Pyörösahanterien, työkalujen ja koneiden tarjontavalikoima sisältää:

 • HSS pyörösahanterät HSS-materiaalien leikkaukseen
  Dmo5 , HSS Co5%, HM
 • Pyörösahanterien PVD pintakäsittely
  TiN, TiCN, TiAlN, pyörösahanterien korjaus, oikaisu ja teroitus
 • Erikoiskäyttöön tarkoitetut pyörösahanterät ja pyöröveitset eri materiaalien leikkaukseen
  teollisuudessa käytettävät pyöröveitset kumin, paperin, ei-rautametallien ja elintarvikkeiden leikkaukseen
 • HM pyörösahanterät
  kovametallisahat metallille, puulle, muoveille ja ei-metallisille materiaaleille
 • Cermet pyörösahanterät "Throw away"
  pyörösahanterät erittäin tuottavaan teräksen leikkaukseen
 • Kitkasahan pyöröterät ja segmenttipyörösahanterät
  sekä varasegmentit, teroitus ja kunnostus
 • Pyörösahat (koneet)

Tarjoamiimme etuihin kuuluu kyky sopeutua asiakkaan vaatimuksiin. Asiantuntija-apu sopivan leikkaustyökalun valinnassa ja työkalujen tilausvalmistus asiakkaan erityisvaatimusten mukaan ovat itsestäänselvyyksiä. Kohdatessanne työstämiseen liittyviä ongelmia autamme mielellämme sopivan ratkaisun etsinnässä.

GSP Promo Video

HSS halkaisuterät metallille

HSS pyörösahanterät valmistetaan metallin leikkaukseen käytettäviin työkaluihin ja sahoihin tarkoitetusta runsasseosteisesta pikateräksestä. HSS pyörösahojemme ominaisuuksiin kuuluu erittäin hyvä lujuus ja olemme erikoistuneet profiilien, pronssin ja muiden metallien leikkaukseen sekä putkien katkaisuun käytettävien HSS pyörösahanterien valmistukseen. Metallille tarkoitettujen pyörösahanteriemme kulumiskestävyys on erittäin hyvä varsinkin korkeissa työlämpötiloissa.

Nämä pyörösahanterät on tarkoitettu putkien katkaisuun, mutta myös umpimateriaalin, profiilien (myös alumiiniprofiilien), messingin, pronssin, teräksen ja muiden metallien leikkaukseen. Työkaluneuvonnassa esitämme hampaiden suositellun määrän ja muodon alumiiniprofiilien, teräsprofiilien, ohutseinäisten profiilien ja ennen kaikkea umpimateriaalin leikkaukseen.

HSS pyörösahanterät uritukseen, HSS leikkuusahat, urajyrsimet, metallijyrsimet, urajyrsimet metallille ja muut pyörivät leikkuutyökalut ovat saatavissa myös tuumamitoilla. Pienempää kitkakerrointa vaativalle asiakkaalle tarjoamme pinnoitettuja, passivoituja, PVD-pinnoituksella päällystettyjä pyörösahanteriä jne. Valmistamme kaikkia HSS pyörösahanteriä vapaasti valittavalla hammastuksella - karkealla tai puolikarkealla hammastuksella ja myös hienohammasteisia HSS pyörösahanteriä.

Web-sivuillamme on esitetty HSS halkaisuterien ja HSS uraterien perusmitat, mutta näiden HSS saha- ja pyörösahanterätyyppien lisäksi pystymme valmistamaan muitakin sahanterämalleja, joilla voi olla erilaiset parametrit, esim. sahanterän halkaisija, kiinnitysreikä, sahanterän laipan halkaisija, HSS pyörösahanterän hammasväli ja hampaiden muoto. Hampaan muodon B toimitamme usein lastunjakajalla, huolehdimme myös HSS pyörösahanterien teroituksesta ja yleishuollosta.

pilový kotouč HSS dělící
Havainnollistava kuva fissiokilvestä, tuotanto ja valokuva GSP Zborovice.

HSS uraterät metallille

Valmistamamme HSS pyörösahanterät metallin uritukseen, kuten HSS urajyrsimet ja pienet HSS metallijyrsimet on tarkoitettu metallin keskisyvään leikkaukseen ja uritukseen. Niitä sanotaan myös urajyrsimiksi ilman lastujen sivupoistoa tai HSS urasahoiksi. Valikoimassamme on myös HSS urasahoja erittäin matalien urien leikkaukseen – esim. ruuvien kantojen urien tekemiseen. Osan valikoimastamme muodostavat hienot koru- ja kultasepän pyörösahanterät.

Syvempiä uria varten suosittelemme suurempaa hammasväliä (harvahampaiset pyörösahanterät) hampaiden välisen tilan lastuilla täyttymisen välttämiseksi. Ja päinvastoin matalien urien leikkaukseen pyörösahanterillä suosittelemme terän hampaiden suurempaa määrää (tiheähampaiset urasahat) noudattaen minimiperiaatetta "vähintään kolme pyörösahanterän hammasta metallin leikkauskohdassa".

Pilový kotouč HSS DIN 1837
Katso kuva HSS DIN 1837 -leikkuukiekosta, tuotanto ja valokuva GSP Zborovice.

Pyörösahanterän hampaan leikkauskulma on yleensä annettu normissa (DIN, ČSN, GOST). Pehmeiden materiaalien leikkaukseen HSS pyörösahanterällä voidaan käyttää terävämpää hampaan kulmaa (hampaan hyvin positiivinen rintakulma uritukseen tarkoitetuissa pyöröterissä). Urasahat samoin kuin hammastetut pyöröveitset sopivat laajan materiaalivalikoiman leikkaamiseen – HSS pyörösahanterät kipsin, muovien, kalvojen, kartongin, nahkan, tekstiilien, kumin jne. materiaalien leikkaukseen. HSS pyörösahat uritukseen, HSS leikkuusahat, urajyrsimet metallille ja muille materiaaleille, sahat putkien orbitaaliseen leikkaukseen ja muut pyörösahat ovat saatavissa myös tuumamitoilla.

 
 

Kitkasahan pyöröterät (kitkasahat)

Kitkasahoja käytetään putkien ja profiilien leikkaukseen. Metallin kitkasahaus perustuu materiaalin sulamiseen leikkauskohdassa, jonka aikaansaa näiden kitkasahojen erityistyyppinen hammastus. Nämä kitkaa käyttävät pyörösahanterät on valmistettu kromivanadiumteräksestä ja lämpökäsitelty niin, että ne saavuttavat kestävyyden ja kovuuden optimaalisen suhteen suurilla kehänopeuksilla.

Pyöröveitset muoveille

HSS pyöröveitsiä käytetään ennen kaikkea muovien leikkaukseen. Valmistamme myös teollisuudessa käytettäviä kumin, nahkan, pahvin, pellin ja eristysmateriaalien leikkaamiseen tarkoitettuja pyöröveitsiä sekä HSS pyöröveitsiä kalvoille ja yleisiä teollisuudessa käytettäviä kalvojen leikkaamiseen tarkoitettuja pyöröveitsiä. Näiden työkalujen leikkuureunat ovat erilaisten leikattavien materiaalien vuoksi hyvin monenlaisia. Niissä voi olla yksipuolinen terä, hionta, kaksipuolinen terä jne. Veitsien valmistus on tärkeä osa tuotantoamme.

 
 

Kovametallipaloilla ja cermet-paloilla varustetut pyörösahanterät

Olemme suuntautuneet ennen kaikkea metallin leikkaukseen tarkoitettujen cermet pyörösahanterien ja vidia pyörösahanterien valmistukseen, eniten valmistettuja ovat kovametalliterät alumiiniprofiilien ja yleensä alumiinin leikkaukseen, lisäksi kovametalliterät messingille ja pronssille ja cermet pyörösahanterät teräksen ja kiskojen leikkaukseen. Cermet-palat metallin leikkaukseen tarkoitetuissa cermet pyörösahanterissä varmistavat yleensä pinnan laadukkaamman lopputuloksen kuin vidia kovametalliterät. Cermet pyörösahoja voidaan käyttää myös ilman jäähdytystä. Käytämme metallin leikkaukseen tarkoitettujen cermet pyörösahanterien muutamaa erilaista päälaatutyyppiä:

 • Cermet pyörösahanterät pienille leikkaussyvyyksille, pienille tai keskisuurille liikkeille ja keskisuurille tai suurille leikkausnopeuksille
 • Cermet pyörösahanterät keskisuurille leikkaussyvyyksille, keskisuurille tai suurille liikkeille ja keskisuurille leikkausnopeuksille.

Toimitamme kovametallisia ja cermet pyörösahanteriä myös PVD-pinnoituksella. Pinnoitus pidentää cermet pyörösahanterän käyttöikää ja mahdollistaa työstämisen noin 10% suuremmalla leikkausnopeudella.

Segmenttisahanterät

Segmenttipyörösahanteriä valmistamme monina eri muunnoksina, kuten segmenttisahanterät metallin, messingin, alumiinin, pronssin ja kiskojen leikkaukseen. Käyttö on vastaavaa kuin tavallisten metallille tarkoitettujen HSS pyörösahanterien tapauksessa. Segmenttisahanterä on varustettu vaihdettavilla HSS segmenteillä, runko on halpaa kromivanadiumterästä.

 

Pyörösahat metallien leikkaamiseen

GSP – High Tech Saws s.r.o. on italialaisen pyörösahojen valmistajan THOMAS yksinoikeutettu edustaja. Valikoimaamme kuuluu pyörösahoja metalliprofiilien ja umpimateriaalin nopeaan ja tarkkaan leikkaamiseen. Toimitamme yleissahoja ja käsijiirisahoja ammattilaisille ja asentajille, rakenneteräksen ja profiilien leikkaamiseen tarkoitettuja sahoja ja puoliautomaattisia ja automaattisahoja ammattilaisille tehokkaaseen leikkaamiseen. Pyörösahat leikkaavat metallia laadukkaammin kuin vannesahat, pyörösahanterät voidaan teroittaa paljon useampia kertoja kuin metallin leikkaamiseen tarkoitetut vannesahan terät.

 

Alfa terät (alfa leikkurit)

Alfa leikkurit ovat hiiliteräksestä, vähäseosteisesta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettujen profiilien ja putkien leikkaamiseen tarkoitettuja työkaluja. ALPHA terät on vakiovarusteisina varustettu PVD-pinnoituksella käyttöiän pidentämiseksi, teräksen kitkakertoimen alentamiseksi ja kylmätyöstössä syntyvien jäysteiden estämiseksi. Nämä työkalut eivät ole normien mitenkään määrittämiä, siksi on aina kyse tilaustuotannosta. Tarjouksen laatimiseksi riittää vaadittavan terän piirustuksen tai näytteen lähettäminen.


Havainnollistavia kuvia Alfa-veitsistä, tuotannosta ja valokuvista GSP Zborovice.

  Alfa nůž
Esitetyt esimerkit kiekkojyrsimistä ja sahoista muodostavat vain osittaisen katsauksen tuotantomahdollisuuksistamme. Reagoimme mielellämme mahdollisuuteen valmistaa dokumentaationne perusteella muitakin työkaluja, kuten esim. lieriöjyrsimiä, kiekkojyrsimiä, kuperia ja koveria puoliympyrämuotojyrsimiä, yksipuolisia kulmajyrsimiä, otsapintojen kulmajyrsimiä, kaksipuolisia kulmajyrsimiä jne.