GSP - High Tech Saws
Valmistus terät ja veitset


promo video - teriä GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

HSS halkaisuterät

HSS halkaisuterät metallille

Halkaisusahat on tarkoitettu teräs-, messinki- ja pronssimateriaalien ja ruostumattomien terästen halkaisuun - putkien katkaisuun, profiilien ja umpimateriaalin leikkaamiseen. Siten halkaisusahat eroavat urasahoista, jotka on tarkoitettu vain "pieneen syvyyteen leikkaamiseen" – esim. urien tekemiseen, ohuiden levyjen leikkaamiseen jne. HSS halkaisuterät on valmistettu volframia, vanadiinia ja molybdeeniä sisältävästä runsasseosteisesta pikateräksestä, jossa on kobolttia joko yksi prosentti (Dmo5) tai viisi prosenttia (Emo5). HSS halkaisuterien ominaisuuksiin kuuluu erinomainen lujuus ja erittäin hyvä sietokyky halkeamista ja materiaalin väsymistä vastaan. Hyvä kulumiskestävyys (kitkakertoimen alentaminen) saavutetaan sahanterien pinnoituksella eri materiaaleilla esim. TiN, TiAlN, TiCN tai tavallisella passivoinnilla – ts. pintahapetuksella hiilidioksidilla, jonka yhteydessä syntyy erittäin hieno kovuudeltaan 900 HV pintakerros. Näin käsiteltyjä halkaisuteriä sanotaan usein passivoiduiksi pyörösahanteriksi eli VAPO sahoiksi. Halkaisuterien pinnoitus on tärkeää varsinkin korkeissa työlämpötiloissa. Työkaluneuvonnassa esitämme pyöröterän hampaiden suositellun määrän ja muodon materiaalien eri kokojen ja lajien: alumiiniprofiilien, teräsprofiilien ja umpimateriaalin leikkaukseen ja muut suositellut arvot leikkausta varten. Tilauksesta valmistamme erilaisia terien vääntiötappien reikiä, kiristysuria ja -reikiä ja akselin reikiä. HSS uraterät, HSS leikkuusahat, urajyrsimet ja muut pyörösahanterät ovat saatavissa myös tuumamitoilla. Valmistamme kaikkia sahanteriä vapaasti valittavalla hammastuksella - karkealla tai puolikarkealla hammastuksella ja myös hienolla hammastuksella. Web-sivuillamme on esitetty HSS halkaisuterien ja HSS uraterien perus- ja useimmin käytetyt mitat, mutta näiden tyyppien lisäksi pystymme valmistamaan muitakin sahanterämalleja, joilla voi olla erilaiset parametrit, esim. sahanterän halkaisija, kiinnitysreikä, sahanterän laipan halkaisija, hammasväli ja hampaiden muoto. Hampaan muodon B toimitamme usein myös lastunjakajalla, tällaisesta hammastuksesta käytetään nimitystä BS.

Lyhyt videoesitys HSS halkaisuterät

Pintakäsittely

VAPO - passivointi

Kyseessä on pintakäsittely CO2 hapetuksella, jonka yhteydessä valmiit pyörösahanterät päästetään vielä kerran kuumassa höyryssä noin 550°C lämpötilassa. Tällöin niihin muodostuu erittäin hieno pintakerros, jonka kovuus on 900 HV. Jännityksen vapautumisen ansiosta parantuu sahanterien joustavuus, minkä vuoksi niiden halkeamisvaara vähenee. Pinnalle syntyvät mikrohuokoset mahdollistavat jäähdytysnesteen tehokkaamman vaikutuksen. Tämä pintakäsittely sopii hyvin yleiskäyttöön. Poikkeuksena on alumiinin, kuparin, messingin ja niiden seosten leikkaaminen.

GOLDSKIN - TiN-pinnoitus

Sahanterien varustaminen TiN (titaaninitridi) pinnoituksella antaa niille erittäin hyvän pinnan mikrokovuuden, mikä mahdollistaa niiden käytön hyvän mekaanisen kestävyyden omaavien materiaalien leikkaamiseen. Ne sopivat erittäin hyvin keskiseosteisten ja kovien terästen leikkaamiseen. Pinnoituksen ominaisuudet mahdollistavat kehänopeuden ja liikkeen nopeuden nostamisen jopa 50 %, mikä lyhentää olennaisesti työsyklien pituutta.

BLACKSKIN - TiAlN-pinnoitus

Tämä pinnoitus sopii suuren vetolujuuden omaavien materiaalien, ruostumattomien terästen ja kulumista kestävien materiaalien, kuten esim. valuraudan ja messingin leikkaamiseen. Sen erinomaisena ominaisuutena on kestävyys korkeissa työlämpötiloissa, minkä vuoksi se sopii käyttöön kuivaleikkauksessa tai riittämättömän jäähdytyksen yhteydessä. Sopii erittäin hyvin myös suurille kehänopeuksille.

SPEEDSKIN - TiCN-pinnoitus

PVD-pinnoitus hyvin alhaisella kitkakertoimella teräksen suhteen. Mahdollistaa hyvin puhtaan leikkuujäljen saavuttamisen ja estää jäysteiden syntymisen kylmätyöstössä ja hyvin korkeilla kehä- ja liikenopeuksilla materiaaleissa, kuten erittäin kovat teräkset, kupari ja messinki, joiden kylmätyöstössä ovat jäysteet yleisiä. Mahdollistaa kehänopeuden ja liikkeen nopeuden nostamisen jopa 100 % pinnoittamattoman sahanterän arvoihin verrattuna.

GRAYSKIN - CRN-pinnoitus

Hyvin alhaisen kitkakertoimen teräksen suhteen ansiosta sopivat GRAYSKIN pinnoitteella varustetut sahanterät hyvin sellaisten materiaalien leikkaukseen, joilla on vahva taipumus tarttua työkalun sivupintoihin. Kyseessä ovat ennen kaikkea messinki, pronssi, kupari ja alumiiniseokset. Lisäetuna on mahdollisuus pinnoitukseen paksumpina kerroksina jopa 7μm paksuuteen saakka.

Edellä esitettyjen PVD peruspinnoitusten lisäksi on tarjonnassamme muitakin kehitettyjä PVD-pinnoitteita, kuten esim. TICN MP, AlTin, DLC, NACO ja NACRO.

Nämä painikkeet tukevat ja suositella sivumme muille Internetin käyttäjille. Kiitos.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox on myös kirjoittanut verkkosivujen

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND