GSP - High Tech Saws
производство триони и ножове


Промо видео - триони GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

инструментален център

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Стандартно произвеждани отвеждащи отвори на трионените дискове

Каталог на стандартно произвежданите отвеждащи отвори в pdf. (500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Използвани видове стомана за трионени дискове

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Касае се за високо легирана бързорежеща стомана със съдържание на волфрам, ванадий и молибден. Благодарение на тези легиращи елементи дисковите циркуляри имат много добри механични качества и едновременно отлична здравина. Финна мартензитна структура,чието образуване е гарантирано с  5% съдържание на молибден,повишава издръжливостта на трионения диск против спукване и умора на материала. Съдържанието на волфрам формира не само екстремно твърдите карбиди и подобрява здравината на диска, но главно предотвратява растежа на зърната на материала. Освен това повишава издръжливостта на триене (абразивността),особено при високи работни температури. Ванадия участва в подобряването на механичните качества на циркуляра подобно както горе посочените елементи.Създава финни зърна, съучаства при възникването на твърди карбиди и повишава издръжливостта на триене на инструмента.

Типичен химически състав на HSS/Dmo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Тази високо легирана бързорежеща стомана освен с волфрам и молибден е легирана и с кобалт. От горе посочената стомана HSS/Dmo5 се отличава главно с 5% съдържание на кобалт, който предотвратява растеж на зърната при високи работни температури и повишава мощността на рязане. Тези качества са задължителна предпоставка за продуктивно рязане на твърдите материали, каквито напр. са неръждаема стомана или стомана с висока здравина.

Типичен химически състав на HSS/Dmo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Форма на зъбите и на режещата геометрия на трионените дискове

Tooth форма и рязане, триони

Триони циркулярни GSP идват стандартно със следните геометрии, подходящи за рязане на стомана и неговите сплави.

Standard рязане геометрия на дискове за циркуляр
Висококачествена стомана, която е направена циркуляр ъгъла на наклона - γ
" ° "
ъгълът на гърба - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Дисковите циркуляри GSP стандартно се доставят с долу посочените геометрии, подходящи за рязане на стомана и нейните сплави.

Препоръчителни рязане геометрия на конкретните материали
Тип на рязане материал сила ъгъла на наклона - γ ъгълът на гърба - α
  N/mm2 " ° " " ° "
рязане стомана 350 - 500 20°
Циментиран стомана 500 - 750 18°
Висше стомани сила (ХСП) 700 - 950 15°
Много трудно стомана 950 - 1050 12°
Стомана за горещо работа 950 - 1300 10°
Аустенитна стомана (неръждаема стомана) 500 - 800 12°
Алуминиеви сплави 90 - 200 12°
Алуминий и негови сплави 200 - 400 22° 10°
Алуминиеви сплави с до 5% 300 - 500 20°
мед 200 - 400 20° 10°
фосфорен бронз 400 - 600 15°
бронз трудно 600 - 900 12°
месинг 200 - 400 16° 16°
месинг сплав 400 - 700 12° 16°
титанови сплави 300 - 800 18°

Препоръчителни стойности за рязане

По-долу са нашите препоръки за периферна скорост и скоростта на подаване в зависимост от вида на материала за рязане.

Препоръчителни стойности за скорост на рязане и скоростта на захранване
Тип на рязане материал сила Периферната скорост Feed на зъб група
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
рязане стомана 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Циментиран стомана 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Висше стомани сила (ХСП) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Много трудно стомана 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Стомана за горещо работа 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Аустенитна стомана (неръждаема стомана) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
сив чугун 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Алуминий и негови сплави 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Алуминиеви сплави с до 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
мед 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
фосфорен бронз 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
фосфорен бронз 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
месинг 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
месинг сплав 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
сив чугун 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
титанови сплави 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Греди и профили - Стенни 0,1 г 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Профили и тръби - стена 0,025 г 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Правилния избор на периферната скорост и скоростта на предвижване е несъмнено решаваща за оптимализацията на процеса на рязане. Необходимо е да се внимава за това, че между скоростта на двете скорости съществува тясна връзка, която би трябвало винаги да бъде спазена. Ако напр. периферната скорост по съотношение спрямо придвижването е прекалено висока, рязаната част по скоро ще се лъска вместо да се реже. В противен случай при висока скорост на придвижване по отношение спрямо периферната скорост, на дисковия циркуляр му остава малко време за да успее да изхвърли треските от междузъбното пространство и може да се стигне до неговото счупване
Периферната скорост (V), която се изразява в метри в минута, не бива да се замени с броя на оборотите в минута (RPM). За да бъде възможно да се установи броя на оборотите в минута за настройка на машината е възможно да се използва следната формула:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Препоръчан брой и форми на зъбите на трионените дискове

Препоръчва се броят и формата на зъбите на циркулярите

Profiles

Препоръчва се броят и формата на зъбите на циркулярите

Solid material

В ляво посочената таблица съдържа също препоръчаните стойности за придвижване на зъб. Тази стойност позволява да се установи общото придвижване, което трябва да се настрои на машината. За това служи следната формула.
At = Az x Z x RPM
Препоръчан брой на зъбите и форми на назъбване за рязане на кухи профили и плътен материал.

Скорост на рязане за триони с твърди карбиди

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Препоръчваните в тази таблица данни са предназначени само за употреба.

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2

 

Тези бутони ще подкрепи и да препоръча нашия сайт на други потребители на интернет. Благодаря.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox е и автор на уеб сайтове

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND