GSP - High Tech Saws
Lưỡi cưa sản xuất và dao


quảng video - lưỡi GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Các loại cưa đĩa HSS và cưa cacbua

Các loại cưa đĩa được khuyên dùng khi xẻ rãnh các vật liệu cứng hoặc dễ gãy. Răng cưa kiểu A đặc biệt thích hợp với lưỡi cưa mỏng có bước tăng từ 0,8 mm tới 3,0 mm. Lưỡi cắt rất sắc. Những quá trình thải phoi bị suy giảm và nó không thể loại bỏ các đoạn phoi dài hơn khỏi điểm cắt một cách hiệu quả. Cả cưa đĩa bằng thép gió và siêu thép gió đều thích hợp cho việc khía rãnh, soi rãnh thủ công, bằng máy bán tự động và tự động trên thép và các loại hợp kim. Dải sản phẩm bao gồm từ ø 15 mm - ø 315 mm với độ dày dao động từ 0,2 mm - 6 mm tăng dần phần thập phân với các kiểu răng:  A - B - BW. Toàn bộ các sản phẩm tiêu chuẩn đều được trang bị chức năng HP-GRIND, nhưng sẽ dần chuyển sang chức năng thực hiện có phủ VAPO hoặc P.V.D (Phủ bay hơi vật lý).

Cưa xẻ rãnh vít chính xác

kiểu răng “A”. Các loại cưa này bằng thép gió và siêu thép gió thích hợp để xẻ rãnh vít bằng loại thép hoặc hợp kim bất kì. Lưỡi cưa phẳng đều (không có moayơ) và tất cả đều được trang bị răng cưa kiểu A. Dải sản phẩm bao gồm ø 80 mm, ø 100 mm và ø 125 mm. Chiều dày dao động từ 0,7 mm - 2 mm tăng theo phần thập phân.

Cưa chính xác dung cho chế tác đồ trang sức

răng kiểu "A" . Các loại cưa này bằng thép gió và siêu thép gió thích hợp cho việc gia công cắt gọt của thợ kim hoàn. Các lưỡi cưa vát lõm (có moayơ) và được trang bị bước răng nhỏ hơn 1mm.

Các loại cưa chính xác cho máy cắt ống 

răng kiểu "Bw". Các loại cưa này bằng thép gió và siêu thép gió thích hợp để cắt các loại ống bằng cả thép tiêu chuẩn và thép hợp kim (không gỉ) có kích thước từ ø 10 mm - ø 325 mm, thành dày từ 2 mm - 10 mm. Dải sản phẩm bao gồm các cỡ ø 63 mm, ø 68 mm và ø 75 mm với chiều dày 1,2 mm, 1,6 mm và 2,0 mm, được trang bị răng kiểu "Bw".

Bài thuyết trình video ngắn của một số các loại cưa đĩa HSS và cưa cacbua

Video trình diễn của một số các loại cưa đĩa HSS và cưa cacbua

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox cũng là tác giả của những trang web

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND