GSP - High Tech Saws
производство триони и ножове


Промо видео - триони GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

HSS режещи трионени дискове

HSS трионени дискове за метал режещи

Режещите циркуляри са предназначени за рязане на материали – за рязане на тръби, рязане на профили и плътни мателиали и то рязане на стомана, рязане на месинг, рязане на бронз, неръждаеми стомани.  С това режещите циркуляри се различават от фугиращите циркуляри, които са предназначени само за "нарязвания в малки дълбочини –  напр. изработване на фуги,отрязване на тънки ламарини и т.н. HSS режещи трионени дискове изработваме от високо легирани бързорежещи стомани със съдържание на волфрам, ванадий и молибден и то или с един процент кобалт (Dmo5) или пет процента (Emo5). HSS режещите циркуляри се отличават със здравина и са високо издръжливи против спукване  и умора на материала. Високата абразия (понижаване на коефициента на триене)постигаме с покриване на трионените дискове с различни материали напр.   TiN, TiAlN, TiCN или с просто пасивиране – т.е. повърхностна оксидация с въглероден диоксид, при което се образува необичайно финен повърхностен слой с твърдост 900 HV. Така оформените режещи циркуляри често се наричат пасивирани трионени дискове или  VAPO циркуляри. Покритието на режещите циркуляри е важно преди всичко при високи работни температури .В инструменталния център посочваме препоръчания брой зъби и форма на зъбите за рязане на различни видове и размери материали: алуминиеви профили, стоманени профили и плътен материал и препоръчаните стойности за рязане въобще. Изработваме по поръчка различни отвеждащи отвори, затягащи фуги, затягащи отвори и отвори за ос. HSS фугиращи циркуляри, HSS прерязващи циркуляри, фугиращи устройсва и други дискови циркуляри можем да предложим и в инчови размери. Произвеждаме всички циркуляри с произволно назъбване – грубо назъбване, полугрубо назъбване и циркуляри с финни зъби. На уеб страницата посочваме основните и най-често срещаните размери на HSS режещи и фугиращи дискове, обаче освен тези типове циркуляри сме способни да произведем и други изпълнения на трионени дискове, където могат да бъдат различни параметри напр. диаметър на трионения диск, затягащ отвор на трионения диск, диаметър на фланеца на трионения диск, междузъбно разстояние и форма на зъба. Формата на зъб B доставяме често включително с разделител на треските, такова назъбване после се нарича назъбване BS.

Кратко видео презентация HSS режещи трионени дискове

Повърхностни оформяния

VAPO - пасивация

Касае се за повърхностно оформяне с оксидация CO2, когато завършените дискови циркуляри се оставят още веднъж да се пропуснат в прегрята пара при прибл. 550°C. При това се образува необичайно финен повърхностен слой с твърдост 900 HV. Благодарение на освобождаването на опъна дисковите циркуляри придобиват и по-висока еластичност, която предотвратява тяхното евентуално счупване. Микропорите, които възникват на повърхността позволяват по-добро развеждане на охлаждащата течност. Това повърхностно оформяне е подходящо за всеобща употреба. Изключение прави рязане на алуминий, мед, месинг и техни сплави.

GOLDSKIN - покритие TiN

Циркуляри снабдени с TIN (титан-нитрид) покритие придобиват много висока повърхностна микротвърдост, която позволява тяхната употреба за рязане на материали с високо механично съпротивление. Много са подходящи за рязане на средно легирани и твърди стомани. Свойствата на покритието позволяват повишаване на периферната скорост и скоросттта на придвижване до с 50 %, което значително съкръщава дължината на работните цикли.

BLACKSKIN - покритие TiAlN

Това покритие е подходящо за рязане на материали с висока здравина на опън, неръждаеми стомани и абразивни (издръжливи на триене) материали, каквито напр. са сплави и месинг. Отлично качество е тяхната издръжливост при високи работни температури, затова е подходящо за употреба при сухи рязания или при рязания с недостатъчно охлаждане. Също е много подходящо за високи периферни скорости.

SPEEDSKIN - покритие TiCN

PVD покритие с много нисък коефициент на триене против стомана. Позволява да се постигнат много чисти рязания и предотвратява заварявания при студено и при рязания с много високи периферни скорости и придвижвания в материали каквито са много твърди стомани, мед и месинг, при тяхната обработка обичайните заварявания на студено се появяват. Позволява да се повиши периферната скорост и скоростта на придвижване до с 100 % спрямо стойностите за дискови циркуляри без покритие.

GRAYSKIN - покритие CRN

Много нисък коефициент на триене против стомана предопределя дисковите циркуляри с покритие GRAYSKIN за рязане на материали, които имат силна тенденция при рязане да залепват на страничните стени на инструмента. Касае се преди всичко за месинг, бронз, мед и алуминиеви сплави. Друго приимущество е възможност да се нанася покритие в по-дебели слоеве чак до дебелина 7μm.

Освен горе посочените стандартни PVD покрития е възможно да се предложат и други специално разработени PVD, като са напр. TICN MP, AlTin, DLC, NACO и NACRO.

Тези бутони ще подкрепи и да препоръча нашия сайт на други потребители на интернет. Благодаря.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox е и автор на уеб сайтове

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND