GSP - High Tech Saws
Manufacturing sågblad och knivar


promo video - Sågbladet GSP Zborovice

GSP
WORLDWIDE

HSS sågskivor för kapning

Verktygs rådgivning

HSS kapsågskivor för metall

Kapsågar är avsedda för kapning av material - för skärning av rör, skärning av profiler och fulla material och särning av stål, mässing, brons, rostfritt stål. På detta sätt skiljer sig kapsågar från spårsågar, som är avsedda endast för "skärning i små djup – t.ex. spårtillverkning, skärning avtunna plåt osv. HSS sågskivor för kapning tillverkar vi av högt legerat snabbskärande stål med innehåll av wolfram, vannad och molybden och to antigen med en procent av kobbalt (Dmo5) eller fem procent (Emo5). HSS kapsågar har perfekt hållfasthet och ör motståndskraftiga mot brytning och materialslitage.

Hög motståndskraft mot slitage (sänkning av friktionskoefficient) uppnås tackvare sågskivarnas ytbehandling med olika material t.ex. TiN, TiAlN, TiCN eller med enkel pasivering – dvs. oxidation på ytan med koldioxid, när det bildas mycket fin yta med hårdhet 900 HV. Kapsågar behandlade på detta sätt kallas ofta pasiverade sågskivor eller VAPO sågar. Behandling av kapsågar är viktig framför allt vid höga arbetstemperaturer. Vid verktygsrådgivning anger vi rekommenderat kuggantal och kuggformer för skärning av olika typer av material eller material med olika mått: aluminiumprofiler, stålprofiler och full material och rekommenderade värden för skärning i allmänhet.

Vi tillverkar på beställning olika bärande öppningar, fästningsspår, fästningsöppningar och öppningar på axel. HSS spårsågar, HSS genomskärningssågar, spårmaskiner och övriga skivsågar kan vi erbjuda också i tummått. Vi tillverkar alla sågar med valfri kuggning - grov kuggning, halv grov kuggning samt sågar med fina kuggar. På webben anger vi grundläggande och vanligaste mått av HSS kapskivor och spårskivor men utom dessa sågtyper kan vi tillverka också andra utföranden av sågskivor där det kan variera parametrar t.ex. sågskivans diameter, sågskivans fästningsöppning, flänsdiameter, kuggavstånd och kuggform. Kuggform B levererar vi ofta inklusive flisdelaren, sådan kuggning kallas sedan kuggning BS.

Kort videopresentation HSS sågskivor för kapning

Ytbehandlingar

VAPO - pasivering

Det handlas om ytbehandling med oxidation CO2, när avslutade skivsågar släps en gång till varm ånga vid ungefär 550°C. Under detta bildas ovanligt fin yta med hårdhet 900 HV. Tackvare mindre spänning får skivsågar bättre spänstighet, som hindrar deras brytning. Mikroporer som bildas på ytan möjliggör bättre distribution av kylvätska. Denna ytbehandling är lämplig för allmän användning. Undantaget är skärning av aluminium, koppar, mässing och deras legeringar.

GOLDSKIN - ytbehandling TiN

Skivsågar försedda med TIN (titan-nitrid) ytbehandling får mycket hög mikrohårdhet på ytan som möjliggör deras användning för kapning av olika material med hög mekanisk motståndskraft. Den är mycket lämplig för delning av halvlegerat och hårt stål. Ytans egenskaper möjliggör att öka hastigheter på omkretsen och rörelsehastigheter upp till 50 %, vilket förkortar längd av arbetscyklar väsentligt.

BLACKSKIN - ytbehandling TiAlN

Denna ytbehandling är lämplig för kapning av material med hög draghållfasthet, rostfritt stål och material motståndskraftiga mot slitage som är t.ex. gjutjärn och mässing. Perfekt egenskap är också motståndskraft vid höga arbetstemperaturer, den är därför lämplig för användning vid torr skärning eller vid skärning vid icke tillfredställande kylning. Mycket lämplig är den också för höga hastigheter på omkretsen.

SPEEDSKIN - ytbehandling TiCN

PVD ytbehandling med mycket låg friktionskoefficient mot stål. Möjliggör att uppnå mycket ren kapning och förhindrar uppkomst av svetsrester vid kallt arbete och vid skärning med mycket höga hastigheter på omkretsen och rörelser i material som är mycket hårt stål, koppar och mässing, där det ofta svetsrester bildas vid kallt arbete. Möjliggör att öka hastighet på omkretsen och rörelsehastighet upp till 100 % gentemot värden för skivsågar utan ytbehandling.

GRAYSKIN - ytbehandling CRN

Mycket låg friktionskoefficient mot stål förutbestämmer sågskivor med ytbehandling GRAYSKIN till skärning av material som har tendens att limmas under skärning på sidor av verktyget. Det gäller framför allt för mässing, brons, koppar och aluminiumlegeringar. En annan fördel är möjlighet att ytbehandla i tjockare skikt upp till 7μm.

Utom ovan angivna standard PVD ytbehandlingar är det nöjligt att erbjuda andra specialutvecklade PVD, som är t.ex. TICN MP, AlTin, DLC, NACO och NACRO.

Dessa knappar kommer att stödja och rekommendera vår webbplats till andra Internet-användare. Tack.

Czech Republic
Hlavní 438, Zborovice, 768 32

Phone: +420 573 369 286

Email:

Web Design Studio Taox är också författare till webbplatser

These pages store cookies to help them function properly. By using our services you agree to use them. About cookies I UNDERSTAND