GSP - High Tech Saws
Üretim bıçakları ve bıçaklar testere


promo video - testere bıçakları GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

Aracı tavsiye

GOST 2679 (ГОСТ)

Download - GOST ГОСТ 2679

Standart olarak üretilen daire testere sabitleme delikleri

pdf. formatındaki standart olarak üretilen sabitleme delikler katalogu (500kb)

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Normal Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Dished Knife with Double Hollow Bevel

Daire testerelerde kullanılan çelik çeşitleri

HSS/Dmo5 - DIN 1.3343 - AISI: M2

Volfram, vanadyum ve molibden içeren yüksek hız ve yüksek alaşımlı çelikten üretilmiştir. Bu alaşım maddeleri sayesinde daire testerelerin mükemmel mukavemeti vardır ve aynı zamanda üstün mekanik özelliklere sahiptir. Molibdenin %5 oranının sağladığı ince martenzitik yapı kırılmaya ve malzeme yorgunluğuna dayanıklılığını yükseltmektedir. İçindeki volfram sadece aşırı sert karbitleri şekillendirmekte ve mukavemeti arttırmakta değil, özellikle malzeme partiküllerin artmasını engellemektedir. Bunun yanında özellikle yüksek sıcaklıkta. Yukarıda adı geçen elementler gibi vanadyum da benzer bir şekilde testere mekanik özelliklerini ıslah etmektedir. İnce partikülleri oluşturmak, sert karbitlerin oluşmasına katkıda bulunmak ve aşınmaya dayanıklılığını arttırmaktadır.

HSS/Dmo5'in tipik kimyasal bileşimi (%)
C Si Mn Cr Mo V W
0,90 0,25 0,3 4,1 5,0 1,8 5,4

HSS/Emo5 - DIN 1.3243 - AISI: M35; M41

Bu yüksek alaşımlı çelik volfram ve molibden dışında kobalt da içermektedir. Yukarıda belirtilmiş HSS/Dmo5 çelikten onu ayıran özellikle kobaltın %5 oranıdır. Kobalt yüksek işleme sıcaklığında partiküllerin artmasını engellemek ve kesim performansını artırmaktadır. Bu özellikler paslanmaz veya yüksek mukavemetli çelikler gibi sert malzeme performanslı ayırma kesimi için şarttır.

HSS/Dmo5'in tipik kimyasal bileşimi (%)
C Si Mn Cr Mo V W Co
0,92 0,4 0,3 4,1 5,0 1,9 6,4 4,8

Daire testere diş şekilleri ve kesim geometrileri

Diş şekli ve geometrisi kesme testere bıçakları

GSP daire testereleri aşağıda belirtilmiş çelik ve çelik alaşımları kesmeye uygun geometriler ile standart olarak üretilmektedir.

Daire testere standartlı kesme geometrisi
Daire testerenin yapıldığı çelik kalitesi Rake açısı - γ
" ° "
Konik - α
" ° "
HSS/Dmo5 18°
HSS/Emo5 12°

Büyük sayıda olan özel malzemeleri kestiğiniz durumlarında bu belli malzemenin kesilmesi için tıraşlanmış kesme geometrisi olan daire testereleri kullanmayı önermekteyiz. Aşağıda listesi yer almaktadır.

Belli malzemelere önerilen kesme geometrileri
Kesmeye önerilen değerler Güç Rake açısı - γ Konik - α
  N/mm2 " ° " " ° "
Çelik Kesme 350 - 500 20°
Çimentolu çelik 500 - 750 18°
Yüksek mukavemetli çelikler (HSS) 700 - 950 15°
Çok sert çelik 950 - 1050 12°
Sıcak çalışma için Çelikler 950 - 1300 10°
Ostenitik çelikler (SS) 500 - 800 12°
Alüminyum alaşımlı 90 - 200 12°
Alüminyum ve alaşımları 200 - 400 22° 10°
Kadar 5 alüminyum alaşımları% 300 - 500 20°
Bakır 200 - 400 20° 10°
Fosfor bronz 400 - 600 15°
Bronzları zor 600 - 900 12°
Pirinç 200 - 400 16° 16°
Pirinç Alaşım 400 - 700 12° 16°
Slitiny titanu 300 - 800 18°

Tavsiye edilen kesme değerleri

Kesilen malzemelere göre tarafımızdan önerilen dönme ve ilerleme hızları aşağıda belirtilmiştir. Önerilen kesme ve ilerleme hızları

Belli malzemelere önerilen kesme geometrileri
Kesmeye önerilen değerler Güç Çevresel hız Diş başına ilerleme Grup
  N/mm2 vc m/min. (mm) " ° "
Çelik Kesme 350 - 500 25 - 50 0,03 - 0,06 1
Çimentolu çelik 500 - 750 15 - 30 0,03 - 0,04 2
Yüksek mukavemetli çelikler (HSS) 700 - 950 10 - 20 0,02 - 0,03 3
Çok sert çelik 950 - 1050 10 - 15 0,02 - 0,03 4
Sıcak çalışma için Çelikler 950 - 1300 5 - 10 0,01 - 0,03 5
Ostenitik çelikler (SS) 500 - 800 10 - 20 0,01- 0,03 3
Gri dökme demir 100 - 400 1000 - 2000 0,04 - 0,09 6
Alüminyum ve alaşımları 200 - 400 500 - 1000 0,03 - 0,07 7
Kadar 5 alüminyum alaşımları% 300 - 500 120 - 200 0,03 - 0,07 8
Bakır 200 - 400 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Fosfor bronz 400 - 600 100 - 400 0,04 - 0,06 9
Bronzları zor 600 - 900 40 - 120 0,04 - 0,06 10
Pirinç 200 - 400 400 - 600 0,04 - 0,08 11
Pirinç Alaşım 400 - 700 150 - 500 0,04 - 0,06 12
Gri dökme demir 100 - 400 15 - 25 0,04 - 0,05 13
Titanyum Alaşımları 300 - 800 25 - 50 0,03 - 0,04 1
Kiriş ve profiller - Wall 0,1 d 300 - 600 15 - 20 0,03 - 0,06 14
Profil ve boru - duvar 0.025 d 300 - 600 25 - 50 0,03 - 0,06 1

Dönme ve ilerleme hızlarını doğru seçmek şüphesiz bütün kesme işlemi için en önemlidir. Bu iki hız birbirine bağlı olduğunu hep aklında tutalım. Örneğin dönme hızının oranı ilerleme hızının oranından fazla yüksek ise kesmek istediğimiz malzeme kesilmek yerine cilalanacaktır. Aksi halde yani ilerleme hızının oranı dönme hızının oranından daha yüksek durumda daire testere talaş boşaltmaya yetişmeyebilir ve kırılabilir.
Dakikada metre olarak belirtilen kesme hızı (V) devir hızı (RPM) ile karıştırmamamız gerekir. Makinede ayarlayacağınız devir hızını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanabilirsiniz:
RPM = V x 1000 / D x 3,14

Önerilen daire testere diş şekilleri ve sayıları

Testere bıçakları üzerinde Önerilen sayısı ve dişlerin şekli

Profiles

Testere bıçakları üzerinde Önerilen sayısı ve dişlerin şekli

Solid material

Soldaki tablo diş başına önerilen ilerleme hızlarını da içermektedir. Bu bilgiye göre ayarlayacağınız makinede ilerleme hızını aşağıdaki denklem sayesinde hesaplayabilirsiniz:
At = Az x Z x RPM
İçi boş profil ve içi dolu malzemelerin kesilmesi için önerilen daire testerenin diş şekli ve sayısı.

Katı Karbür Testere Bıçakları için Kesme Hızı

Materials Cooling liquids Cutting speed
Vc = m/min
Feed per tooth
fz = mm/Z
Steel up to 500 N/mm² Emulsion 1:20 100 - 80 0,010 - 0,030
Steel up to 800 N/mm² Emulsion 1:15 50 - 90 0,007 - 0,025
Steel up to 1300 N/mm² Emulsion 1:12 30 - 50 0,005 - 0,020
Stainless steels Emulsion 1:10 30 - 70 0,005 - 0,015
Alloyed tool steels Emulsion 1:10 15 - 40 0,005 - 0,012
Titanium alloys Cutting oil 35 - 55 0,003 - 0,008
Cast irons Dry cutting 30 - 90 0,005 - 0,010
Copper Emulsion or spray cooling 200 - 500 0,020 - 0,040
Brass Emulsion or spray cooling 300 - 500 0,010 - 0,040
Aluminium Emulsion or spray cooling 400 - 2000 0,010 - 0,040

Bu tabloda önerilen veriler yalnızca bir kılavuz niteliğindedir.

Yüzey işlemler (Kaplama)

VAPO – pasiflendirme

VAPO – pasiflendirmeBu yüzey işlem CO2 oksidasyonu ile yapılmaktadır sonra da tamamlanmış daire testerelerin bir kere daha yaklaşık 550°C'ye ısınmış buharda tavlaması yapılır. Bu işlem esnasında 900 HV sertliği olan çok ince kaplama oluşmaktadır. Gerilim azalması sayesinde daire testereler muhtemel kırılmasını engelleyen yüksek esneklik kazanmıştır. Yüzeyde oluşan mikro gözenekler soğutma sıvının daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bu kaplama alüminyum, bakır, pirinç ve bunların alaşımları hariç her hangi kullanım için uygundur.

GOLDSKIN – TiN (titanyum nitrit) kaplaması

GOLDSKIN – TiN (titanyum nitrit) kaplamasıTiN (titanyum nitrit) kaplamalı daire testereler, yüksek mekanik dayanaklı malzemelerin ayırma kesimini sağlayan çok yüksek yüzey mikrosertlik özelliğine sahiptir. Sert ve orta alaşımlı çelikleri kesmeye çok uygundur. Kaplama özellikleri sayesinde kesme ve ilerleme hızlarının %50'si daha artması mümkün ve çalışma süresi önemli bir şekilde azalmaktadır.

BLACKSKIN – TiAlN (titanyum alüminyum nitrit) kaplaması

BLACKSKIN – TiAlN (titanyum alüminyum nitrit) kaplamasıDökme demir, pirinç vb. aşınmaya dayanıklı malzemeler, paslanmaz çelikler ve çekme dayanımı yüksek olan malzemelerin kesimine uygun bir kaplamadır. Yüksek işleme sıcaklığına karşı dayanaklılığı mükemmel olduğu için kuru kesim veya yeterince olmayan soğutma şartları altındaki kesimlere uygundur. Yüksek kesme hızlarda yapılan kesimlere de çok uygundur.

SPEEDSKIN – TiCN (titanyum karbon nitrit) kaplaması

SPEEDSKIN – TiCN (titanyum karbon nitrit) kaplamasıDaire testere ve çelik arasındaki sürtünme katsayısını büyük ölçüde düşüren bir PVD kaplamasıdır. Sayesinde kesim çok temiz kalıyor ve çok sert çelikler, bakır ve pirinç gibi genelde soğuk kaynak kusuru oluşturan malzemeleri yüksek kesme ve ilerleme hızları ile keserken bile soğuk kaynak kusurlarını engelliyor. Kaplama olmayan daire testerelerin kesme ve ilerleme hızlarını kaplama sayesinde %100 arttırmak mümkündür.

GRAYSKIN – CRN (krom nitrit) kaplaması

Daire testere ve çelik arasındaki çok düşük sürtünme katsayısı olduğundan dolayı GRAYSKIN kaplamalı daire testereler aletin yan kenarlarına yapışma eğilimi gösteren malzemeleri kesmeye uygundur. Bu malzemeler arasında özellikle pirinç, bronz, bakır ve alüminyum alaşımları yer almaktadır. Bu kaplamanın diğer avantajı ise 7μm'ye kadar kalın kaplama tabakasını sürmek mümkün olmasıdır.

Yukarıda belirtilmiş standart PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) kaplamalar yanında TICN MP, AlTin, DLC, NACO, NACRO ve diğer özel geliştirilmiş PVD kaplamalar da mevcuttur.

Recommended velocity (round per minute)
  Stainless steel Cast iron or Steel over 1000 N/mm2 Steel 550-800 N/mm2 Ebonite, Welded pipes or Steel 450-500 N/mm2 Non welded pipes Cooper Messing Aluminium

Diameter of saw blade

rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm rpm
20 mm 318 637 796 955 1114 2387 3183 6366
25 mm 255 509 637 764 891 1910 2546 5096
32 mm 199 398 497 597 696 1492 1989 3979
40 mm 159 318 398 477 557 1194 1592 3183
50 mm 127 255 318 382 446 955 1273 2546
63 mm 101 202 253 303 354 758 1011 2021
80 mm 80 159 199 239 279 597 796 1592
100 mm 64 127 159 191 223 477 637 1273
125 mm 51 102 127 153 178 382 509 1019
160 mm 40 80 99 119 139 298 398 796
200 mm 32 64 80 95 111 239 318 637
250 mm 25 51 64 76 89 191 255 509
315 mm 20 40 51 61 71 152 202 404

 

Surface Roughness
Ra Rz ISO Ra Inch Ry N DIN 3141
0,025 0,4 1 0,63 N1 VVVV
0,05 0,63 2 1 N2 VVVV
0,1 1 4 1,6 N3 VVVV
0,2 2,5 8 4 N4 VVV
0,4 4 16 6,3 N5 VVV
0,8 6,3 32 10 N6 VVV
1,6 10 63 16 N7 VVV
16 25
3,2 16 125 25 N8 VV
25 40
6,3 25 250 - N9 VV
40
63 V
12,5 63 500 - N10 V
100
25 100 1000 - N11 V
100
50 250 2000 - N12 V

 

Tolerances for inside diameter and outside diameter of circular saw blades
Inside Diameter (mm) Tolerance H6 Tolerance H7 Tolerance H8
1 mm till 3 mm +6
0
+10
0
+14
0
3 mm till 6 mm +8
0
+12
0
+18
0
6 mm till 10 mm +9
0
+15
0
+22
0
10 mm till 18 mm +11
0
+18
0
+27
0
18 mm till 30 mm +13
0
+21
0
+33
0
30 mm till 50 mm +16
0
+25
0
+39
0
50 mm till 80 mm +19
0
+30
0
+46
0
80 mm till 120 mm +22
0
+35
0
+54
0
120 mm till 180 mm +25
0
+40
0
+63
0

 

Tolerances for outside diameter of saw blades
Outside Diameter (mm) Tolerance JS 15 Tolerance JS 16
1 mm till 3 mm ± 0,2 ± 0,3
3 mm till 6 mm ± 0,24 ± 0,375
6 mm till 10 mm ± 0,29 ± 0,45
10 mm till 18 mm ± 0,35 ± 0,505
18 mm till 30 mm ± 0,42 ± 0,65
30 mm till 50 mm ± 0,5 ± 0,8
50 mm till 80 mm ± 0,6 ± 0,95
80 mm till 120 mm ± 0,7 ± 1,1
120 mm till 180 mm ± 0,8 ± 1,25
180 mm till 250 mm ± 0,925 ± 1,45
250 mm till 315 mm ± 1,05 ± 1,6
315 mm till 400 mm ± 1,15 ± 1,8
400 mm till 500 mm ± 1,25 ± 2


Chemical composition  ( max.  %)  of High Speed Steels according Russian norms GOST  19265–73
 

Steel grade

C Cr W V Co Mo N Nb

Standard Performance HSS  

P18

0,73-0,83

3,8-4,4

17,0-18,5

1,0-1,4

< 0,5

< 1,0

P9

0,85-0,95

3,8-4,4

8,5-9,5

2,3-2,7

< 0,5

< 1,0

P6M5

0,82-0,9

3,8-4,4

5,5-6,5

1,7-2,1

< 0,5

4,8-5,3

11Р3АМ3Ф2  

1,02-1,12

3,8-4,3

2,5-3,3

2,3-2,7

< 0,5

2,5-3,0

0,05-0,1

0,05-0,2

Higher Performance HSS

Р6М5Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

5,7-6,7

2,3-2,7

< 0,5

4,8–5,3

Р12Ф3

0,95-1,05

3,8-4,3

12-13

2,5-3

< 0,5

< 1,00

Р18К5Ф2

0,85-0,95

3,8-4,4

17-18,5

1,8-2,2

4,7-5,2

< 1,00

Р9К5

0,90-1

3,8-4,4

9-10

2,3-2,7

5-6

< 1,00

Р6М5К5

0,84-0,92

3,8-4,3

5,7-6,7

1,7-2,1

4,7-5,2

4,8-5,3

The Highest Performance HSS  

Р9М4К8

1,00-1,1

3,0-3,6

8,5-9,5

2,3-2,7

7,5-8,5

3,8-4,3

Р2АМ9К5

1,00-1,1

3,8-4,4

1,5-2

1,7-2,1

4,7-5,2

8-9

0,05-0,1

0,1-0,3

В11М7К23*

0,05-0,15

< 0,5

10,5-12,5

0,4-0,8

22,5-24

7-8

В4М12К23*

0,05-0,15

< 0,5

3,8-4,4

0,4-0,8

22,5-24

12-13

 

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Telefon: +420 573 369 286

E-posta:

Web Design Studio Taox da Web sitelerinin yazarı

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND