GSP - High Tech Saws
Produksjon sagblad og kniver


promo video - sagbladavstanden GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Tool Råd

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Standardsvis produserte kilehuller

Katalog av standardsvis produserte kilehuller i pdf. formaten. (500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Brukte typer av stål for sagblader

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Det gjeldes et høy legert stål for hurtigskjær med innhold av wolfram, vanadium og molybden. Takk disse legeringsstoffer som gir meget høy skjærehastighet og har unike mekaniske egenskaper og fantastisk høy hardhet. Fin martensitisk struktur, deres blir skapet av 5% molybden, øker bestandighet av sagbladet, reduserer risikoen for brudd og splintring, og samtidig øker materialets slitasjemotstand og slitestyrket. Innhold av wolfram former ikke bare ekstremt harde karbider og forbedrer sagbladets herdheten, og samtidig avverger korning på materialet. Det også øker friksjonsbestandighet, særlig ved høye arbeidstemperaturer. Vanad hjelper å skape de samme egenskapene som de ovenstående grunnstoffene. Det virker mot oppvekst av korning, hjelper å danne hardheten til karbider og øker friksjonsbestandighet av utstyret.

Typisk kjemisk sammensatning av HSS/Dmo5 i prosenter
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Det er et høy legert stål for hurtigskjær som legeres, sammen med wolfram og molybden, også med kobalt. Fra det ovennevnete stålet skilles HSS/Dmo5 særlig med 5% innhold av kobalt, som virker mot oppvekst av korning ved høye temperaturer og resulterer i en øket effektivitet av skjæring. Disse egenskapene hjelper til produktiv deling av harde materialer, som til eksempel rustfritt stål, eller med andre typer stål som er ekstremt harde.

Typisk kjemisk sammensatning av HSS/Dmo5 i prosenter
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Tanningsform og skjærgeometri av sagblader

Tann form og geometri cutting sagblad

Som standard leveres GSP sagblader med undernevnete geometrier, som er bestemt til deling av stål og deres legeringer.

Standarde skjærgeometrier til sagblader
Kvalitet av stål som brukes til produksjon av sagbladet Vinkelhuvudet - γ
" ° "
Spine vinkel - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

For deling av spesifiske materialer i store mengder anbefalles det å bruke sagblader som har skjærgeometri slipet til det konkrete materialtypet. Nedenfor angis en oversikt av disse.

Anbefalt kutte geometrier for konkrete materialer
Split type materiale Styrka Vinkelhuvudet - γ Spine vinkel - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Stål styckning 350 - 500 20°
Härdat stål 500 - 750 18°
Stål med högre hållfasthet (HSS) 700 - 950 15°
Mycket hårt stål 950 - 1050 12°
Stål för heta arbeten 950 - 1300 10°
Austenitiskt stål (rostfritt stål) 500 - 800 12°
Olegerat aluminium 90 - 200 12°
Aluminium och dess legeringar 200 - 400 22° 10°
Aluminiumlegeringar med upp till 5% 300 - 500 20°
Koppar 200 - 400 20° 10°
Fosforbrons 400 - 600 15°
Brons hårt 600 - 900 12°
Brass 200 - 400 16° 16°
Mässing Legering 400 - 700 12° 16°
Titanlegeringar 300 - 800 18°

Anbefalte verdier i kryss

Nedenfor er våre rekommenderingar for perimeter fart og bevegelse hastighet etter kuttet materiale. Nedenfor er våre rekommenderingar for perimeter fart og bevegelse hastighet etter kuttet materiale.

Anbefalt kutte geometrier for konkrete materialer
Split type materiale Styrka Periferihastighet Matning per tand Grupp
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Stål styckning 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Härdat stål 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Stål med högre hållfasthet (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Mycket hårt stål 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Stål för heta arbeten 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Austenitiskt stål (rostfritt stål) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Grått gjutjärn 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Aluminium och dess legeringar 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Aluminiumlegeringar med upp till 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Koppar 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforbrons 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforbrons 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Brass 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Mässing Legering 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Grått gjutjärn 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Titanlegeringar 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Balkar och profiler - Wall 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profiler och rör - Wall 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Riktig valg av omkretshastigheten og skyvingshastigheten er uten tvil bestemmende for optimalisasjon av skjæringsprosessen. Det er nødvendig å passe på at det eksisterer en eng sammenhang mellom begge hastighetene, som skulle alltid holdes. Til eksempel - dersom omkretshastigheten er i forhold til skyvehastigheten for høy, blir det skjærede stykket heller pusset enn skjæret. Med det motsatte - en for høy skyvehastighet i forhold til omkretshastigheten forårsaker, at sagbladet har for lite tid å kaste en spon ute fra mellomrommet mellom tener og det kan enda brekkes.
Omkretshastighet (V) uttrykkes i meter per minutt, får ikke forbyttes med antall av omdreininger per minutt (RPM). For å fastslå antallet av omdreininger er det nødvendig å sette maskinen slik at det kan brukes denne formelen:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Anbefalte antallet av tenner og tannformen ved sagblader

Anbefalt antall og form på tenner på sagblad

Profiles

Anbefalt antall og form på tenner på sagblad

Solid material

Denne verdien gjør det mulig å fastslå skyvning, som skal stilles på maskinen. Det gjøres med hjelp av følgende formel:
At = Az x Z x RPM
Anbefalte antallet av tenner og tannformen for deling av hule profiler og kompakt material.

Klipphastighet for massive karbidblad

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Dataene som anbefales i denne tabellen er kun ment som en veiledning.

Finishes

VAPO - pasivering

VAPO - pasiveringPassivering er en overflate behandling som utgjøres gjennom CO2 oksidasjon. Ferdig produserte sagblader gis inn i overhetet damp på ca. 550°C. Dermed skapes en meget fin beskyttende film av hardhet på 900 HV. Spenningsreduksjons øker materialets elastisitet, som virker mot brekkelse. Mikroporene som dannes i overflatefilmen virker for bedre effektivitet av kjølevaske. Denne overflatebehandlingen er meget passende for alminnelig bruk, med unntak av kutting i aluminium, kopper, messing og deres legering.

GOLDSKIN – TiN belegg

GOLDSKIN – TiN beleggSagblader med TiN belegg (Titanium Nitrid) får en spesielt høy mikroherding som muligjør at de kan brukes for deling av materialer med høy mekanisk resistens. Den er meget passende for kapping av legerte stål og hardt stål. Egenskapene til dette belegget gir en god effekt ved økning av omkretshastighet og hastigheten av skyvning med 50 prosent, som gjør arbeidssykler kortere.

BLACKSKIN – TiAIN belegg

BLACKSKIN – TiAIN beleggDette belegget er passende for deling av materialer under tensjon, rustfritt stål og friksjonsbestandige materialer, t.e. støpejern og messing. Det gir utmerket bestandighet ved høye arbeidstemperaturer, derfor er den meget bra å brukes til tørrkutting eller til kutting med utilstrekkelig kjøling. Det er også fantastisk med høy omkretshastighet.

SPEEDSKING – TiCN belegg

SPEEDSKING – TiCN beleggPVD belegg med meget lav friksjonskoeffisient mot stål. Det gjør et rent, nøyaktig snitt. Det hindrer risikoer av kladding enda under kutt i meget stor omkretshastighet eller forskiving i meget harde materialer som herdet stål, kopper og messing, med disse materialer oppstår det ofte kladding under kald bearbeiding. Gir en god effekt ved økning av omkretshastighet og hastigheten av skyvning med 100 prosent henholdsvis sagblader uten noe belegg.

GRAYSKIN – CRN belegg

Meget lav friksjonskoeffisient mot stål og sager med GRAYSKIN belegg er beregnet for meget rent kutt i problematiske materialer og de minsker risikoen for kladding på sidene av utstyret. Dette gjelder særlig messing, bronse, kopper og aluminium legering. En annen fordel er at belegget kan skapes i lag på tykkelse inntil 7µm.

Sammen med de ovennevnete standarde PVD beleggene, kan vi tilby til våre kunder noen spesielt utviklede PVD belegg, som til eksempel TICN MP, AlTin, DLC, NACO og NACRO.

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2

 

Disse knappene vil støtte og anbefale vår side til andre Internett-brukere. Takk.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox er også forfatter av nettsteder

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND