Tilbudet på sagblader, verktøy og maskiner omfatter:

 • Kompakte HSS sagblader for metall i HSS materialer
  Dmo5 , HSS Co5%, HM
 • PVD overflatebehandlete sagblader
  TiN, TiCN, TiAIN, rettelser, justering og sliping av sageblader
 • Spesielle sagblader, kuttere og kniver
  av forskjellige materialer: industrikniver for gummi, industrikniver for papir, industrikniver for jernfrie metaller, industrikniv for matvarer
 • HM sagblader
  SK sager til metall, SK sager til tre, SK sager til kunstoff og SK sager til metallfrie materialer
 • Sagblader av cermet, såkalte Throw away sagblader
  Sagblader for høyt effektiv stålskjæring
 • Friksjonssagblader og segmentsagblader
  inkludert erstatningselementer
 • Sirkelsager (maskiner)

Vår prioritet er at vi tilpasser tilbudet vårt og reagerer på kundenes behøv. Fagmessig assistanse ved valg av tilpassend kuttende og skjærende verktøy sammen med produksjon av verktøy etter individuell kundenes bestilling er sikret hos oss. Dersom dere har problemer med bearbeiding, vil vi gjerne hjelpe dere å finne en god løsning.

GSP Promo Video

Sirkelformete HSS sagblader for kutting i metall

Vi produserer HSS sagblader i høyt legert stål som gir meget høy skjærehastighet og er bestemt til bruk med verktøy og sager til kutt i metall. En av unike egenskaper til våre sager er høy hardhet. Vi spesialiserer oss på HSS sagblader til profilkutting, HSS sagblader til rørkutting, HSS sagblader til bronsekutting og HSS sagblader til metallkutting. Våre sagblader til metall er friksjonsbestandige, særlig ved høye arbeidstemperaturer.

Disse sirkelsagene brukes ved kutting av rør, kutting i kompakt material, skjæring i profiler (også aluminium profiler), til messing- og bronsekutting, til stålkutting og metallkutting generelt. Vår rådgivingstjeneste på verktøy gir veiledning i utvalg av fortanning, antall og form av tenner for skjæring av aluminium, stålprofiler, aluminiumprofiler og profiler med tynne vegger, og særlig for kutting i kompakte materialer.

Vi kan gi tilbud på sirkelformete HSS sagblader for slissing, HSS sagblader for kapping, slottingmaskiner, freser til metall, notfreser for metallbearbeiding og annet skjæreverktøy og sagblader også i tommer (mål). Etter kundenes ønske og behov kan vi sorge for en lavere friksjons koeffisient. Vi kan tilby sagblader med overflatebehandling, passiverte sagblader, sagblader med PVD overflatebehandling, osv. Vi produserer HSS sagblader med alle typer av fortanning, grov fortanning, og HSS sagblader med fin fortanning, med grove tenner og middelgrove tenner.

På våre web-sider finnes det oversikt over standarde grunndimensjoner på HSS sagblader for kutting og HSS sagblader for slissing, men vi kan tilpasse vår produksjon etter kundenes mål og ønsker, med en variasjon av parametere, for eksempel sagblader på forskjellige diametere, sagblader med variable typer av festehull, tanndeling på HSS sagblad og sagbladets tannform. Tannform B leveres ofte sammen med en spondeler, vi sørger for sliping av HSS sagblader og for deres service og reparasjon.

pilový kotouč HSS dělící
Illustrasjonsfoto av klyveplaten, produksjon og foto av GSP Zborovice.

Sirkelformete HSS notsager til metall

Vi produserer HSS notsager for metallbearbeiding , for eksempel HSS notfreser og små HSS freser for metall. De er konstruert for middels dypt kutt og for kilefresing. De kalles notfreser eller notsager for metallbearbeiding uten sponavsug. Det finnes også HSS notfreser for et overflate kutt i vårt tilbud – for eksempel for fresing av skruer.

En del av våre produkter er utgjørt av sagblader for bijouteri og for gullsmedere. Ved et dypt kutt anbefalles en større tanndeling (med større tannavstand blir mellomrommet ikke overfylt med sponavfall). For et overflate kutt anbefalles tvert imot mer tenner på sagbladet (notfreser med små tannavstand), fordi det finnes et prinsipp, som skulle holdes: minst tre tenner av sagbladet in i ett kutt i metall.

Pilový kotouč HSS DIN 1837
Illustrasjonsfoto av HSS DIN 1837 skjæreplate, produksjon og foto av GSP Zborovice.

Kuttvinkel av en sagblad tann er fastsatt av standarden (DIN, ČSN, GOST). For kutting i myke materialer med et HSS sagblad kan man senke kuttvinkelen (positiv tannvinkel ved notfreser). Notfreser og sagblader med tenner brukes til en mengde av forskjellige materialer. Det finnes HSS sagblader for gips, HSS sagblader til kutting i plast, HSS sagblader som brukes til å kutte i folier, HSS sagblader beregnet til å kutte kartong, HSS sagblader for lær og skinn, HSS sagblader til kutting av tekstiler, HSS sagblader beregnet for kutting av gummi, osv. Vi tilbyr HSS notsager, HSS sagblader for kapping, notfreser for metallbearbeiding, slottingmaskiner, sager til rørkutting og andre sirkelsager, disse kan alle tilbys også i tommer (mål).

 
 

Friksjonssagblader (friksjonssager)

Friksjonssagblader brukes for rørskjæring og profilkutting. Kapping med friksjon er grunnet i avsmelting av metallmaterialet ettersom den varmen som utvikles i kutt mellom skjæreskivet som har en spesiell type av fortanning og det bearbeidete metallstykket. Disse friksjonssagblader produseres av krom-vanadiumstål og i følge av termisk behandlig er dette materialet ekstremt hard og bestandig mot høy omkretshastighet.

Sagblader for plaster

HSS sagblader brukes særlig for skjæring i plast. Vi produserer også industrielle sagblader for gummi, industrielle sagblader for skinn og lær, industrielle sagblader for kartong, industrielle sagblader for blikk, industrielle sagblader for skjæring av isolasjonsmaterialer, HSS sagblader for folier og industrielle sagblader for folier, generelt. Skjæret av dette verktøy varieres etter sort av det bearbeidete materialet. De kan ha ensidig skjær, frivinkel, beggesidig skjær, osv. Disse sagbladene representerer en stor del av vår produksjon.

 
 

Sirkelsag sagblader med SK plater og sagblader med cermet-plater

Vår produksjon er konsentrert blant annet også til sagblader av cermet og vidia sagblader for metallskjæring, særlig til SK sager for alluminium profiler og SK sager for alluminium generelt, SK sager for messing, SK sager for bronse, sagblader i cermet for stål, sagblader i cermet for kutting av skinner. Cermet platene på cermet sagblader til metall sikrer generelt perfekt overflate, bedre enn SK vidia sager. Cermet sirkelsager kan enda brukes uten kjøling. Vi bruker følgende typer av cermet sagblader til metall:

 • Cermet sagblader for små sagedybde, små til middel skyving, middel og høy sagehastighet
 • Cermet sagblader for middel sagedybde, middel til høy skyving og middel sagehastighet

SK sagblader sammen med cermet sagblader kan leveres også med PVD overflate behandling. Behandlingen forlenger levetiden av et cermet sageblad, og gjør det mulig at behandlete sagbladet klarer sagehastigheten med 10 prosent høyere enn uten PVD behandling.

Segmentsagblader

Vi produserer Segmentsagblader i mange modifikasjoner, for eksempel som segmentsagblader for metallkskjæring, segmentsagblader for kutting av messing, segmentsagblader for alluminium, segmentsagblader til bronse og segmentsagblader for kutting av skinner. Aplikasjon er lik som ved kompakte HSS sagblader for metall. En segmentsag har på seg utskiftbare HSS segmenter, kroppen er av krom-vanadiumstål.

 

Sirkelsagemaskiner for metallkutting

Firmaet GSP - High Tech Saws s.r.o. er en eksklusiv distributør av italienisk produsent THOMAS for sirkelsager - maskiner. Vårt sortiment omfatter Sirkelblader for hurtig og presis kutt i metallprofiler og metallmassiv. Vi leverer universelle sager og sager av håndfrivinkel type for håndverkere og rørleggere, sager for skjæring av konstruksjonsstål og profiler, semiautomater og automater for profesjonell, høyeffektiv skjæring. Sirkelsager har bedre kutt enn båndsager for metall, sagbladene kan slipes mange ganger, som er ikke tilfellet med sagbånder til metall, båndsagbladene kan ikke slipes mange ganger som sagbladene (skiver) til sirkelsager.

 

Alfa kniver (Alfa Cutters)

Alfa cutters er klippeverktøy for klipping av profiler og rør i carbon, lavlegert og rustfritt stål. ALPHA cutters er som standard utstyrt med PVD-belegg for å forlenge deres levetid, redusere friksjonskoeffisient ved stål, og virker mot oppståelse av forbrenningsrester etter sveising, kald bearbeiding. Disse produktene er ikke normert, de er alltid produsert etter kundens krav. Kundene våre bare sender kravet, kanskje i form av en tegning av krevde verktøy, eller et mønster av ønskede produktet.


Illustrative bilder av alfakniver, produksjon og bilder av GSP Zborovice.

  Alfa nůž
Angitte eksempler på sirkelfreser og sager er bare en delvis oversikt av våre produksjonsmuligheter. Vi ville gjerne gi respons på deres ønsker og produsere verktøy for dere etter deres innsendt dokumentasjon. Vi kan også produsere, blant annet, valsefreser, skivefreser, halvsirkelformete konvekse freser, halvsirkelformete konkave freser, vinkelfreser for ensidig bearbeiding, vinkelfreser for front bearbeiding og vinkelfreser for 2-sidig bearbeiding, osv.