GSP - High Tech Saws

HSS cirkularni noževi, GSP Zborovice


Promo Video - pile GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Konsalting za alat

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Otvori osovinice zahvatača na HSS sečivima cirkularnih testera za sečenje metala

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Korisni saveti za korisnike testera

Odgovarajuća bezbednosna oprema:

 • uvek nositi zaštitne naočare i drugo
 • uvek koristiti odgovarajuću testeru za dotičnu primenu
 • održavati testere oštrim. Tupa testera neće seći ravno... i može se polomiti testera
 • pomoći sečivu testere korišćenjem bočnih naglavaka maksimalnog prečnika
 • Bočni naglavci bi prilikom montaže trebalo da budu očišćeni od prljavštine i stranih materija.
 • uvek se uverite da je osovinska navrtka ispravno dotegnuta.
 • veći osovinski otvori daju veću rigidnost i manju deformaciju.
 • koristiti odgovarajuće brzine i pomake za materijal koji se mašinski obradjuje
 • radni komad koji se seče mora čvrsto da se drži da bude ispravno pozicioniran
 • redovno oštrite testere kako biste dobili ravnomerno uklanjanje strugotine i jednoobrazne rezultate sečenja.
 • nikad ne zaustavljajte niti restartujte testeru tokom sečenja.

KVALITETI ČELIKA

DMo5 - DIN 1.3343 - JIS SKH51 - M2 High speed TUNGSTEN MOLYBDENUM STEE L.Ovo je jako legiran brzorezni čelik koji sadrži volfram, vanadijum i molibden. Cirkularne testere imaju veoma dobre mehaničke karakteristike a takodje i izvanrednu jačinu za ove legirajuće elemente. Fina struktura martenzita, njegova formacija obezbedjena je sa 5% sadržaja molibdena, čini da su sečiva otporna na prekid i zamor materijala. Sadržaj volframa ne sam o da formira izuzetno tvrde karbide i poboljšava jačinu sečiva, već pre svega sprečava rast granulacije materijala. Štaviše, povećava otpornost na abraziju, posebno tokom visokih temperatura sečenja. Analogno gore pomenutim elementima, vanadijum takodje učestvuje u poboljšanju mehaničkih karakteristika. on čini finu granulaciju, učestvuje u porastu tvrdoće karbida i povećava sredtvo otpornosti na abraziju. Za visok učinak sečiva testere. Otvrdnuto i kaljeno na 64 +/- 1

EMo5Co5 - DIN 1.3243 - J1S SKH55 - M35 TUNGSTEN MOLYBDENUM COBALT ležajni čelik. Ovo je jako lekiran brzorezni čelik sa sadržajem volframa, molibdena i kobalta. U odnosu na HSS/Dmo5 čelik koji je gore pomenut, razlikuje se za 5% sadržaja kobalta čime se sprečava rast granulacije materijala tokom visokih temperatura sečenja i poboljšava se sečenje. Ove karakteristike su preduslovi za efikasno sečenje tvrdih materijala kao što su nerdjajući čelici ili čelik velike jačine. Specijalni visok učinak sečiva testera. Otvrdnuto i kaljeno na 65 +/- 1

Teeth number + Toof form we recommend for cutting profiles and pipes

Teeth number + Toof form we recommend for cutting profiles and pipes

Profiles

 

Teeth number + Toof form we recommend for cutting solid material

Teeth number + Toof form we recommend for cutting solid material

Solid material

 

Брзина сечења за тестере сивих карбида

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Подаци који су препоручени у овој табели су намењени само као водич.

Physical Vapour Deposition PREVLAKE PVD

OBRADA POVRŠINE VAPO

SURFACE TREATMENT VAPOVAPO je kontrolisani proces oksidacije koji stvara sloj oksida gvoždja (Fe3O4) na površini sečiva testere. To je modifikacija površine pomoću CO2 oksidacije pri čemu se već izradjene cirkularne testere puste da se temperiraju na pregrejanoj pari pod temperaturom od cca 550°C. Na ovaj način se stvara izuzetno fin površinski sloj tvrdoće 900 HV. Zbog otpuštanja stresa, cirkularne testere poboljšane na ovaj način dobijaju bolju elastičnost čime se izbegava njihovo eventualno lomljenje. Mikroporoznost koja se stvara na površini omogućava bolju distribuciju vode za hladjenje. Ovim se povećava sposobnost samopodmazivanja i u mnogome poboljšava otpor na odvajanje. Ovo je obrada površine sa niskim troškovima pogodna za većinu rada na sečenju. Izuzetak je sečenje aluminijuma, bakra, mesinga i njihovih legura. Tehničke karakteristike: tvrdoća površine:: 900 HV; koeficijent trenja: 0.65;

TiN Titanium Nitrid (GOLDSKIN)

TiN Titanium Nitride (GOLDSKIN)Cirkularne testere prevučene sa TiN (titanijum nitridom) dostižu veoma visoku površinsku mikrotvrdoću što omogućava da se koriste za odvajanje materijala velike mehaničke žilavosti. Veoma je pogodno za sečenje srednje legiranog i tvrdog čelika. Karakteristike prevlake omogućavaju da se poveća obodna brzina i brzina punjenja skoro za 50% i jako skraćuje vreme radnog ciklusa. Ova prevlaka sa titanijumskom osnovom debljine 3 mikrona dobijena je pri radnoj temperaturi od oko 490°C. Ona garantuje koeficijent trenja od 0,47 i temperaturu oksidacije 640°C. Tvrdoća prevučenog sloja dostiže 2.480 Vickers (HV 0,05). Njena niska toplotna provodljivost obezbedjuje pouzdanu termičku zaštitu za podsloj. Ovo je prevlaka pogodna za sečenje nisko legiranog čelika i uvek se mora koristiti sa dosta podmazivanja. Nije pogodna za sečenje bakra, mesinga ili bronze.

TiAIN Titanium Aluminijum Nitrid (BLACKSKIN)

TiAIN Titanium Aluminium Nitride (BLACKSKIN)Ova prevlaka je pogodna za sečenje materijala velike jačine u vučenju, nerdjajućih čelika i materijala otpornih na atriciju, kao što su liveno gvoždje i mesing. Njena odlična karakteritika je otpornost na visoke radne temperature što je i razlog zašto je pogodna da se koristi za suvo sečenje ili za sečenje sa nedovoljnim hladjenjem. Štaviše, veoma je pogodna za visoku obodnu brzinu. Ova višeslojna prevlaka je debljine 3 mikrona. Plazma se dobija od fuzije titanijum/aluminijumske katode. Dodavanje inertnog gasa tokom procesa i energija kojom se molekuli pune omogućava da se površina bombarduje, čime se dobijaju odlična svojstva prevlake koja garantuje visoku termičku otpornost podsloju; ona ima oksidacionu temperaturu od 800°C što daje tvrdoću površine od 3.400 Vickers (HV 0,05). Koeficijent trenja je 0,45 čime se omogućava cirkularnim testeramada se koriste sa odličnim rezultatima čak i u uslovima ograničenog ili minimalnog podmazivanja i podmazivanja u vidu magle. Posebno je pogodna za visokolegirane čelike do 1100 N/mm2, sečenje livenog gvoždja, nerdjajućeg čelika i svih materijala koji razvijaju znatnu toplotu.

TiCN Titanium-Karbo-Nitrid (SPEEDSKIN)

TiCN Titanium Carbo Nitride (SPEEDSKIN)PVD prevlaka sa veoma niskim koeficijentom trenja na čeliku. Omogućava da se postignu veoma jasni rezovi i da se izbegne hladna obloga čak i na velikoj obodnoj brzini sečenja i pomeranja u takvim materijalima kao što su veoma tvrdi čelici, bakar i mesing; sečenje ovih materijala često stvara hladnu oblogu. Ovo omogućava da se poveća obodna brzina i brzina pomaka za skoro 100 % u pogledu parametara za cirkularne testere.

CRN Hrom Nitrid (GRAYSKIN)

Veoma nizak koeficijent trenja čini da cirkularne testere sa GRAYSKIN prevlakom budu veoma pogodne za sečenje materijala koji imaju jaku tendenciju da se nalepe na strane alata, što znači mesing, bakar i legure aluminijuma. Mogućnost da se alati oblože jačim slojevima debljine od 2,5 mikrona do debljine 7"m je još jedna prednost. Izradjuje se pomoću plazme titanijuma i ugljenikašto povećava tvrdoću na 3.000 Vickers (HV 0,05). Koeficijent trenja 0,22 je veoma nizak usled visokog sadržaja ugljenika. Ovo čini da su ovakve testere izuzetno pogodne za sečenje veoma abrazivnih materijala kao što su nerdjajući čelik i srednje-legirani čelici sa tvrdoćom do 800 N/mm2. Nizak koeficijent trenja znatno smanjuje cepanje na reznoj ivici i bočnom zidu diska. Ova prevlaka ima oksidacionu temperaturu od 400°C i uvek treba da se koristi sa dosta podmazivanja tokom postupka sečenja.

Oblik zubaca i geometrija sečiva testera

Tooth shape and geometry cutting saw blades

Cirkularne testere GSP se isporučuju standardno sa sledećim geometrijama pogodnim za sečenje čelika i njegovih legura.

Tooth shape A Tooth shape B Tooth shape AW
Obik zubaca A
se normalno koristi na finom ozubljenju (< T3) za primene kao što su sečenje mesingane legure, nakita i urezivanje vijaka.
Oblik zubaca B
obično se koristi za cevi sa tankim zidom i sečenje čeličnih profila, posebno tamo gde se uklanjanje strugotine nije problem.
Oblik zubaca AW
za razliku od tipa A, naizmenično je zakođen, čime se optimizira usitnjavanje strugotine. Posebno je pogodan za precizno sečenje.

 

Tooth shape BW Tooth shape C Tooth shape BR Tooth shape VP
Oblik zubaca BW
prvenstveno se koristi za sečenje cevi i sekcija. Zupci su naizmence zakošeni pod 45°, lomi strugotinu na dva dela i garantuje dobro uklanjanje strugotine.
Oblik zubaca C
koristi se za čvrste sekcije ili veoma debele cevi. Strugotina se usitnjava na tri dela zbog prisustva kako završnih zubaca bez žljeba tako i zubaca za predsečenje (duži od 0.25 mm) sa dva žljeba nasvakoj strani.
Oblik zubaca BR
uspešno je uveden za sečenje cevi. Ima dupli broj reznih ivica i garantuje veći broj sečenja i bolje finiširanje sekcije. Takodje poboljšava postojanost alata za oko 20% zato što smanjuje uklonjeni deo po svakom pojedinačnom oštrenju.
Oblik zubaca VP
promenljiv razmak izmedju zubaca, koristi se za sečenje jako nepravilnih sekcija koje prouzrokuju teške vibracije i buku. Garantuje mekši kontakt i nudi dobar kompromis izmedju postojanosti sečenja i smanjene vibracije.

 

BRZINA SEČENJA I BRZINA POMAKA

In order to find the correct working parameters for each single application, the user normally has to carry out numerous careful comparative checks. The factors to be considered (material, machine, tool etc) directly determine the result. Our engineers, attentive to our customers? requirements, have created very sophisticated software which analyzes all this data simultaneously and allows us to considerably reduce the optimization time during the various applications. Our engineers can recommend the best cutting parameters for each single application. The following formula and graphs indicate how to calculate the cutting speed, number of revolutions and feed rate.

CUTTING SPEED AND FEED RATE

V = brzina sečenja (mt/1?)
D1 = prečnik sečiva testere (mm)
Av = brzina pomaka (mm/1?)
Avz = brzina pomaka po zupcu (mm/Z)
Z = broj zubaca
Rpm = broj okretaja/minuti

Formula:
Rpm V x 1000
-------------------
D1 x 3,14

Av = Avz x Z x rpm

IZBOR RAZMAKA IZMEDJU ZUBACA I BRZINE POMAKA

Kad se identifikuju materijal i sekcija koji treba da se seku, mora se izabrati razmak izmedju zubaca. Ispravan razmak izmedju zubaca sprečiće opasne vibracije i garantovaće korektno uklanjanje strugotine. Sledeći podaci su približni. Naši inženjeri mogu Vam dati savet o najadekvatnijem razmaku izmedju zubaca za svaku specifičnu primenu (stacionarno sečenje, leteće sečenje, transfer) i za materijale koji treba da se seku.

Material V (mt/1?) AVZ (mm/Z)
Steel < 500 N/mm (C10, C15, St37, St44) 30-40 0,04-0,08
Steel < 800 N/mm (C40, C60, 15Cr3, 16MnCr5, 26CrMo4) 25-35 0,03-0,07
Steel < 1200 N/mm (38NCD4, 14NiCr14, 40CrMnMo7) 15-25 0,02-0,06
Stainless steel 15-25 0,02-0,06
Cast iron 20-30 0,03-0,05
Titanium 12-15 0,02-0,05
Brass 400-600 0,05-0,07
Copper 200-400 0,05-0,07
Bronze 200-400 0,05-0,07
Aluminium 500-700 0,06-0,08

PIPES AND STRUCTURAL SHAPES

d d T s T
≤ 20 mm ≤ 1,0 mm 3 > 1 mm 4
≤ 30 mm ≤ 1,5 mm 5 > 1,5 mm 5,5
≤ 40 mm ≤ 2,0 mm 6 > 2 mm 7
≤ 50 mm ≤ 4,0 mm 6 > 4 mm 7
≤ 60 mm ≤ 4,0 mm 7 > 4 mm 8
≤ 70 mm ≤ 3,0 mm 7 > 3 mm 8
≤ 80 mm ≤ 4,0 mm 8 > 4 mm 10
≤ 90 mm ≤ 4,0 mm 8 > 4 mm 10
≤ 100 mm ≤ 7,0 mm 10 > 7 mm 12
≤ 120 mm ≤ 5,0 mm 10 > 5 mm 12
≤ 140 mm ≤ 4,0 mm 10 > 4 mm 12

 

 

 

Avz < 0,08 mm/Z Avz > 0,08 mm/Z
≤ 20 mm 5,5  
≤ 30 mm 7  
≤ 40 mm 8  
≤ 50 mm 9  
≤ 60 mm 10 12
≤ 70 mm 11 12
≤ 80 mm 12 14
≤ 90 mm 12 14
≤ 100 mm 14 16
≤ 120 mm 14 16
≤ 140 mm 16 18

RECOMMENDED WORKING PARAMETERS

In the following charts we have highlighted the working parameters (cutting speed and feed rate) which our engineers recommend when cutting solid materials or pipes.

  STEEL ≤ 500 N/mm2 INOX STEEL ≤ 800 N/mm2 INOX STEEL ≤ 1200 N/mm2 INOX
D1 350 x 2,5
v = 75 m/min. v = 50 m/min. v = 35 m/min. v = 25 m/min. v = 18 m/min. v = 12 m/min.
Avz = 0,06 mm/Z Avz = 0,06 mm/Z Avz = 0,06 mm/Z
T Z Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min
3 350 1428 - 670   290 190
4 280 1140 765 535 380 230 150
5 220 600 600 420 300 180 120
6 180 735 490 345 245 147 98
7 160 650 435 305 220 130 87
8 140 570 380 265 190 115 75
9 120 490 330 230 165 100 65
10 110 450 330 210 150 90 60
12 90 365 245 170 120 74 50
14 80 325 220 150 110 66 45
16 70 285 190   95 57 38
18 60 - 165   80 50 33

 

  BRASS BRONZE / COOPER ALUMINIUM
D1 350 x 2,5
v = 600 m/min. v = 400 m/min. v = 400 m/min. v = 200 m/min. v = 800 m/min. v = 500 m/min.
Avz = 0,06 mm/Z Avz = 0,06 mm/Z Avz = 0,06 mm/Z
T Z Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min Av = mm/min
3 350 9100   6000   13300  
4 280 7300   4800   10600  
5 220 6100 4000 4000 2000 8350 5940
6 180 4800 3200 3200 1600 6840 4860
7 160 4200 2800 2800 1400 6080 4320
8 140 3600 2400 2400 1200 5320 3780
9 120 3300 2200 2200 1100 4560 3240
10 110 3000 2000 2000 1000 4180 2970
12 90 2400 1600 1600 800 3420 2430
14 80 1400   700     2160
16 70 1200   600     1890
18 60 1100   550     1620

 

Brzina sečenja (Vt) izražava se brojem obrtaja po minuti i predstavlja brzinu zubaca prema komadu koji se seče; brzina sečenja ne utiče direktno na vreme sečenja.
Brzina sečenja (rpm) izražava se brojem obrtaja u minuti i predstavlja brzinu rotiranja diska oko svoje ose; ona se može odrediti brojačem obrta, ili dobiti preko sledeće formule.
Brzina pomaka (Av) izražava se milimetrima u minuti i predstavlja brzinu pomicanja testere dok udara o komad koji se seče. Ova cifra je direktno proporcionalna vremenu sečenja: što je veća brzina pomaka, to je manje vreme kontaka.

KONVERZIJA MM/INČI

MM INCHES MM INCHES MM INCHES MM INCHES
.1 .0039 20 .7872 48 1.8898 76 2.9921
.2 .0079 21 .8268 49 1.9291 77 3.0315
.3 .0118 22 .8661 50 1.9685 78 3.0709
.4 .0157 23 .9055 51 2.0079 79 3.1102
.5 .0197 24 .9449 52 2.0472 80 3.1496
.6 .0236 25 .9843 53 2.0866 81 3.1890
.7 .0276 26 1.0236 54 2.1260 82 3.2284
.8 .0315 27 1.0630 55 2.1654 83 3.2677
.9 .0354 28 1.1024 56 2.2047 84 3.3071
1 .0394 29 1.1417 57 2.2441 85 3.3465
2 .0787 30 1.1811 58 2.2835 86 3.3858
3 .1181 31 1.2205 59 2.3228 87 3.4252
4 .1575 32 1.2598 60 2.3622 88 3.4646
5 .1969 33 1.2992 61 2.4016 89 3.5039
6 .2362 34 1.3386 62 2.4410 90 3.5433
7 .2756 35 1.3780 63 2.4803 91 3.5827
8 .3150 36 1.4173 64 2.5197 92 3.6221
9 .3543 37 1.4567 65 2.5591 93 3.6614
10 .3937 38 1.4961 66 2.5984 94 3.7008
11 .4331 39 1.5354 67 2.6378 95 3.7402
12 .4724 40 1.5748 68 2.6772 96 3.7795
13 .5118 41 1.6142 69 2.7165 97 3.8189
14 .5512 42 1.6535 70 2.7559 98 3.8583
15 .5906 43 1.6929 71 2.7953 99 3.8976
16 .6299 44 1.7323 72 2.8347 100 3.9370
17 .6693 45 1.7717 73 2.8740    
18 .7087 46 1.8110 74 2.9134    
19 .7480 47 1.8504 75 2.9528    

STANDARDNI ŽLJEB ZA KLIN ZA TESTERE

SAW BORE A INCHES NOMINAL SIZE (SQUARE) INCHES WIDTH (C) DEPTH PLUS DIAMETER (D) NOMINAL DEPTH (H) CORN RADIUS
MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM MINIMUM
1/2" 3/32" .106" .099" .5678" .5578" 3/64" .020"
5/8 1/8 .137 .130 .7085 .6985 1/16 1/32
3/4 1/8 .137 .130 .8325 .8225 1/16 1/32
7/8 1/8 .137 .130 .9575 .9475 1/16 1/32
1 1/4 .262 .255 1.1140 1.1040 3/32 3/64
1 1/4 5/16 .325 .318 1.3950 1.3850 1/8 1/16
1 1/2 3/8 .410 .385 1.6760 1.6660 5/32 1/16
1 3/4 7/16 .473 .448 1.9580 1.9480 3/16 1/16
2 1/2 .535 .510 2.2080 2.1980 3/16 1/16
2 1/2 5/8 .660 .635 2.7430 2.7330 7/32 1/16
3 3/4 .785 .760 3.2750 3.2650 1/4 3/32
3 1/2 7/8 .910 .885 3.9000 3.8900 3/8 3/32
4 1 1.035 1.011 4.4000 4.3900 3/8 3/32
4 1/2 1 1/8 1.160 1.135 4.9630 4.9530 7/16 1/8
5 1 1/4 1.285 1.260 5.5250 5.5150 1/2 1/8
 • otvor srednje dimenzije koristi utor za klin za sledeće veće dimenzije otvora koje su navedene u listi.
 • testere koje nemaju utor za klin a koje su na listi u tabeli su specijalne.

SPECIJALNA SEČIVA

Materijali

brzorezni čelici koji su uobičajeno raspoloživi su M-2, M-42, D- 2, T-15 i 440C nerdjajući. Uz to, po zahtevu se može dati ponuda za ostale specijalne čelike.

Prečnici

svako sečivo sa prečnikom ili cirkularni proizvod izmedju opsega od 1/2" do 10" uokviru proizvodnih mogućnosti. Takodje su u okviru ovih opsega dostupne i metričke dimenzije.

Debljina

male debljine do čak .003 kod odredjenih stilova. Dimenzijske tolerancije već na + ili - .0001 u zavisnosti od spoljnjeg prečnika i debljine.

Razmak izmedju zubaca

glodalice najnovije tehnologije daju nam mogućnost da isporučujemo sečiva izmedju 50 i 2.2 TPI (zubaa po inču) sa brusnim oblikom zubaca. Sečiva sa razmakom izmedju zubaca grubljim od 2.2 TPI mogu se dostavljati sa glodačkim oblikom zubaca.

Stilovi zubaca

stilovi zubaca su navedeni dole na listi da bismo Vam olakšali. Molimo da proverite kako biste dobili potvrdu da možemo da proizvodimo željenni stil zubaca uz tip traženog cirkularnog proizvoda.

Instrukcije za cene i poručivanje specijalnih sečiva za testere

prilikom traženja ponude ili poručivanja specijalnih sečiva za testere, molimo da nam dostavite sledeće informacije:

 • a. broj komada
 • b. prečnik testere
 • c. širina testere
 • d. prečnik osovinskog otvora
 • e. dimenzija žljeba za klin
 • f. broj zubaca
 • g. specijalan dizajn zubaca *

* Sečiva će biti sa standardnim dizajnom zubaca osim ukoliko se drugačije ne navede. GSP – High Tech Saws, s.r.o. na redovnoj osnovi isporučuje blankete od brzoreznog čelika za proizvodjače koji se odluče da ih stave u sopstvene zupce. GSP- High Tech Saws, s.r.o. pozdravlja zahteve drugih proizvodjača testerea za bilo koji proizvod koji proizvodimo.

Material Steel up to 500 N/mm2 Steel up to 800 N/mm2 Steel up to 1200 N/mm2 Stainless steels Cast Irons Light metals Copper and Bronze Brass
Solid material diameter (mm) Tooth pitch T (mm)
10 - 20 8 6 5 5 5 8 6 8
20 - 40 10 8 6 6 6 10 8 10
40 - 60 12 10 8 8 8 12 10 12
60 - 90 15 13 10 11 11 16 13 14
90 - 110 18 16 12 14 14 18 16 18
130 - 150 25 20 16 18 18 25 20 22
Pipes and profiles Wall thickness (mm) Tooth pitch T (mm)
< 1 3 3 3 3 - 4 4 4
1 - 1,5 4 4 3 4 - 5 5 5
1,5 - 2 5 4 4 5 - 6 6 6
2 - 3 6 5 5 5 - 7 7 7
> 7 7 6 5 6 - 8 8 8

 

Table recommended cutting material

Cutting data Recommended number of teeth
Material Speed m/min Good Bad
Steel <700 N/mm2 80 - 160 tables recommended cutting material
Steel >700 N/mm2 50 - 120
Stainlesss teel 50 – 100
Titrnium 30 - 70
Aluminium 80 - 300
Copper 70 - 200
Brass 100 - 300
Gold 80 - 250

Ideally 2 – 3 teeth in contact

Too many teeth:

 • feed too low per tooth
 • not enought place for the chips

Not enought teeth:

 • Risc of vibrations
 • Risc of early wear out
Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2


Chemical composition  ( max.  %)  of High Speed Steels according Russian norms GOST  19265–73
 

Steel grade

C Cr W V Co Mo N Nb

Standard Performance HSS  

P18

0,73-0,83

3,8-4,4

17,0-18,5

1,0-1,4

< 0,5

< 1,0

P9

0,85-0,95

3,8-4,4

8,5-9,5

2,3-2,7

< 0,5

< 1,0

P6M5

0,82-0,9

3,8-4,4

5,5-6,5

1,7-2,1

< 0,5

4,8-5,3

11Р3АМ3Ф2  

1,02-1,12

3,8-4,3

2,5-3,3

2,3-2,7

< 0,5

2,5-3,0

0,05-0,1

0,05-0,2

Higher Performance HSS

Р6М5Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

5,7-6,7

2,3-2,7

< 0,5

4,8–5,3

Р12Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

12-13

2,5-3

< 0,5

< 1,00

Р18К5Ф2

0,85-0,95

3,8-4,4

17-18,5

1,8-2,2

4,7-5,2

< 1,00

Р9К5

0,90-1

3,8-4,4

9-10

2,3-2,7

5-6

< 1,00

Р6М5К5

0,84-0,92

3,8-4,3

5,7-6,7

1,7-2,1

4,7-5,2

4,8-5,3

The Highest Performance HSS  

Р9М4К8

1,00-1,1

3,0-3,6

8,5-9,5

2,3-2,7

7,5-8,5

3,8-4,3

Р2АМ9К5

1,00-1,1

3,8-4,4

1,5-2

1,7-2,1

4,7-5,2

8-9

0,05-0,1

0,1-0,3

В11М7К23*

0,05-0,15

< 0,5

10,5-12,5

0,4-0,8

22,5-24

7-8

В4М12К23*

0,05-0,15

< 0,5

3,8-4,4

0,4-0,8

22,5-24

12-13

 

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Telefon: +420 573 369 286

Email:

Web dizajn studio Porezna je ujedno i autor web stranica

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND