GSP - High Tech Saws

Λεπίδα δισκοπρίονου και κόπτης


promo βίντεο - GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

λεπίδα πριονιού HSS Κρύο και κοπή του βένζο

Tool consulting

Βίντεο για τις ψυχρές λεπίδες πριονιών HSS

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο παρουσίασης των λεπίδων πριονιών CutOff (Αποκοπής) HSS στο κανάλι μας στο YouTube, ή στην ενότητα βίντεο.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ VAPO

SURFACE TREATMENT VAPOΗ VAPO είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία οξείδωσης που παράγει ένα στρώμα οξειδίου του σιδήρου (Fe3O4) στην επιφάνεια μιας λεπίδας πριονιού. Αποτελεί μια επιφανειακή τροποποίηση με οξείδωση CO2, στην οποία τα κυκλικά πριόνια υποβάλλονται ακόμα μια φορά σε θερμική σκλήρυνση, με ατμό υπερθέρμανσης σε θερμοκρασία περίπου 550°C. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια εξαιρετικά λεπτή επιφανειακή στοιβάδα με σκληρότητα 900 HV. Λόγω της εκτόνωσης πίεσης, τα κυκλικά πριόνια τα οποία βελτιώνονται με αυτήν την τροποποίηση έχουν καλύτερη ελαστικότητα, που αποτρέπει πιθανή θραύση τους. Η μικροδιακένωση που προκύπτει στην επιφάνεια, επιτρέπει καλύτερη κατανομή του ψυκτικού νερού. Έτσι αυξάνεται η ικανότητα αυτολίπανσης και βελτιώνεται σημαντικά η αντίσταση του προϊόντος. Η επεξεργασία ολίσθησης είναι μια πολύ οικονομική επιφανειακή επεξεργασία, κατάλληλη για τις περισσότερες εργασίες κοπής. Εξαίρεση αποτελεί η κοπή αλουμινίου, χαλκού, ορείχαλκου και των κραμάτων αυτών. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Επιφανειακή σκληρότητα: 900 HV, Συντελεστής τριβής: 0,65;

Νιτρίδιο του τιτανίου TiN (GOLDSKIN)

TiN Titanium Nitride (GOLDSKIN)Τα κυκλικά πριόνια με επικάλυψη TiN (νιτρίδιο του τιτανίου) επιτυγχάνουν πολύ υψηλή επιφανειακή μικρο-σκληρότητα, γεγονός που επιτρέπει τη χρήση τους στο διαχωρισμό υλικών υψηλής μηχανικής συνεκτικότητας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την κοπή ατσαλιού μέσου κράματος και σκληρού ατσαλιού. Τα χαρακτηριστικά της επικάλυψης επιτρέπουν την αύξηση της περιφερικής ταχύτητας και του ρυθμού τροφοδοσίας κατά περίπου 50 %, μειώνοντας τον χρόνο των κύκλων εργασίας. Η επικάλυψη με βάση τιτανίου πάχους 3 microns, λαμβάνεται με θερμοκρασία επεξεργασίας περίπου 490°C. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται συντελεστής τριβής 0,47 και θερμοκρασία οξείδωσης 640°C. Η σκληρότητα της επικαλυμμένης στοιβάδας φτάνει τα 2.480 Vickers (HV 0,05). Η χαμηλή θερμική αγωγιμότητά της παρέχει μια αξιόπιστη ασπίδα θερμότητας για την κατώτερη στοιβάδα. Η επικάλυψη είναι κατάλληλη για την κοπή ατσαλιού χαμηλών κραμάτων και πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με άφθονη λίπανση. Η επικάλυψη δεν είναι κατάλληλη για την κοπή χαλκού, ορείχαλκου ή μπρούντζου.

Νιτρίδιο αλουμινίου του τιτανίου TiAIN (BLACKSKIN)

TiAIN Titanium Aluminium Nitride (BLACKSKIN)Αυτή η επικάλυψη είναι κατάλληλη για τον διαχωρισμό υλικών υψηλής ισχύος στην έλξη, ανοξείδωτων ατσαλιών και υλικών ανθεκτικών στις φθορές, όπως ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος. Το εξαιρετικό χαρακτηριστικό της είναι η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες εργασίας, γι' αυτό είναι κατάλληλη για χρήση σε ξηρές κοπές ή κοπές με ανεπαρκή ψύξη. Επιπλέον, η επικάλυψη είναι πολύ κατάλληλη για υψηλή περιφερική ταχύτητα. Αυτή η επικάλυψη πολλαπλών στοιβάδων έχει πάχος 3 microns. Το πλάσμα λαμβάνεται από την τήξη μιας καθόδου τιτανίου/αλουμινίου. Η προσθήκη ενός αδρανούς αερίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η ενέργεια με την οποία φορτίζονται τα μόρια, επιτρέπουν τον βομβαρδισμό της επιφάνειας, αποκτώντας έτσι εξαιρετικές ιδιότητες επικάλυψης οι οποίες εγγυώνται υψηλή θερμική αντίσταση στην κατώτερη στοιβάδα. Η θερμοκρασία οξείδωσης είναι 800°C, προκαλώντας επιφανειακή σκληρότητα 3,400 Vickers (HV 0,05). Ο συντελεστής τριβής είναι 0,45 και επιτρέπει τη χρήση δισκοπρίονων με εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμη και σε συνθήκες περιορισμένης ή ελάχιστης λίπανσης και ψεκασμού. Η επικάλυψη είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για ατσάλια υψηλών κραμάτων έως 1100 N/mm2, κοπή χυτοσιδήρου, ανοξείδωτου ατσαλιού και κάθε υλικού που αναπτύσσει σημαντική θερμότητα.

Καρβονιτρίδιο του τιτανίου TiCN (SPEEDSKIN)

TiCN Titanium Carbo Nitride (SPEEDSKIN)Επικάλυψη PVD με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής στο ατσάλι. Επιτρέπει την επίτευξη πολύ καθαρών κοπών και την αποφυγή ψύξης της επιφάνειας, ακόμη και σε υψηλές περιφερικές ταχύτητες κοπής και μεταθέσεις σε υλικά όπως πολύ σκληρά ατσάλια, χαλκό και ορείχαλκο, η κοπή των οποίων συχνά προκαλεί ψύξη της επιφάνειας. Επιτρέπει την αύξηση της περιφερικής ταχύτητας και της ταχύτητας τροφοδοσίας κατά περίπου 100 %, σε σχέση με τις παραμέτρους των κενών δισκοπρίονων

Νιτρίδιο χρωμίου CRN (GRAYSKIN)

Ο πολύ χαμηλός συντελεστής τριβής καθιστά τις λεπίδες των δισκοπρίονων με επικάλυψη GRAYSKIN πολύ κατάλληλες για την κοπή υλικών με έντονη τάση να κολλούν στις πλευρές των εργαλείων, δηλαδή κράματα ορείχαλκου, χαλκού και αλουμινίου. Η δυνατότητα επικάλυψης των εργαλείων με ισχυρότερα στρώματα, με πάχος που κυμαίνεται από 2,5 έως 7" microns αποτελεί ακόμη ένα πλεονέκτημα. Η επικάλυψη παρασκευάζεται από ένα πλάσμα τιτανίου και άνθρακα που αυξάνει τη σκληρότητα στα 3.000 Vickers (HV 0,05). Ο συντελεστής τριβής 0,22 είναι πολύ χαμηλός λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα. Αυτό καθιστά την επικάλυψη πολύ κατάλληλη για την κοπή εξαιρετικά λειαντικών υλικών, όπως ανοξείδωτο ατσάλι και ατσάλια μέσων κραμάτων, με σκληρότητα έως 800 N/mm2. Ο χαμηλός συντελεστής τριβής μειώνει σημαντικά τη δημιουργία ρινισμάτων στο άκρο κοπής και στο πλαϊνό τοίχωμα του δίσκου. Αυτή η επικάλυψη έχει θερμοκρασία οξείδωσης 400°C και πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με άφθονη λίπανση κατά τη διαδικασία κοπής.

Εικόνες- Λεπίδες πριονιών ψυχρής κοπής και πριονιών Cut-Off (Αποκοπής) HSS

Αυτά τα κουμπιά θα υποστηρίξει και θα συστήσει το site μας σε άλλους χρήστες του διαδικτύου. Σας ευχαριστώ.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Webdesign στούντιο Taox είναι επίσης ο συγγραφέας του site

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND