GSP - High Tech Saws
Lưỡi cưa sản xuất và dao


quảng video - lưỡi GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Dao lăn vân nhám - Lăn vân nhám

Dao lăn vân nhám - Lăn vân nhám

Dao lăn vân nhám - Lăn vân nhám

Các nút này sẽ hỗ trợ và giới thiệu trang web của chúng tôi để người sử dụng Internet khác. Cảm ơn bạn.

Mô tả sản phẩm Dao lăn vân nhám - Lăn vân nhám

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH GSP - High Tech Saws sản xuất các loại dao lăn vân nhám, dao lăn cắt tạo nhám và dao lăn tạo hình vân nhám. Các loại dao này đều được làm bằng thép gió M2 độ cứng 64 Hrc.

Chúng tôi khuyên khách hàng nên dùng các loại dao lăn cắt tạo vân nhám này cho các vật liệu không cứng như nhôm hợp kim, đồng thau, đồng hợp kim, nhựa đúc và nhựa dẻo. Răng của dao lăn vân nhám được mài trên máy mài CNC hiện đại ANCA TX7.

Với bước răng tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, dao lăn vân nhám có thể được mạ PVD như TiN, TiAIN và nhiều vật liệu khác. Các răng của dao lăn vân nhám phải nghiêng một góc so với trục lăn.

 

Pitch Metric/Inch
AA Straight BL 30° LH
Diagonal
BR 30° RH
Diagonal
BL 45° LH
Diagonal
BR 45° RH
Diagonal
0.3mm / 84.7 TPI AA -0.3 BL 30°-0.3 BR 30°-0.3 BL 45°-0.3 BR 45°-0.3
0.4mm / 63.5 TPI AA -0.4 BL 30°-0.4 BR 30°-0.4 BL 45°-0.4 BR 45°-0.4
0.5mm / 50.8 TPI AA -0.5 BL 30°-0.5 BR 30°-0.5 BL 45°-0.5 BR 45°-0.5
0.6mm / 42.3 TPI AA -0.6 BL 30°-0.6 BR 30°-0.6 BL 45°-0.6 BR 45°-0.6
0.7mm / 36.3 TPI AA -0.7 BL 30°-0.7 BR 30°-0.7 BL 45°-0.7 BR 45°-0.7
0.8mm / 31.8 TPI AA -0.8 BL 30°-0.8 BR 30°-0.8 BL 45°-0.8 BR 45°-0.8
0.9mm / 28.2 TPI AA -0.9 BL 30°-0.9 BR 30°-0.9 BL 45°-0.9 BR 45°-0.9
1.0mm / 25.4 TPI AA -1.0 BL 30°-1.0 BR 30°-1.0 BL 45°-1.0 BR 45°-1.0
1.2mm / 21.2 TPI AA -1.2 BL 30°-1.2 BR 30°-1.2 BL 45°-1.2 BR 45°-1.2
1.5mm / 16.9 TPI AA -1.5 BL 30°-1.5 BR 30°-1.5 BL 45°-1.5 BR 45°-1.5
Pitch Metric/Inch
GE 30°
Male
GV 30°
Female
GE 45°
Male
GV 45°
Female
0.3mm / 84.7 TPI GE 30°
Male -0.3
GV 30°
Female -0.3
GE 45°
Male -0.3
GV 45°
Female -0.3
0.4mm / 63.5 TPI GE 30°
Male -0.4
GV 30°
Female -0.4
GE 45°
Male -0.4
GV 45°
Female -0.4
0.5mm / 50.8 TPI GE 30°
Male -0.5
GV 30°
Female -0.5
GE 45°
Male -0.5
GV 45°
Female -0.5
0.6mm / 42.3 TPI GE 30°
Male -0.6
GV 30°
Female -0.6
GE 45°
Male -0.6
GV 45°
Female -0.6
0.7mm / 36.3 TPI GE 30°
Male -0.7
GV 30°
Female -0.7
GE 45°
Male -0.7
GV 45°
Female -0.7
0.8mm / 31.8 TPI GE 30°
Male -0.8
GV 30°
Female -0.8
GE 45°
Male -0.8
GV 45°
Female -0.8
0.9mm / 28.2 TPI GE 30°
Male -0.9
GV 30°
Female -0.9
GE 45°
Male -0.9
GV 45°
Female -0.9
1.0mm / 25.4 TPI GE 30°
Male -1.0
GV 30°
Female -1.0
GE 45°
Male -1.0
GV 45°
Female -1.0
1.2mm / 21.2 TPI GE 30°
Male -1.2
GV 30°
Female -1.2
GE 45°
Male -1.2
GV 45°
Female -1.2
1.5mm / 16.9 TPI GE 30°
Male -1.5
GV 30°
Female -1.5
GE 45°
Male -1.5
GV 45°
Female -1.5

Most common metric dimensions of FORM KNURLING WHEELS:

  • OD 10 mm x Thickness 3 mm x ID 4 mm
  • OD 19 mm x Thickness 9,5 mm x ID 6,4 mm
  • OD 20 mm x Thickness 8 mm x ID 12 mm
  • OD 10 mm x Thickness 4 mm x ID 4 mm
  • OD 15 mm x Thickness 4 mm x ID 4 mm
  • OD 15 mm x Thickness 6 mm x ID 4 mm
  • OD 20 mm x Thickness 6 mm x ID 6 mm
  • OD 20 mm x Thickness 8 mm x ID 6 mm
  • OD 20 mm x Thickness 10 mm x ID 6 mm
  • OD 25 mm x Thickness 8 mm x ID 6 mm

Hình ảnh

Hàng hóa để Dao lăn vân nhám - Lăn vân nhám

Kính gửi khách hàng, bạn có cơ hội để thực hiện một cuộc điều tra sơ bộ cho sản phẩm này. Các yêu cầu giỏ, bạn có thể xác định yêu cầu của bạn cho các sản phẩm trong bảng, hoặc bạn có thể gõ vào câu hỏi cho đại diện bán hàng jakékolov. Đại diện bán hàng sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt.

Thêm vào giỏ hàng Thêm vào giỏ hàng

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox cũng là tác giả của những trang web

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND