.

 

Slike

Naručivanje robe Konveksnog i konkavnog glodala

Poštovani kupče, imate mogućnost da izvršite preliminarni upit za ovaj proizvod. U upitima iz korpe, možete da specifikujete svoje zahteve za proizvodom u tabeli, ili možete da ukucate pitanja za predstavnike prodaje. Predstavnici prodaje će Vas kontaktirati što je pre moguće.

Add to cart Add to cart

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Telefon: +420 573 369 286

Email:

   Web dizajn studio Porezna je ujedno i autor web stranica