GSP - High Tech Saws
Produksjon sagblad og kniver


promo video - sagbladavstanden GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

VHM og HSS kniver

Angitte ekspempler på freser med sirkelformete sagblader are bare en delvis oversikt av våre produksjonsmuligheter. Vi ville gjerne gi respons på deres ønske og produsere verktøy for dere etter deres innsendt dokumentasjon. Vi kan også produsere, blant annet, valsefreser, skivefreser, halvsirkelformete konvekse freser, halvsirkelformete konkave freser, vinkelfreser for ensidig bearbeiding, vinkelfreser for front bearbeiding og vinkelfreser for 2-sidig bearbeiding, osv.

Kort prøve VHM og HSS kniver

Disse knappene vil støtte og anbefale vår side til andre Internett-brukere. Takk.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox er også forfatter av nettsteder

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND