GSP - High Tech Saws
Výroba pílových kotúčov a nožov


promo video - pílové kotúče GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Služby rezanie laserom

Vykonávame rezanie plechov laserom na stroji PRIMA platina 1530 / 2500W

PRIMA PLATINO 1530 / 2500W

Naše výrobné možnosti teraz rozširuje nové kompaktné 2D rezacie centrum PRIMA platina 1530 / 2500W s bezkonkurenčným prístupom ku stolu, ktorý vďaka rýchlosti a presnosti stanovuje nové štandardy. Nové riadenie stroja, rezonátor novej generácie spolu s trojosým lineárnym pohonom zaručujú vysokú presnosť a kvalitu rezu i pri extrémnych rýchlostiach.

Stiahnite si kompletnú brožúru pre PRIMA platina 1530 / 2500W
Max. hrúbky plechov pre rezanie Rezonátor 2500 W
Stavebná oceľ (Stw 37-2, Stw 22) 15 mm
Nerezová oceľ (1.4301) 8 mm
Hliník AlMg3 5 mm

Výpalky majú bežne dosahovanú presnosť 0,1 mm / 1 m

Vďaka kvalifikovaným pracovníkom sme schopní dosiahnuť najvyššiu požadovanej kvality výpalkov. Vykonávame ako kusovú aj sériovú výrobu. Max. hrúbky: oceľ konštrukčná 15 mm, oceľ nerezová 8 mm.

Kontakt na programátorov lasera:

Miroslav Urbánek vedúci rezacieho laseru a kalírny

Miroslav Urbánek

 +420 725 490 281
 urbanek@gsp.info

Vysokodynamické laserové centrum

Prima Platino 1530

Platino je vysokodynamické a veľmi univerzálne 2D laserové rezacie centrum, ktoré sa vyznačuje týmito vlastnosťami:

 • Vďaka špeciálnemu ukotvenie rezného portálu "Cantilever ˝ je zaistená veľmi dobrá prístupnosť k reznému stolu z troch strán, čo je ideálne najmä pre rezanie prototypov, vzoriek a kusovú výrobu.
 • Použitý DC rezonátor sa vyznačuje vysokou účinnosťou a nízkou spotrebou elektrickej energie a technických plynov.
 • Rezanie plechu vo formáte 3000 x 1500 mm s výkonmi do 2500 W garantuje vynikajúce výsledky rezania pre plechy do max hrúbky 15 mm.
 • Vysoká dynamika rezanie vďaka použitiu guľôčkových skrutiek v osiach X, Y, Z zaisťuje najvyššiu možnú produktivitu a polohovacie rýchlosť v tejto kategórii. Polohovacie rýchlosť os je 140 m / min, zrýchlenie os 12 ms-2.
 • Inteligentné čistenie trysky mosadznými kefami prebieha aj v automatickom režime bez zásahu obsluhy.
 • Systém je štandardne vybavený automatickým nastavením ohniska a zároveň je ohnisko udržiavané v konštantnej výške po celej tabuli plechu.
 • Vysoká kvalita rezu je garantovaná aj vďaka systému konštantná dráhy laserového lúča v ktoromkoľvek mieste na tabuli plechu. Dosahujú sa tak rovnako kvalitné rezy kdekoľvek na tabuli plechu.
 • Vysoká produktivita je zabezpečená dvoma výmennými stoly s oceľovými roštami. Doba výmeny stola je skrátená na minimum (cca 25 sec) a vďaka pevnému polohovanie plechu nie je potrebná detekcia hrán pred štartom NC programu. Tým sa ušetrí ďalší čas a zvyšuje sa produktivita.
 • Odpady a drobné dielce po rezaní padajú do odpadových debien umiestnených pod rezacím stolom.

Technické parametre Prima Platino 1530

Laser a výmenný stôl

Charakteristika Parametre
Max. formát plechu 3000 x 1500 mm
Zdvih osi Z 150mm
Pohon os X/Y/Z/F Guličkové skrutky / servopohonmi
Polohovacie presnosť os X/Y ± 0.03 mm
Maximálna polohovacie rýchlosť paralelne k osi X a Y 100 m/min
Maximálna polohovacie rýchlosť os X / Y simultánne 140 m/min
Maximálne zrýchlenie os X / Y / Z 12 m/s2
Hmotnosť zariadenia 11 000 kg
Nosnosť rezného stola 720kg
Doba výmeny stola 25 sec
Výška stola nad podlahou cca 900 mm
Rozstup medzi roštovými doskami 50 mm

1.1 Hraničné hodnoty pre rezanie

Obsah kremíka Opracovateľnosť
Si ≤ 0.02% Preferovať, vynikajúca opracovateľnosť laserom
Si ≤ 0.25% Možné ľahko zhoršené rezné výsledky
Si > 0.25% Obmedzene vhodná kvalita ocele a tým aj horšie alebo nepravidelné výsledky pri rezaní

Uvedené kritériá je potrebné zvážiť pre dosiahnutie vynikajúcich výsledkov pri rezaní uhlíkovej ocele. Odporúčame používanie špeciálnych laserových plechov (RAEX), ktoré zaručujú v hrúbkach od cca 6 mm podstatne lepšie výsledky. Nami udávané rezné parametre založené na optimálnej kvalite ocelí.

Max. hrúbky plechov pre rezanie 2500 W
Stavebná oceľ (Stw 37-2, Stw 22) 15 mm
Nerezová oceľ (1.4301) 8 mm
Hliník AlMg3 5 mm

Pozn. * hodnoty boli dosiahnuté s použitím 10" šošovky

1.2 Konštrukcia laseru

Rám stroja je tvorený masívnym odliatkom zo syntetického granitu. Výhodou tohto riešenia je vynikajúca absorpcia vibrácií, veľmi vysoká torzná tuhosť, veľmi tesné tolerancie a vysoká tepelná stabilita. Vďaka patentovanému ukotvenie rezného portálu "Cantilever ˝ je prístupnosť k stolu zaistená z troch strán (pozdĺžne so stolom, kolmo na stôl a zhora žeriavom). Portál, na ktorom sa pohybuje rezná hlava je vyrobený z hliníkovej zliatiny, jeho profil je špeciálne dimenzovaný na max . zníženie hmotnosti a maximálnu tuhosť..

Vysoká dynamika pohonov je dosiahnutá špeciálnym ukotvením osi X - guličkový skrutka je stacionárne ukotvený a matice je spojená so servopohonom. Na túto obežnú maticu sa prenáša rotačný pohyb zo servomotora, ktorý sa vzápätí mení na lineárny pohyb. Výhodou tohto riešenia je vysoká dynamika, presnosť a minimálne rázy do rámu. Zotrvačné hmoty a kritické otáčky vyplývajúce z hmotnosti guličkovej skrutky sú taktiež eliminované. Konštrukcia Cantilever je chránená patentom od roku 1996. Použité pohony sú od ABB, lineárne vedenie od Bosch-Rexroth.

Rám stroja zo syntetického granituRám stroja zo syntetického granitu

 1. DC rezonátor pevne ukotvený na ráme
 2. Riadiaci systém PRIMACH
 3. Rezný portál Cantilever
 4. Rezná hlava s CNC osou Z

Laserový rezonátor Prima / Convergent

Laserový rezonátor PrimaTieto rezonátory sa vyznačujú charakteristikou lúča, ktorá umožňuje široké využitie v priemyselných aplikáciách. Veľmi nízke prevádzkové náklady garantuje veľmi jednoduchá stavba a celkom len 4 vnútorné zrkadlá (CV5000 len 6 zrkadiel). Smer plynov je optimalizovaný vždy opačným smerom od zrkadla, čím sa ďalej predlžuje jeho životnosť. Budenie rezonátorov je výhradne polovodičové (Solid state), pre stavbu sú použité IGBT a DSP technológie. Všetky série v základe ponúka možnosť rezania pulzným režimom a samozrejme aj CW (continuous wave) režimom vo vynikajúcej charakteristike. Štandardom je pozičné dióda na ľahké navádzanie hlavy na plech.

1.3 Rezná hlava

rezná hlavaRezná hlava si automaticky kontroluje správnu výšku nad plechom vďaka bezdotykovému kapacitnému odmeriavanie. Ani mierne zvlnenie plechu tak nepredstavuje problém pre kvalitu rezu. Zdvih osi Z je 150 mm. V hlave sú použité 5 "a 7,5" šošovky. Na želanie je možné dodať aj 10 "šošovku so zameraním na veľmi silné plechy. Šošovky sú uložené v kazetách, ich výmena je tak veľmi rýchla. Navyše každá kazeta je určená len pre jeden typ šošovky, takže event. Zámena je vylúčená.

Trysky sú upnuté na vodiace kazete, takže aj v prípade kolízie s plechom sú škody minimálne. Celá hlava je ukotvená na portáli rýchloupínacím systémom s elektromagnetom. Nie je teda pevne spojená s osou Z, takže aj tu je riziko poškodenia vplyvom kolízie minimálny. Pre ľahší identifikáciu polohy hlavy na plechu slúži laserová pozičné dióda zobrazujúci polohu trysky.

Platino má štandardne automatické nastavenie a kontrolu ohniska (CNC F). Dráha osi F je 25 mm. Tým sa znížia nároky na obsluhu a zároveň zvýši kvalita rezu vo všetkých oblastiach rezného stola. Na obrázku je znázornená rezná hlava s vymeniteľnými kazetami. Do hornej kazety sa zakladá 7,5 "šošovka, v dolnej kazete je uložená 5" šošovka. Celá hlava je ukotvená elektromagneticky. Nie sú tu použité žiadne externé konektory, káble, hadice, takže aj riziko poškodenia je prakticky nulové. Šošovky sa v kazete vycentruje len raz, ďalšie úkony už nie sú potrebné.

Automatické nastavenie polohy ohniska (CNC os F) má dráhu 25 mm a pohybuje sa nezávisle na osi Z. Nastavenie ohniska je potrebné vždy pri zmene hrúbky materiálu, pri zmene typu materiálu, ale prebieha aj automaticky počas rezania v jednotlivých miestach rezné plochy. Napr. pri rezaní uhlíkových ocelí je ohnisko tesne nad hornou hranou plechu, naopak u farebných kovov a rezanie dusíkom sa ohnisko nachádza v spodnej tretine hrúbky materiálu. Vďaka zdvihu osi Z až 150 mm je možné rezať aj priestorové dielce ako napr už ohnuté plechy, Jaklová profily a podobne.

1.4 Rýchle prepáli

Tento systém umožňuje vykonávať prepáli s veľmi vysokými výkonmi, vďaka tomu dochádza k veľkej časovej úspore. Je to súčasne aj najlepšie možné riešenie pre plechy stredných a veľkých hrúbok. Táto opcia sa skladá z trysky s rozprašovačom oleja a trysky so stlačeným vzduchom. Pred prepáli sa vstrekne minimálne množstvo oleja na plech, aby sa zabránilo prilepeniu horúceho kovu na plech v tesnej blízkosti priepalu. Následne tlak vzduchu vyfúkne voľné časti kovu, ktoré event. zostali ležať na povrchu plechu.

1 – olejová tryska, 2 – tryska so vzduchom
1 - olejová tryska, 2 - tryska so vzduchom
Olejová tryska v akcii
Olejová tryska v akcii

LPM – laserové monitorovanie prepáli

Funkcia LPM (laser piercing monitor) umožňuje značné zníženie doby priepalu. LPM automaticky koriguje dobu priepalu nutnú na spoľahlivé a bezpečné prepáleniu plechu. Po dobu prepaľovaniu sa fotodiódou analyzuje odrazené svetlo a následne sa upravuje frekvencia a dĺžka pulzov. Vďaka tomu je možné automaticky kalkulovať dobu potrebnú na prepáli (nie je tak potrebná skúsená obsluha) a tiež okamžite začať proces rezania potom, čo bol prepáli úspešne vykonaný. Princíp funkcie LPM spočíva v zmene intenzity svetla počas prepaľovaniu a ihneď po úspešnom prepálenie, na základe čoho CNC automaticky vydá pokyn pre posuv os X / Y.

PMR - Plasma monitoring a reštart

Plasma monitoring je funkcia, ktorá kontroluje, či počas rezania nedošlo k tvorbe plazmy. Použitie tejto funkcie je vhodné najmä v prípadoch, keď vznik plazmy nie je žiaduce, ako signalizácia možných problémov počas rezania. Tento alarm zároveň vyvolá funkciu Auto Restart. Podmienkou pre túto opciu je súčasne aj funkcia LPM. Keď fotodióda zaznamená počas rezania tvorbu plazmy (vysoká pravdepodobnosť najmä pri rezaní farebných kovov dusíkom), tryska sa vráti na miesto, v ktorom sa plazma prvýkrát objavila a s pomocou korigovaných rezných parametrov sa kontúra vyreže opakovane.

Rezná hlava s 10" šošovkou

Rezná hlava s 10 šošovkouŠtandardná rezná hlava disponuje dvoma otvormi pre rýchlovýmenné kazety s 5 "a 7,5" šošovkou. Za príplatok je možné dodať špeciálny hlavu s tromi otvormi, ktorá pojme i kazetu s 10 "šošovkou. Táto je vhodná najmä pre rezanie veľmi hrubých plechov, obzvlášť nerezových ale aj uhlíkových ocelí.

 

1.5 Kvalita rezných plynov

Typ plynu Kvalita Čistota
[Vol. %]
Obsah dusíka a argónu (N2+Ar) [ppm] Povrch rezu
Kyslík O2 3.5 ³ 99.95 £ 500 Oxidovaný
Typ plynu Kvalita Čistota
[Vol. %]
Obsah kyslíku (O2) [ppm] Povrch rezu
Dusík N2 4.5 ³ 99.995 £ 10 Bez oxidů, garantovaně lesklý
Dusík N2 5.0 ³ 99.999 £ 3 Bez oxidů, garantovaně lesklý

Spotreba laserových plynov

Typ plynu Hodnoty
Hélium 67,7%
Dusík 28,2%
Oxid uhličitý 4,1%
Celková spotřeba laserového plynu 30 NL/H
Požadovaná čistota laserových plynů 99,995%

Vonkajšie podmienky

Charakteristika Limit
Minimální teplota okolí (provoz) 10°C
Maximální teplota okolí (provoz) 35°C
Maximální relativní vlhkost < 85%
Rosný bod <10°C

Základová doska lasera

Charakteristika Hodnota
Doporučená tloušťka podkladu (železobeton) 200 (…) mm (v závislosti na podloží)
Kvalita betonu B35/25; PC 300 kg/m3
Sedání podlahy Max. 0.1 mm/m
Rovinnost podlahy ±5 mm na 5 m
Služby rezanie laserom

Naša firma ponúka služby rezanie plechov laserom na stroji PRIMA platina 1530 / 2500W. Za použitia najmodernejších technológií v oblasti delenia materiálov pomocou lasera sme schopní dosiahnuť výroby veľmi presných výpalkov z materiálov ako je napr: mosadz, hliník, nerezová oceľ, uhlíková oceľ.

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Tel.: +420 573 369 286

Email: