GSP - High Tech Saws
Výroba pílových kotúčov a nožov


promo video - pílové kotúče GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Nástrojová poradňa pre výber píl

Štandard GOST 2679 (ГОСТ)

Stiahnite si dokument - NORMA GOST (RUS - ГОСТ) 2679

Štandardne vyrábané unášacie otvory pílových kotúčov

Katalóg štandardne vyrábaných unášacích otvorov v pdf. (velikost 500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Používané druhy ocelí pre pílové kotúče

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Jedná sa o vysoko legovanú rýchloreznú oceľ s obsahom wolfrámu, vanádu a molybdénu. Vďaka týmto legovacím prvkom majú kotúčové píly veľmi dobré mechanické vlastnosti a zároveň vynikajúcu pevnosť. Jemná martenzitická štruktúra, jej tvorba je zaistená 5% obsahom molybdénu, zvyšuje odolnosť pílového kotúča proti prasknutiu a únave materiálu. Obsah wolfrámu formuje nielen extrémne tvrdé karbidy a zlepšuje pevnosť kotúča, ale predovšetkým zabraňuje rastu zŕn materiálu. Okrem toho zvyšuje oteruvzdornosť, predovšetkým pri vysokých pracovných teplotách. Vanád sa na zlepšenie mechanických vlastností píly podieľa podobne ako vyššie uvedené prvky. Vytvára jemné zrná, spolupodieľa sa na vzniku tvrdých karbidov a zvyšuje oteruvzdornosť nástroja.

Typické chemické zloženie HSS/Dmo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Táto vysoko legovaná rýchlorezná oceľ je okrem wolfrámu a molybdénu legovaná aj kobaltom. Od vyššie uvedenej ocele HSS/Dmo5 sa líši predovšetkým 5% obsahom kobaltu, ktorý zabraňuje rastu zŕn pri vysokých pracovných teplotách a zvyšuje rezný výkon. Tieto vlastnosti sú potrebným predpokladom pre produktívne delenie tvrdých materiálov, ako sú napr. nerezové ocele, alebo ocele s vysokou pevnosťou.

Typické chemické zloženie HSS/Emo5 v %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Tvary zubov a rezná geometria pílových kotúčov

Tvary zubů a řezné geometrie pilových kotoučů

Kotoučové pily GSP se standardně dodávají s níže uvedenými geometriemi, vhodnými pro dělení ocelí a jejich slitin.

Standardní řezné geometrie pilových kotoučů
Akosť oceli, z ktorej je kotúčová píla vyrobená Úhel čela - γ
" ° "
Úhel hřbetu - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Pre delenie špecifických materiálov vo veľkých sériách odporúčame používať kotúčové píly, ktoré majú naostrené rezné geometrie vhodné pre konkrétny druh materiálu. Nižšie uvádzame ich prehľad.

Odporúčané rezné geometrie pre konkrétne materiály
Druh deleného materiálu Pevnost Úhel čela - γ Úhel hřbetu - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Ocele automatovej 350 - 500 20°
Ocele cermenované 500 - 750 18°
Ocele s vyššou pevnosťou (HSS) 700 - 950 15°
Ocele veľmi tvrdé 950 - 1050 12°
Ocele pre prácu za tepla 950 - 1300 10°
Ocele austenitické (nerez) 500 - 800 12°
Hliník nelegovaný 90 - 200 12°
Hliník a jeho zliatiny 200 - 400 22° 10°
Zliatiny hliníka s max. 5% 300 - 500 20°
Meď 200 - 400 20° 10°
Bronzy fosforové 400 - 600 15°
Bronzy tvrdé 600 - 900 12°
Mosadz 200 - 400 16° 16°
Mosadz legovaná 400 - 700 12° 16°
Zliatiny titánu 300 - 800 18°

Odporúčané hodnoty pri rezaní

Nižšie sú uvedené naše odporúčania pre obvodovú rýchlosť a rýchlosť posuvu podľa druhu deleného materiálu.

Doporučené hodnoty pro rychlost řezu a posuv
Druh deleného materiálu Pevnost Obvodová rychlost Posuv na zub Skupina
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Ocele automatovej 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Ocele cermenované 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Ocele s vyššou pevnosťou (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Ocele veľmi tvrdé 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Ocele pre prácu za tepla 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Ocele austenitické (nerez) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Šedá litina 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Hliník a jeho zliatiny 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Zliatiny hliníka s max. 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Meď 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzy fosforové 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Mosadz 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Mosadz legovaná 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Šedá litina 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Zliatiny titánu 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Nosníky a profily - stěna 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profily a trubky - stěna 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Správna voľba obvodovej rýchlosti a rýchlosti posuvu je nepochybne rozhodujúca pre optimalizáciu procesu rezania. Je treba dbať na to, že medzi hodnotami oboch rýchlostí existuje úzka spojitosť, ktorá by mala byť vždy dodržaná. Pokiaľ je napr. obvodová rýchlosť v pomere voči posuvu príliš vysoká, bude sa rezaný diel skôr leštiť ako rezať. V opačnom prípade pri vysokej rýchlosti posuvu v pomere voči obvodové rýchlosti, zostává kotúčovej píle málo času, aby stihla vyhodiť triesku z medzizubného priestoru a môže doisť k jej zlomeniu. Obvodová rýchlosť (V), ktorá sa vyjadruje v metroch za minútu, sa nesmie zameniť s počtom otáčok za minútu (RPM). Aby bolo možné zistiť počet otáčok nutných pre nastavenie stroja, je možné použiť nasledujúci vzorec:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Odporúčané počty a tvary zubov pri pílových kotúčoch

Odporúčané počty a tvary zubov pri pílových kotúčoch

Profily

Odporúčané počty a tvary zubov pri pílových kotúčoch

Plné materiály

Uvedená tabuľka obsahuje tiež odporúčané hodnoty pre posuv na zub. Táto hodnota umožňuje zistiť celkový posuv, ktorý má byť na stroji nastavený. Slúži k tomu nasledujúci vzorec.
At = Az x Z x RPM
Odporúčané počty zubov a tvary ozubení pre delenie dutých profilov a plného materiálu

Rýchlosť rezu pre pilové listy s tvrdým karbidom

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Údaje odporúčané v tejto tabuľke sú len orientačné.

Povrchové úpravy kotoučových pil

VAPO - pasivácia

VAPO - pasivaceIde o povrchovú úpravu oxidáciou CO2, kedy sa dokončené kotúčové píly nechajú ešte raz popustiť v prehriatej pare pri ca 550 ° C. Pritom sa vytvorí neobyčajne jemná povrchová vrstva s tvrdosťou 900 HV. Vďaka uvoľneniu pnutia získajú kotúčové píly aj vyššiu pružnosť, ktorá zabraňuje ich prípadnému zlomeniu. Mikropóry, ktoré vzniknú na povrchu, umožňujú lepšie rozvádzanie chladiacej kvapaliny. Táto povrchová úprava je vhodná pre všeobecné použitie. Výnimku tvorí rezanie hliníka, medi, mosadze a ich zliatin.

GOLDSKIN - povlak TiN

GOLDSKIN - povlak TiNPílové kotúče opatrené TIN (titan-nitrid) povlakom získajú veľmi vysokú povrchovú mikrotvrdosť, ktorá umožňuje ich použitie na delenie materiálu s vysokou mechanickou odolnosťou. Je veľmi vhodný pre delenie stredne legovaných a tvrdých ocelí. Vlastnosti povlaku umožňujú zvýšenie obvodovej rýchlosti a rýchlosti posuvu až o 50%, čo podstatne skracuje dĺžku pracovných cyklov.

BLACKSKIN - povlak TiAlN

BLACKSKIN - povlak TiAlNTento povlak je vhodný pre delenie materiálov s vysokou pevnosťou v ťahu, nerezových ocelí a oteruvzdorných materiálov, ako sú napr liatiny a Mosadz. Vynikajúcou vlastnosťou je jeho odolnosť pri vysokých pracovných teplotách, je preto vhodný pre použitie pri suchých rezoch alebo pri rezoch s nedostatočných chladením. Veľmi vhodný je aj pre vysoké obvodové rýchlosti.

SPEEDSKIN - povlak TiCN

SPEEDSKIN - povlak TiCNPVD povlak pílových kotúčov s veľmi nízkym koeficientom trenia proti oceli. Umožňuje dosiahnuť veľmi čisté rezy a zabraňuje návarom za studena i pri rezoch s veľmi vysokými obvodovými rýchlosťami a posuvy v materiáloch ako sú veľmi tvrdej ocele, Meď a Mosadz, pri ktorých obrábaní sa bežne návary za studena vyskytujú. Umožňuje zvýšiť obvodovú rýchlosť a rýchlosť posuvu až o 100% voči hodnotám pre nepotiahnuté pílového kotúča.

GRAYSKIN - po vlak CRN

Veľmi nízky koeficient trenia proti oceli predurčuje kotúčové píly s povlakom GRAYSKIN na rezanie materiálov, ktoré majú silné tendencie sa v reze nalepovať na bočné steny nástroja. Jedná sa predovšetkým o Mosadz, bronz, Meď a zliatiny hliníka. Ďalšou výhodou je možnosť nanášať povlak v silnejších vrstvách až do hrúbky 7μm.

Okrem vyššie uvedených štandardných PVD povlakov je možné ponúknuť ďalšie špeciálne vyvinuté PVD, ako sú napr TICN MP, Altino, DLC, NACO a Nacra.

 

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Tel.: +420 573 369 286

Email:

Webdesign štúdio TAOX je tiež autorom webov

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND