GSP - High Tech Saws
Lưỡi cưa sản xuất và dao


quảng video - lưỡi GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Cưa cắt ống George Fischer dùng cho các máy cắt theo quỹ đạo

Cưa cắt ống George Fischer dùng cho các máy cắt theo quỹ đạo

Cưa cắt ống George Fischer dùng cho các máy cắt theo quỹ đạo

Các nút này sẽ hỗ trợ và giới thiệu trang web của chúng tôi để người sử dụng Internet khác. Cảm ơn bạn.

Vật liệu: vàng, bạc, bạch kim, các kim loại màu
Ứng dụng: khuyên dùng để xẻ rãnh nông, đặc biệt là khi chế tác trang sức
Loại máy: các loại máy xẻ rãnh

Đặc điểm:

  • vát lõm, có vành
  • răng dạng A
  • dạng chuẩn không được phủ bề mặt, nhưng có thể đặt hàng loại được phủ công nghệ PVD

Mô tả sản phẩm Cưa cắt ống George Fischer dùng cho các máy cắt theo quỹ đạo

Các loại lưỡi cưa đĩa làm từ vật liệu HSS/Dmo5 cho sản xuất nữ trang. Các loại lưỡi cưa này được vát lõm, có vành và răng kiểu A. Bước răng nhỏ hơn 1mm cho phép hoạt động rất chính xác. Sản phẩm tiêu chuẩn không được phủ bề mặt, nhưng có thể đặt hàng loại được phủ.

Các loại lưỡi cưa đĩa cho trang sức

Đường kính
(mm)
Lỗ tâm
(mm)
Vành
(mm)
Chiều dày / Số răng, răng kiểu A
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 2,0 2,0
63 16 36   44 64 80 84   72  
68 16 42 32 44 64 72 84   44  
75 16 42             20 32
80 16 42           64    

Lưỡi cưa đĩa

Phiên bản Độ dày thành ống Lưỡi cưa đĩa Ø Mã số
Economy 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 63 mm 2.480“ 790 041 135
Economy Aluminum 1.5 - 6.0 mm .059“ - .236“ 68 mm 2.677“ 790 042 063
Economy 2.0 - 5.5 mm .079“ - .217“ 63 mm 2.480“ 790 041 020
Economy 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 68 mm 2.677“ 790 042 020
Economy Aluminum 5.0 - 12.0 mm .197“ - .472“ 80 mm 2.953“ 790 043 030
Economy Aluminum 6.0 - 15.0 mm .236“ - .591“ 100 mm 3.937“ 790 047 030
Performance 0.6 - 1.2 mm .024“ - .047“ 63 mm 2.480“ 790 041 036
Performance 1.0 - 1.6 mm .039“ - .063“ 68 mm 2.667“ 790 042 049
Performance 1.0 - 3.0 mm .039“ - .118“ 63 mm 2.480“ 790 048 072
Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 63 mm 2.480“ 790 041 035
Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 68 mm 2.667“ 790 042 064
Performance Aluminum 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 100 mm 3.937“ 790 043 036
Performance 1.2 - 3.0 mm .047“ - .118“ 83 mm 3.268“ 790 043 024
Performance 1.2 - 2.5 mm .059“ - .098“ 80 mm 3.150“ 790 046 022
Performance 2.5 - 5.5 mm .098“ - .217“ 63 mm 2.480“ 790 041 048
Performance 2.5 - 5.5 mm .098“ - .217“ 100 mm 3.937“ 790 043 038
Performance 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 68 mm 2.667“ 790 042 048
Performance 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 80 mm 3.150“ 790 043 018
Performance 6.0 - 10.0 mm .236“ - .394“ 80 mm 2.953“ 790 043 022
Performance 6.0 - 15.0 mm .236“ - .591“ 100 mm 3.937“ 790 047 026
High-Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 80 mm 3.150“ 790 046 021
High-Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 63 mm 2.480“ 790 041 034
High-Performance 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 68 mm 2.667“ 790 042 058
Premium 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 63 mm 2.480“ 790 041 049

 

Lưỡi cưa đĩa có lỗ chốt tăng cường

Phiên bản Độ dày thành ống Lưỡi cưa đĩa Ø Mã số
Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 63 mm 2.480“ 790 041 435
Performance 1.2 - 2.5 mm .047“ - .098“ 68 mm 2.677“ 790 042 464
Performance 1.5 - 2.5 mm .059“ - .098“ 80 mm 3.150“ 790 046 422
Performance 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 68 mm 2.677“ 790 042 448

 

Lưỡi cưa đĩa/dao vát mép liên hợp (vát mép chữ V)

Phiên bản Độ dày thành ống Góc vát mép Độ cao mép vát tối đa Lưỡi cưa đĩa Ø
Performance 790 044 050 1.2 - 3.0 mm .047“ - .118“ 30 3 mm .118“ 63 mm 2.480“
Performance 790 042 161 2.5 - 7.0 mm .098“ - .276“ 30 7 mm .276“ 68 mm 2.677“

High-Performance 790 042 015

 

2.5 - 5.0 mm .098“ - .197“ 35 5 mm .197“ 68 mm 2.677“
High-Performance 790 042 023 2.5 - 6.0 mm .098“ - .236“ 45 4 mm .157“ 68 mm 2.677“
High-Performance 790 042 013 2.5 - 7.0 mm .098 - .276“ 30 7 mm .276“ 68 mm 2.677“

 

Phụ tùng thay thế cho lưỡi cưa đĩa/dao vát mép liên hợp để chuẩn bị hàn (vát mép chữ V)

Mặt hàng Phiên bản Mã số
Lưỡi cưa đĩa cho mã 790 044 050 Hiệu năng 790 044 040
Dao vát mép 30° cho mã 790 044 050 Hiệu năng 790 044 049
Lưỡi cưa đĩa cho mã 790 042 155, 790 042 157 and 790 042 161 Hiệu năng 790 042 153
Dao vát mép 30° cho mã 790 042 161 Hiệu năng 790 042 160
Lưỡi cưa đĩa cho mã 790 042 018, 790 042 015, 790 042 023, 790 042 013 High-Performance 790 042 016
Dao vát mép 30° cho mã 790 042 013 High-Performance 790 042 021

 

Press fitting saw blade/bevel cutter combinations

Version Pipe wall thickness Beveling angle Height of bevel max. Saw blade Ø Code
Performance 1.0 - 2.0 mm .039“ - .79“ 45/70 0.4/1.0 mm .016“/.039“ 63 mm 2.480“ 790 044 046
High-Performance 1.0 - 2.0 mm .039“ - .79“ 45/70 0.4/1.0 mm .016“/.039“ 63 mm 2.480“ 790 044 047

 

Replacement parts for press fitting saw blade/bevel cutter combinations

Article Version Code
Pila pro 790 044 046 Performance 790 044 040
Pila pro 790 044 047 High-Performance 790 044 041

 

Dao vát mép để vát mép biên dạng V trên đầu ống Dao vát mép V.

Phiên bản Độ dày thành ống Góc vát mép Lưỡi cưa đĩa Ø Mã số
Economy 30.0 9.5 mm .374“ 72 mm 2.835“ 790 042 045
Economy 35.0 8.9 mm .350“ 70 mm 2.756“ 790 042 037
Economy 37.5 8.4 mm .331“ 70 mm 2.756“ 790 042 036
Economy 45.0 7.5 mm .295“ 70 mm 2.756“ 790 042 038
Performance 30.0 9.5 mm .374“ 72 mm 2.835“ 790 042 071
Performance 30.0 13.0 mm .512“ 76 mm 2.992“ 790 043 023
Performance Aluminum 30.0 20.0 mm .787“ 100 mm 3.937“ 790 043 027
Performance 37.5 8.4 mm .331“ 70 mm 2.756“ 790 042 070
High-Performance 30.0 9.5 mm .374“ 72 mm 2.835“ 790 042 073
High-Performance 37.5 8.4 mm .331“ 70 mm 2.756“ 790 042 072

 

Blades for Pipe Cutting Machine TRAV-L-CUTTER

HSS Slitting Saws used in Pipe Cutting Machine TRAV-L-CUTTER
  Saw Blade Diameter Saw Blade Diameter Saw Blade Thickness Saw
Blade Thickness
Max. Wall Thickness Max. Wall Thickness Part Number Code For Pipe Materials
Slitting Blade HSS 6“ 152,4 mm 3/16“ 4,8 mm 1“ 25 mm 02-601-00 902 601 000 Steel
Slitting Blade HSS 7“ 177,8 mm 3/16“ 4,8 mm 1 ½“ 38 mm 02-602-00 902 602 000 Steel
Slitting Blade HSS 7“ 177,8 mm 9/32“ 7,1 mm 1 ½“ 38 mm 02-603-00 902 603 000 Steel
Slitting Blade HSS 8“ 203,2 mm 3/16“ 4,8 mm 2 1/8“ 54 mm 02-604-00 902 604 000 Steel

 

HSS Bevelling Cutters used in Pipe Cutting Machine TRAV-L-CUTTER
  Cutter Diameter Cutter Diameter Cutter Thickness Cutter Thickness Max. Wall Thickness Max. Wall Thickness Part Number Code Bevel Angle
Left hand (inside) 5“ 127 mm 1/2“ 13,70 mm 19 mm 3/4“ 02-608-LH 902 608 540 30°
Right hand (outside) 5“ 127 mm 1/2“ 12,70 mm 19 mm 3/4“ 02-608-RH 902 608 740 30°
Left hand (inside) 5“ 127 mm 1/2“ 12,70 mm 15 mm 5/8“ 02-609-LH 902 609 540 37,5°
Right hand (outside) 5“ 127 mm 1/2“ 12,70 mm 16 mm 5/8“ 02-609-RH 902 609 740 37,5°
Left hand (inside) 6“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 25 mm 1“ 02-610-LH 902 610 540 30°
Right hand (outside) 6“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 25 mm 1“ 02-610-RH 902 610 740 30°
Left hand (inside) 6“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 22 mm 7/8“ 02-611-LH 902 611 540 37,5°
Right hand (outside) 6“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 22 mm 7/8“ 02-611-RH 902 611 740 37,5°

 

37.5oWeld Prep Combination of HSS Saw Blade and Bevelling cutter used in Pipe Cutting Machine TRAV-L-CUTTER . Examples for Cutting and Beveling up to 3/4“ pipe thickness:
  Blade Diameter Blade Diameter Blade Thickness Blade Thickness Max. Wall Thickness Max. Wall Thickness Part Number Code Bevel Angle
HSS Slitting Blade 6“ 152,4 mm 3/16“ 4,8 mm 25,4 mm 1“ 02-601-00 902 601 000 -
Bevel cutter
Left hand (inside)
5“ 127 mm 1/2“ 12,70 mm 19 mm 3/4“ 02-608-LH 902 608 540 30°
Bevel cutter
Right hand (outside)
5“ 127 mm 1/2“ 12,70 mm 19 mm 5/8“ 02-609-RH 902 608 740 30°

 

Examples for Cutting and Beveling up to 1“ pipe thickness in Pipe Cutting Machine TRAV-L-CUTTER:
  Blade Diameter Blade Diameter Blade Thickness Blade Thickness Max. Wall Thickness Max. Wall Thickness Part Number Code Bevel Angle
Slitting Blade HSS** 7“ 177,8 mm 9/32“ 7,1 mm 38 mm 1 ½“ 02-603-00 902 603 000 -
Bevel cutter
Left hand (inside)
5“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 25 mm 1“ 02-610-LH 902 610 540 30°
Bevel cutter
Right hand (outside)
5“ 152,4 mm 3/4“ 19,05 mm 25 mm 1“ 02-610-RH 902 610 740 30°

 

Hình ảnh

Hàng hóa để Cưa cắt ống George Fischer dùng cho các máy cắt theo quỹ đạo

Kính gửi khách hàng, bạn có cơ hội để thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ cho sản phẩm này. Các yêu cầu giỏ, bạn có thể xác định yêu cầu của bạn cho các sản phẩm trong bảng, hoặc bạn có thể gõ vào câu hỏi cho đại diện bán hàng jakékolov. Đại diện bán hàng sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox cũng là tác giả của những trang web

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND