GSP - High Tech Saws

HSS cirkularni noževi, GSP Zborovice


Promo Video - pile GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Rezne testere HSS i karbidne testere

HSS sečiva za cirkularne testere za izradu žljebova

REZNE TESTEREse preporučuju za izradu žljebova na lomljivim i tvrdim materijalima. Zupci oblika A su pogodni posebno na tankim sečivima testera sa razmakom izmedju zubaca od 0,8 mm do 3,0 mm. Ivica sečenja je veoma oštra. Odvod strugotine je smanjen i ne mogu se efikasno ukloniti veće strugotine iz područja sečenja. Rezna testera kako od brzoreznog tako i od super brzoreznog čelika pogodna je za glodanje i urezivanje čelika i legura na manuelnim, poluautomatskim i potpuno automatskim mašinama. Asortiman sečiva testera ø 15 mm - ø 315 mm sa debljinom koja se kreće od 0,2 mm – 6 mm u različitim gradiranjima sa formam zubaca: A – B – BW. Sve standardne testere dostupne su u HP-GRIND konstrukciji ali su lako dostupne i u konstrukciji sa prevlakom VAPO ili P.V.D. (Physical Vapour Deposition) (fizičko taloženje iz gasne faze).

Testere za precizno urezivanje vijaka – forma zubaca "A" Cirkularne testere

kako od brzoreznog tako i od super brzoreznog čelika pogodne za urezivanje vijaka od svih tipova čelika i legura. Sečiva testere su sva ravne osnove (bez glavčine) a celokupan asortiman se radi sa zupcima forme "A". Asortiman sečiva testere je ø 80 mm, ø 100 mm i ø 125 mm. Debljina sečiva se kreće od 0,7 mm - 2 mm u decimalnim stepenovanjima.

Precizne testere za nakit – oblik zubaca "A" Cirkularne testere

kako od brzoreznog tako i od super brzoreznog čelika pogodne za juvelirsko sečenje i mašinsku obradu. Sečiva testere su sa unutrašnjim brušenjem (sa glavčinom) a celokupan asortiman radi se sa razmakom izmedju zubaca finijim od 1 milimetra.

Precizne testere za sečenje cevi – oblik zubaca "Bw" cirkularne testere

kako od brzoreznog tako i od super brzoreznog čelika pogodne za sečenje cevi dimenzija ø 10 mm - ø 325 mm, sa debljinom zida koja se kreće od 2 mm - 10 mm, kako od standardnih čelika tako i od visoko legiranih čelika (nerdjajućih). Asortiman sečiva testere je ø 63 mm, ø 68 mm i ø 75 mm. Debljine sečiva su 1,2 mm, 1,6 mm i 2,0 mm a forma zubaca je "Bw".

Video o VHM i HSS sečivima reznih testera

Video koji prikazuje VHM i HSS rezne testere možete naći na kanalu YouTube, ili unašoj video galeriji.

Gore navedeni primeri naših proizvoda – testera i glodala samo su mali pregled naših proizvodnih mogućnosti. Spremni smo da takodje proizvodimo i različite alate u skladu sa vašom dokumentacijom kao što su prizmatični sekači, profilni sekači, valjkasta čeona glodala, pločasta glodala, polukružna glodala konveksna, polukružna glodala konkavna, glodala za zaobljavanje uglova, jednougaona glodala, dvougla glodala, HSS rezne testere sa ravnim zupcima sa odvodom strugotine sa strane, M2 testere sa cik-cak zupcima sa odvodom strugotine sa strane, HSS bočna i čeona glodala sa ravnim zupcima, HSS bočna i čeona glodala sa cik-cak zupcima.

Galerija–rezna testera HSS i karbidne testere

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Telefon: +420 573 369 286

Email:

Web dizajn studio Porezna je ujedno i autor web stranica

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND