GSP - High Tech Saws
Valmistus terät ja veitset


promo video - teriä GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Työkaluneuvonta sahojen valintaa varten

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Pyörösahanterien perustyyppisinä valmistettavat vääntiötappien reiät

Perustyyppisinä valmistettavien vääntiötappien reikien luettelo pdf. (koko 500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Pyörösahanterien valmistukseen käytettävät teräslajit

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Kyseessä on volframia, vanadiinia ja molybdeeniä sisältävä runsasseosteinen pikateräs. Näiden seosaineiden ansiosta ovat pyörösahanterien mekaaniset ominaisuudet erittäin hyvät ja samalla niiden lujuus on erinomainen. Hieno martensiittinen rakenne, jonka muodostumisen varmistaa 5% molybdeenipitoisuus, parantaa terän sietokykyä halkeamista ja materiaalin väsymistä vastaan. Volframipitoisuus muodostaa äärimmäisen kovia karbideja ja parantaa terän lujuutta ja ennen kaikkea estää materiaalin rakeisuuden kasvun. Sen lisäksi se parantaa kulumiskestävyyttä ennen kaikkea korkeissa työlämpötiloissa. Vanadiini parantaa terän mekaanisia ominaisuuksia vastaavalla tavalla kuin edellä mainitut seosaineet. Se muodostaa hienoja rakeita, osallistuu kovien karbidien muodostumiseen ja parantaa työkalun kulumiskestävyyttä.

HSS/Dmo5 tyypillinen kemiallinen koostumus %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Tämä runsasseosteinen pikateräs on volframin ja molybdeenin lisäksi seostettu myös koboltilla. Edellä mainitusta HSS/Dmo5 teräksestä se poikkeaa ennen kaikkea 5% kobolttipitoisuudella, joka estää rakeisuuden kasvun korkeissa työlämpötiloissa ja nostaa leikkaustehoa. Nämä ominaisuudet ovat välttämätön edellytys kovien materiaalien, kuten ruostumattomien tai erittäin lujien terästen tuotannolliselle leikkaamiselle.

HSS/Dmo5 tyypillinen kemiallinen koostumus %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Pyörösahanterien hampaiden muodot ja leikkuugeometria

Hampaiden muoto ja geometria leikkaus terät

GSP pyörösahanterät toimitetaan perusmallisina alempana esitetyillä, terästen ja niiden seosten leikkaamiseen sopivilla geometrioilla.

Vakiosahausvaste geometria teriä
teräslaadun mistä se on tehty ktoučová näki Kallistuskulma - γ
" ° "
Kaventua - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Määrättyjen materiaalien suurten sarjojen leikkaukseen suosittelemme pyörösahanteriä, joiden leikkuugeometria on sovitettu kyseiselle materiaalilajille. Alempana on esitetty niitä koskeva katsaus.

Suositeltava leikkuugeometrialla tiettyihin materiaaleihin
Suositellut arvot leikkuuta varten Vahvuus Kallistuskulma - γ Kaventua - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Automaattiterästä 350 - 500 20°
Liimata terästä 500 - 750 18°
Luja teräs (HSS) 700 - 950 15°
Erittäin kovaa terästä 950 - 1050 12°
Teräkset kuumamuokata 950 - 1300 10°
Austeniittisten terästen (SS) 500 - 800 12°
Alumiini seostettu 90 - 200 12°
Alumiini ja sen seokset 200 - 400 22° 10°
Alumiiniseokset jopa 5% 300 - 500 20°
Kupari 200 - 400 20° 10°
Fosforipronssia 400 - 600 15°
Fosforipronssia 600 - 900 12°
Messinki 200 - 400 16° 16°
Brass Alloy 400 - 700 12° 16°
Titaaniseokset 300 - 800 18°

Suositeltavat arvot leikkaus

Alla on meidän suositukset kehänopeudella ja syöttönopeus jaettuna tyyppistä materiaalia.

Suositeltavat arvot leikkuunopeuden ja rehujen
Tyyppi leikattu materiaali Vahvuus Kehänopeus Syöttö / hammas Ryhmä
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Automaattiterästä 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Liimata terästä 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Luja teräs (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Erittäin kovaa terästä 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Teräkset kuumamuokata 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Austeniittisten terästen (SS) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Harmaa valurauta 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Alumiini ja sen seokset 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Alumiiniseokset jopa 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Kupari 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforipronssia 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforipronssia 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Messinki 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Brass Alloy 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Harmaa valurauta 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Titaaniseokset 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Palkit ja profiilit - Wall 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profiileja ja putkia - seinä 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Kehä- ja liikenopeuden oikea valinta on olennaisen tärkeää leikkuuprosessin optimoinnille. On hyvä ottaa huomioon, että näiden nopeuksien välillä on kiinteä suhde, jota pitäisi aina noudattaa. Jos esim. kehänopeus on liikenopeuden suhteen liian suuri, on tuloksena pikemminkin työstettävän kappaleen kiillotus kuin sahaus. Päinvastaisessa tapauksessa liikenopeuden ollessa liian suuri kehänopeuteen verrattuna jää pyörösahalle liian vähän aikaa lastujen poistoon hampaiden välisestä tilasta, mikä voi aiheuttaa lohkeamisen
Kehänopeutta (V), joka ilmaistaan arvona metriä minuutissa, ei pidä sekoittaa kierroslukuun minuutissa (RPM).
Koneen asetuksia varten tarvittavan kierrosluvun selvittämiseen voidaan käyttää seuraavaa kaavaa:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Pyörösahanterien hampaiden suositellut määrät ja muodot

Suositeltava määrä ja muoto hampaiden sahan terät

Profiles

Suositeltava määrä ja muoto hampaiden sahan terät

Solid material

Vasemmalla oleva taulukko sisältää myös suositellut liikkeiden arvot hammasta kohti. Tämä arvo mahdollistaa koneelle asetettavan kokonaisliikkeen selvittämisen. Tähän voidaan käyttää seuraavaa kaavaa.
At = Az x Z x RPM
Suositellut hampaiden määrät ja hammastuksen muodot onttojen profiilien ja umpimateriaalin leikkausta varten.

Kiinteiden karbidien sahaerien katkaisunopeus

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Tässä taulukossa suositellut tiedot on tarkoitettu vain ohjeena.

Pintakäsittely

VAPO - passivointi

VAPO - passivointiKyseessä on pintakäsittely CO2 hapetuksella, jonka yhteydessä valmiit pyörösahanterät päästetään vielä kerran kuumassa höyryssä noin 550°C lämpötilassa. Tällöin niihin muodostuu erittäin hieno pintakerros, jonka kovuus on 900 HV. Jännityksen vapautumisen ansiosta parantuu sahanterien joustavuus, minkä vuoksi niiden halkeamisvaara vähenee. Pinnalle syntyvät mikrohuokoset mahdollistavat jäähdytysnesteen tehokkaamman vaikutuksen. Tämä pintakäsittely sopii hyvin yleiskäyttöön. Poikkeuksena on alumiinin, kuparin, messingin ja niiden seosten leikkaaminen.

GOLDSKIN - TiN-pinnoitus

GOLDSKIN - TiN-pinnoitusSahanterien varustaminen TiN (titaaninitridi) pinnoituksella antaa niille erittäin hyvän pinnan mikrokovuuden, mikä mahdollistaa niiden käytön hyvän mekaanisen kestävyyden omaavien materiaalien leikkaamiseen. Ne sopivat erittäin hyvin keskiseosteisten ja kovien terästen leikkaamiseen. Pinnoituksen ominaisuudet mahdollistavat kehänopeuden ja liikkeen nopeuden nostamisen jopa 50 %, mikä lyhentää olennaisesti työsyklien pituutta.

BLACKSKIN - TiAlN-pinnoitus

BLACKSKIN - TiAlN-pinnoitusTämä pinnoitus sopii suuren vetolujuuden omaavien materiaalien, ruostumattomien terästen ja kulumista kestävien materiaalien, kuten esim. valuraudan ja messingin leikkaamiseen. Sen erinomaisena ominaisuutena on kestävyys korkeissa työlämpötiloissa, minkä vuoksi se sopii käyttöön kuivaleikkauksessa tai riittämättömän jäähdytyksen yhteydessä. Sopii erittäin hyvin myös suurille kehänopeuksille.

SPEEDSKIN - TiCN-pinnoitus

SPEEDSKIN - TiCN-pinnoitusPVD-pinnoitus hyvin alhaisella kitkakertoimella teräksen suhteen. Mahdollistaa hyvin puhtaan leikkuujäljen saavuttamisen ja estää jäysteiden syntymisen kylmätyöstössä ja hyvin korkeilla kehä- ja liikenopeuksilla materiaaleissa, kuten erittäin kovat teräkset, kupari ja messinki, joiden kylmätyöstössä ovat jäysteet yleisiä. Mahdollistaa kehänopeuden ja liikkeen nopeuden nostamisen jopa 100 % pinnoittamattoman sahanterän arvoihin verrattuna.

GRAYSKIN - CRN-pinnoitus

Hyvin alhaisen kitkakertoimen teräksen suhteen ansiosta sopivat GRAYSKIN pinnoitteella varustetut sahanterät hyvin sellaisten materiaalien leikkaukseen, joilla on vahva taipumus tarttua työkalun sivupintoihin. Kyseessä ovat ennen kaikkea messinki, pronssi, kupari ja alumiiniseokset. Lisäetuna on mahdollisuus pinnoitukseen paksumpina kerroksina jopa 7μm paksuuteen saakka.

Edellä esitettyjen PVD peruspinnoitusten lisäksi on tarjonnassamme muitakin kehitettyjä PVD-pinnoitteita, kuten esim. TICN MP, AlTin, DLC, NACO ja NACRO.

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2

 

Nämä painikkeet tukevat ja suositella sivumme muille Internetin käyttäjille. Kiitos.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox on myös kirjoittanut verkkosivujen

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND