GSP - High Tech Saws
Manufacturing sågblad och knivar


promo video - Sågbladet GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Verktygsrådgivning för sågval

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Standard tillverkade bäröppningar i sågskivor

Katalog med standard tillverkade bäröppningar i pdf. (500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Använda ståltyper för sågskivor

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Vi använder högt legerat snabbskärande stål innehållande wolfram, vannad och molybden. Tackvare dessa legeringsämnen har dessa skivsågar mycket goda mekaniska egenskaper och samtidigt perfekt hållfasthet. Fin martensitisk struktur som finns tackvare innehåll av 5% molybden, ökar sågskivans motståndskraft mot brytning och materialslitage. Innehåll av wolfram formar inte bara extremt hårda karbider men också förbättrar skivans hållfasthet men framför allt förhindrar växt av korn i materialet. Dessutom ökar ytans slitage resistens, framför allt vid höga arbetstemperaturer. Vannad hjälper till förbättring av sågens mekaniska egenskaper på liknande sätt som ovan angivna ämnen. Bildar små korn och bidrar till uppkomst av hårda karbider och ökar slitage resistens på verktygets yta.

Typisk kemisk sammansättning HSS/Dmo5 i %
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Detta högt legerat snabbskärande stål är utom wolfram och molybden legerat också med kobbalt. Från ovan angivet stål HSS/Dmo5 skiljer sig framför allt med innehåll av 5% kobbalt som hindrar uppväxt av korn vid höga arbetstemperaturer och ökar skäreffekten. Dessa egenskaper är en nödvändig förutsättning för produktiv delning av hårda material som är t.ex. rostfritt stål eller stål med hög hållfasthet.

Typisk kemisk sammansättning HSS/Emo5 i %
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Utformning av sågskivornas skärtänder och skärgeometri

Tooth form och geometri skär sågblad

Skivsågar GSP levereras som standard med nedan angivna geometrier, lämpliga för kapning av stål och stållegeringar.

Sågskivarnas standard skärgeometrier
Stålkvalitet, vilken användes vid tillverkningen n Vinkelhuvudet - γ
" ° "
Spine vinkel - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

För kapning av specifika material i stora serier rekommenderar vi använda sågskivor som har skärpta skärgeometrier lämpliga för konkreta materialtyper. Nedan visa en översikt.

Rekommenderade skärgeometrier för konkreta material
Split typmaterial Styrka Vinkelhuvudet - γ Spine vinkel - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Stål styckning 350 - 500 20°
Härdat stål 500 - 750 18°
Stål med högre hållfasthet (HSS) 700 - 950 15°
Mycket hårt stål 950 - 1050 12°
Stål för heta arbeten 950 - 1300 10°
Austenitiskt stål (rostfritt stål) 500 - 800 12°
Olegerat aluminium 90 - 200 12°
Aluminium och dess legeringar 200 - 400 22° 10°
Aluminiumlegeringar med upp till 5% 300 - 500 20°
Koppar 200 - 400 20° 10°
Fosforbrons 400 - 600 15°
Brons hårt 600 - 900 12°
Brass 200 - 400 16° 16°
Mässing Legering 400 - 700 12° 16°
Titanlegeringar 300 - 800 18°

Rekommenderade antal av kuggar och kuggformer för sågskivor

Nedan anges våra rekommenderingar för omkrets hastighet och rörelsehastighet enligt typ av kapat material.

Rekommenderade värden för skärhastighet och rörelsehastighet
Split typmaterial Styrka Periferihastighet Matning per tand Grupp
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Stål styckning 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Härdat stål 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Stål med högre hållfasthet (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Mycket hårt stål 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Stål för heta arbeten 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Austenitiskt stål (rostfritt stål) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Grått gjutjärn 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Aluminium och dess legeringar 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Aluminiumlegeringar med upp till 5% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Koppar 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforbrons 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosforbrons 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Brass 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Mässing Legering 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Grått gjutjärn 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Titanlegeringar 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Balkar och profiler - Wall 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profiler och rör - Wall 0,025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Rätt val av omkrets hastighet och rörelsehastighet är otvivelaktigt avgörande för optimering av skärningen. Det är nödvändigt att se till att mellan värden för båda hastigheter finns ett sammanhang som alltid borde respekteras. Om det t.ex. omkrets hastighet i förhållande till rörelsen är för hög, kommer den kapade delen slipas istället för kapas. I motsatt fall vid hög rörelsehastighet i förhållande till omkrets hastigheten, har sågen för kort tidför att kunna kasta spån från utrymmet mellan kuggar och den kan brytas Omkrets hastighet (V), i meter per minut, får inte förväxlas med varvtal per minut (RPM). För att kunna ta reda på varvtal som är nödvändig för inställning av maskinen, är det möjligt att använda följande tabell:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Rekommenderade antal av kuggar och kuggformer för sågskivor

Rekommenderat antal och form av kuggar på sågbladen

Profiles

Rekommenderat antal och form av kuggar på sågbladen

Solid material

Till vänster finns tabell som anger också rekommenderade värden för rörelse per kugg. Detta värde möjliggör att ta reda på total rörelse som ska inställas på maskinen. Inställ enligt följande tabell.
At = Az x Z x RPM
Rekommenderade antal av kuggar och kuggformer för kapning av ihåliga profiler och full material.

Skärhastighet för massiva kantsågblad

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Den information som rekommenderas i denna tabell är endast avsedd som en guide.

Ytbehandlingar

VAPO - pasivering

VAPO - pasiveringDet handlas om ytbehandling med oxidation CO2, när avslutade skivsågar släps en gång till varm ånga vid ungefär 550°C. Under detta bildas ovanligt fin yta med hårdhet 900 HV. Tackvare mindre spänning får skivsågar bättre spänstighet, som hindrar deras brytning. Mikroporer som bildas på ytan möjliggör bättre distribution av kylvätska. Denna ytbehandling är lämplig för allmän användning. Undantaget är skärning av aluminium, koppar, mässing och deras legeringar.

GOLDSKIN - ytbehandling TiN

GOLDSKIN - ytbehandling TiNSkivsågar försedda med TIN (titan-nitrid) ytbehandling får mycket hög mikrohårdhet på ytan som möjliggör deras användning för kapning av olika material med hög mekanisk motståndskraft. Den är mycket lämplig för delning av halvlegerat och hårt stål. Ytans egenskaper möjliggör att öka hastigheter på omkretsen och rörelsehastigheter upp till 50 %, vilket förkortar längd av arbetscyklar väsentligt.

BLACKSKIN - ytbehandling TiAlN

BLACKSKIN - ytbehandling TiAlNDenna ytbehandling är lämplig för kapning av material med hög draghållfasthet, rostfritt stål och material motståndskraftiga mot slitage som är t.ex. gjutjärn och mässing. Perfekt egenskap är också motståndskraft vid höga arbetstemperaturer, den är därför lämplig för användning vid torr skärning eller vid skärning vid icke tillfredställande kylning. Mycket lämplig är den också för höga hastigheter på omkretsen.

SPEEDSKIN - ytbehandling TiCN

SPEEDSKIN - ytbehandling TiCNPVD ytbehandling med mycket låg friktionskoefficient mot stål. Möjliggör att uppnå mycket ren kapning och förhindrar uppkomst av svetsrester vid kallt arbete och vid skärning med mycket höga hastigheter på omkretsen och rörelser i material som är mycket hårt stål, koppar och mässing, där det ofta svetsrester bildas vid kallt arbete. Möjliggör att öka hastighet på omkretsen och rörelsehastighet upp till 100 % gentemot värden för skivsågar utan ytbehandling.

GRAYSKIN - ytbehandling CRN

Mycket låg friktionskoefficient mot stål förutbestämmer sågskivor med ytbehandling GRAYSKIN till skärning av material som har tendens att limmas under skärning på sidor av verktyget. Det gäller framför allt för mässing, brons, koppar och aluminiumlegeringar. En annan fördel är möjlighet att ytbehandla i tjockare skikt upp till 7μm.

Utom ovan angivna standard PVD ytbehandlingar är det nöjligt att erbjuda andra specialutvecklade PVD, som är t.ex. TICN MP, AlTin, DLC, NACO och NACRO.

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2


Chemical composition  ( max.  %)  of High Speed Steels according Russian norms GOST  19265–73
 

Steel grade

C Cr W V Co Mo N Nb

Standard Performance HSS  

P18

0,73-0,83

3,8-4,4

17,0-18,5

1,0-1,4

< 0,5

< 1,0

P9

0,85-0,95

3,8-4,4

8,5-9,5

2,3-2,7

< 0,5

< 1,0

P6M5

0,82-0,9

3,8-4,4

5,5-6,5

1,7-2,1

< 0,5

4,8-5,3

11Р3АМ3Ф2  

1,02-1,12

3,8-4,3

2,5-3,3

2,3-2,7

< 0,5

2,5-3,0

0,05-0,1

0,05-0,2

Higher Performance HSS

Р6М5Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

5,7-6,7

2,3-2,7

< 0,5

4,8–5,3

Р12Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

12-13

2,5-3

< 0,5

< 1,00

Р18К5Ф2

0,85-0,95

3,8-4,4

17-18,5

1,8-2,2

4,7-5,2

< 1,00

Р9К5

0,90-1

3,8-4,4

9-10

2,3-2,7

5-6

< 1,00

Р6М5К5

0,84-0,92

3,8-4,3

5,7-6,7

1,7-2,1

4,7-5,2

4,8-5,3

The Highest Performance HSS  

Р9М4К8

1,00-1,1

3,0-3,6

8,5-9,5

2,3-2,7

7,5-8,5

3,8-4,3

Р2АМ9К5

1,00-1,1

3,8-4,4

1,5-2

1,7-2,1

4,7-5,2

8-9

0,05-0,1

0,1-0,3

В11М7К23*

0,05-0,15

< 0,5

10,5-12,5

0,4-0,8

22,5-24

7-8

В4М12К23*

0,05-0,15

< 0,5

3,8-4,4

0,4-0,8

22,5-24

12-13

 

Dessa knappar kommer att stödja och rekommendera vår webbplats till andra Internet-användare. Tack.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox är också författare till webbplatser

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND