Arrow

Manufacturing savklinger
og knive

Manufacturing savklinger og knive

Værktøjsvejledning

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

 

Standard producerede drivhuller på savklingerne

Katalog af de standard producerede drivhuller i pdf. (500kb)

 

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

 

De anvendte stålsorter til savklingerne

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Der drejer sig om et højt legeret hurtigt drejestål med wolfram, vanad og molybden inholdet. Takket til disse legeringselementer har rundsavene meget gode mekaniske egenskaber og samtidig en udmærket styrke. En fin martensisk struktur som er dannet ved hjælp af 5% molybden inholdet, forhøjer savklingens modstand mod materialebrudet og materialetrætheden. Wolfram inholdet formerer ikke kun de ekstremt hårde karbider og forbedrer klingens styrke, men først og fremmest forhindrer væksten af materialekorn. Udover det førhøjer det slidsbestandigheden, specielt under de høje arbejdstemperaturer. Vanad bidrager til forbedringen af savernes mekaniske egenskaber på en lignede måde som de ovennævnte elementer. Den danner fine korn, hjælper til dannelse af de hårde karbider og forhøjer instrumentets slidsbestandighed.

Typisk kemisk sammensætning af HSS/Dmo5 i %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

 

 

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Dette højtlegerede hurtigt drejestål er, udover wolfram og molybden, legeret også med kobalt. Til forskellen fra det nævnte HSS/Dmo5 stål indeholder dette stål 5% kobolt, som forhindrer kornvæksten under de høje arbejdstemperaturer og forhøjer skæreeffekten. Disse egenskaber er de nødvendige forudsætninger for den produktive flækning af de hårde materialer så som f.eks. rustfrit stål el. stål med en høj styrke.

Typisk kemisk sammensætning af HSS/Emo5 i %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

 

 

Tandformerne og skæregeometrien af savklingerne

Tand form og geometri skæring savklinger

GSP rundsave leveres som standard med de nedennævnte geometrier, egnede for fækning af stålet og stållegeringer.

Standard skæregeometrien af savklingerne
Kvalitet stål, hvorfra det er lavet ktoučová Saw Pandevinkel - γ
" ° "
Rygvinkel - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

For flækning af de specifikke materialer i store serier anbefaler vi at bruge rundsavene som har skærpede skæregeometrier, egnede for den konkrete materialesorte. Nedunder anfører vi deres oversigt.

De anbefalede skæregeometrier for de konkrete materialer.
Flækkede materiales sorte Styrke Pandevinkel - γ Rygvinkel - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Automatstål 350 - 500 20°
Oceli cementované 500 - 750 18°
Stål med højere styrke (HSS) 700 - 950 15°
Meget hårdt stål 950 - 1050 12°
Stål for arbejder i varme 950 - 1300 10°
Austenitisk stål (rustfrit) 500 - 800 12°
Ulegeret aluminium 90 - 200 12°
Aluminium og alulegeringer 200 - 400 22° 10°
Alulegeringer med max. 5% 300 - 500 20°
Kobber 200 - 400 20° 10°
Fosfor bronze 400 - 600 15°
Hård bronze 600 - 900 12°
Messing 200 - 400 16° 16°
Legeret messing 400 - 700 12° 16°
Titan legeringer 300 - 800 18°

 

 

De anbefalede værdier ved skæring

Nedunder anføres vores anbefalinger for omkredsenshastighed og fremføringshastighed ifølge flækkede materiales sorte.

Anbefalede værdier for skærehastighed og fremføring
Flækkede materiales sorte Styrke Omkredsen hastighed Fremføring til tand Gruppe
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Automatstål 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Cementeret stål 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Stål med højere styrke (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Meget hårdt stål 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Stål for arbejder i varme 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Austenitisk stål (rustfrit) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Støbejern 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Aluminium og alulegeringer 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Alulegeringer med max. 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Kobber 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosfor bronze 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosfor bronze 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Messing 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Legeret messing 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Støbejern 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Titan legeringer 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Bjælker og profiler - væg 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profiler og rør – væg 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Det rigtige valg af omkredsenshastighed og fremføringshastighed er uden tvivl afgørende for optimalisering af skæreprocessen. Man skal passe på at der eksisterer et tæt forhold mellem værdier af begge hastigheder. Denne værdi burde altid overholdes. Hvis f.eks. er omkredsens- hastighed i forhold til fremføringen alt for høj, bliver den skårede del mere poleret end skåret. I det omvendte tilfælde, under en høj hastighed af fremføringen i forhold til omkredsens- hastighed, får rundsaven for lidt tid til at smide splinten ud fra rummet mellem tænderne og rundsaven kan brækkes.

Omkredsenshastighed (V), som angives i meter per minut, kan ikke forveksles med antallet af omdrejninger per minut (RPM). For at kunne finde antallet af omdrejninger, nødvendigt for maskineinstillingen, kan man bruge følgende formula:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

 

De anbefalede antal og tandformer på savklingerne

Anbefalede antal og form af tænder på savbladene

Profiles

Anbefalede antal og form af tænder på savbladene

Solid material

Tabellen til venstre indeholder også de anbefalede værdier for fremføringen på en tand. Denne værdi muliggør at finde den totale fremføring som skal indstilles på en maskine. Man bruger til det følgende formula:
At = Az x Z x RPM
De anbefalede antal af tænder og fortandingsformer for flækning af de hullede profiler og den fulde materiale

 

Skærehastighed for massive carbidesav blade

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

De data, der anbefales i denne tabel, er kun beregnet som vejledning.

 

Overfladebehandlinger

VAPO - pasivisering

VAPO - pasivisering

Det drejer sig om en overfladebehandling med oxydering med CO2, hvor de færdige rundsave hærdes en gang til i den forvarmede damp under ca 550°C. Samtidig opstår der et usædvanligt fin overflade lag med hårdheden på 900 HV. Takket til en løsning af spændingen opnår rundsavene også en højere fleksibilitet, som forhindrer deres event.brud. Mikroporer, som dannes på overfladeen, muliggør en bedre distribuering af kølevæskeen. Denne overflade- behandling egner sig til generelle anvendelser, undtaget skæringen af aluminium, kobber, messing og deres legeringer.

 

TiN belægning

TiN belægning

Rundsave, forsynet med TIN (titan-nitrid) belægningen opnår en meget høj overflade mikrohårdhed som tillader deres brug til flækningen af materialerne med en høj mekanisk resistens.De egner sig meget til flækningen af de mellemlegerede og hårde stål. Overflade egenskaber tillader forhøjelsen af diameterhastigheden og fremføringshastigheden med op til 50% og det forkorter betydeligt længden af en arbejdscyklus.

 

TiAlN belægning

TiCN belægning

Denne belægning egner sig til flækningen af materialerne med en høj trækstyrke, et rustifrit stål og de slidbestandige materialer, som f.eks støbejern og messing. Et udmærket egenskab er modstanden under de høje temperaturer, derfor er den egnet til brug ved tørre skæringerne el. ved skæringerne med en utilstrækkelig køling. Egner sig også meget til de høje diameterhastigheder.

 

TiCN belægning

TiAlN belægning

PVD belægning med en meget lav friktionskoefficient mod stållet. Tillader opnåelsen af de meget rene skæringer og forhindrer de kolde svejsedeposita også ved skæringerne med de meget høje diameterhastigheder og fremføringerne af materialerne som et meget hårdt stål, kobber og messing, hvor der, under bearbejdelsen, normalt opstår de kolde svejsedeposita. Muliggør at forhøje diameterhastigheden og fremføringshastigheden med op til 100% i forhold til værdier for de ikke belagte rundsave.

 

CRN belægning

CRN belægning

En meget lav friktionskoefficient mod stållet forudbestemmer rundsavene med den GRAYSKIN belægning til skæringen af de materialer, som har en stor tendens til at klistre i skæringen til instrumentets sidevæg. Det drejer sig mest om messing, bronze, kobber og aluminium legeringer. En anden fordel er mulighed for at lægge belægningen i et tykkere lag op til 7μm tykkelsen.

 

Udover de ovennævnte standard PVD belægninger kan man også tibyde andre, specielt udviklede PVD, som f.eks. TICN MP, AlTin, DLC, NACO og NACRO.

 

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2

 


TUBE 2022 - Düsseldorf

Læs mere
\

Investering i nye teknologier 2021

I de senere år har vi investeret betydelige ressourcer i nye teknologier. Dette øger både kvaliteten og produktionsmængden.
Læs mere
\

Produktion af ekstremt tynde radiusfræsere

Formålet med projektet er at indføre innovativ produktion af ekstremt tynde radiusfræsere.
Læs mere
\

Nye slibekapaciteter til savklingedrev

Formålet med projektet er at opbygge nye slibekapaciteter til tandning af savklinger.
Læs mere
\

Messer

EMO HANNOVER 2019
Læs mere
\
© 2021 GSP - High Tech Saws, s.r.o.
Vi bruger cookies, takket være det, vi kan tilbyde dig bedre tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du deres brug. Cookie agreement jeg forstår