GSP - High Tech Saws

HSS cirkularni noževi, GSP Zborovice


Promo Video - pile GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

HSS sečiva za hladno sečenje

Tool consulting

Video o HSS sečivima za hladno sečenje

Video koji prikazuje HSS sečiva za odsecanje naći ćete na kanalu YouTube, ili u našoj video-galeriji.

OBRADA POVRŠINE

OBRADA POVRŠINE VAPO

SURFACE TREATMENT VAPOVAPO je kontrolisani proces oksidacije koji stvara sloj oksida gvoždja (Fe3O4) na površini sečiva testere. To je modifikacija površine pomoću CO2 oksidacije pri čemu se već izradjene cirkularne testere puste da se temperiraju na pregrejanoj pari pod temperaturom od cca 550°C. Na ovaj način se stvara izuzetno fin površinski sloj tvrdoće 900 HV. Zbog otpuštanja stresa, cirkularne testere poboljšane na ovaj način dobijaju bolju elastičnost čime se izbegava njihovo eventualno lomljenje. Mikroporoznost koja se stvara na površini omogućava bolju distribuciju vode za hladjenje. Ovim se povećava sposobnost samopodmazivanja i u mnogome poboljšava otpor na odvajanje. Ovo je obrada površine sa niskim troškovima pogodna za većinu rada na sečenju. Izuzetak je sečenje aluminijuma, bakra, mesinga i njihovih legura. Tehničke karakteristike: tvrdoća površine:: 900 HV; koeficijent trenja: 0.65;

TiN Titanium Nitrid (GOLDSKIN)

TiN Titanium Nitride (GOLDSKIN)Cirkularne testere prevučene sa TiN (titanijum nitridom) dostižu veoma visoku površinsku mikrotvrdoću što omogućava da se koriste za odvajanje materijala velike mehaničke žilavosti. Veoma je pogodno za sečenje srednje legiranog i tvrdog čelika. Karakteristike prevlake omogućavaju da se poveća obodna brzina i brzina punjenja skoro za 50% i jako skraćuje vreme radnog ciklusa. Ova prevlaka sa titanijumskom osnovom debljine 3 mikrona dobijena je pri radnoj temperaturi od oko 490°C. Ona garantuje koeficijent trenja od 0,47 i temperaturu oksidacije 640°C. Tvrdoća prevučenog sloja dostiže 2.480 Vickers (HV 0,05). Njena niska toplotna provodljivost obezbedjuje pouzdanu termičku zaštitu za podsloj. Ovo je prevlaka pogodna za sečenje nisko legiranog čelika i uvek se mora koristiti sa dosta podmazivanja. Nije pogodna za sečenje bakra, mesinga ili bronze.

TiAIN Titanium Aluminijum Nitrid (BLACKSKIN)

TiAIN Titanium Aluminium Nitride (BLACKSKIN)Ova prevlaka je pogodna za sečenje materijala velike jačine u vučenju, nerdjajućih čelika i materijala otpornih na atriciju, kao što su liveno gvoždje i mesing. Njena odlična karakteritika je otpornost na visoke radne temperature što je i razlog zašto je pogodna da se koristi za suvo sečenje ili za sečenje sa nedovoljnim hladjenjem. Štaviše, veoma je pogodna za visoku obodnu brzinu. Ova višeslojna prevlaka je debljine 3 mikrona. Plazma se dobija od fuzije titanijum/aluminijumske katode. Dodavanje inertnog gasa tokom procesa i energija kojom se molekuli pune omogućava da se površina bombarduje, čime se dobijaju odlična svojstva prevlake koja garantuje visoku termičku otpornost podsloju; ona ima oksidacionu temperaturu od 800°C što daje tvrdoću površine od 3.400 Vickers (HV 0,05). Koeficijent trenja je 0,45 čime se omogućava cirkularnim testeramada se koriste sa odličnim rezultatima čak i u uslovima ograničenog ili minimalnog podmazivanja i podmazivanja u vidu magle. Posebno je pogodna za visokolegirane čelike do 1100 N/mm2, sečenje livenog gvoždja, nerdjajućeg čelika i svih materijala koji razvijaju znatnu toplotu.

TiCN Titanium-Karbo-Nitrid (SPEEDSKIN)

TiCN Titanium Carbo Nitride (SPEEDSKIN)PVD prevlaka sa veoma niskim koeficijentom trenja na čeliku. Omogućava da se postignu veoma jasni rezovi i da se izbegne hladna obloga čak i na velikoj obodnoj brzini sečenja i pomeranja u takvim materijalima kao što su veoma tvrdi čelici, bakar i mesing; sečenje ovih materijala često stvara hladnu oblogu. Ovo omogućava da se poveća obodna brzina i brzina pomaka za skoro 100 % u pogledu parametara za cirkularne testere.

CRN Hrom Nitrid (GRAYSKIN)

Veoma nizak koeficijent trenja čini da cirkularne testere sa GRAYSKIN prevlakom budu veoma pogodne za sečenje materijala koji imaju jaku tendenciju da se nalepe na strane alata, što znači mesing, bakar i legure aluminijuma. Mogućnost da se alati oblože jačim slojevima debljine od 2,5 mikrona do debljine 7"m je još jedna prednost. Izradjuje se pomoću plazme titanijuma i ugljenikašto povećava tvrdoću na 3.000 Vickers (HV 0,05). Koeficijent trenja 0,22 je veoma nizak usled visokog sadržaja ugljenika. Ovo čini da su ovakve testere izuzetno pogodne za sečenje veoma abrazivnih materijala kao što su nerdjajući čelik i srednje-legirani čelici sa tvrdoćom do 800 N/mm2. Nizak koeficijent trenja znatno smanjuje cepanje na reznoj ivici i bočnom zidu diska. Ova prevlaka ima oksidacionu temperaturu od 400°C i uvek treba da se koristi sa dosta podmazivanja tokom postupka sečenja.

Galerija – Sečiva HSS testere za hladno sečenje i testere za odsecanje

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Telefon: +420 573 369 286

Email:

Web dizajn studio Porezna je ujedno i autor web stranica

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND