Arrow

ผลิตใบเลื่อยและมีด

ผลิตใบเลื่อยและมีด

เว้าและนูนเครื่องตัดมิลลิ่ง

คัตเตอร์กัดคมนูนแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐาน DIN 856

Concave and Convex Milling Cutters

เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา รู รัศมี จำนวนซี่ฟัน HSS M2 จำนวนซี่ฟัน โคบอลท์ 5%
50 2 16 1 14 16
50 2,5 16 1,25 14 16
50 3 16 1,5 14 16
50 3,2 16 1,6 14  
50 4 22 2 14 16
63 5 22 2,5 12 12
63 6 22 3 12 12
63 6,3 22 3,15 12  
63 7 22 3,5 12 12
63 8 22 4 12 12
63 9 22 4,5 12 12
63 10 27 5 12 12
80 11 27 5,5 12 12
80 12 27 6 12 12
80 12,6 27 6,3 12  
80 13 27 6,5 12  
80 14 27 7 12  
80 15 27 7,5 12  
80 16 27 8 12 12
100 17 32 8,5 12  
100 18 32 9 12  
100 19 32 9,5 12  
100 20 32 10 12 12
100 22 32 11 12  
100 24 32 12 12 12
100 25 32 12,5 12  
125 28 40 14 12  
125 32 32 15 12  
125 32 32 16 12  
125 36 40 18 12  
125 40 32 20 12  
160 50 40 25 12  

 

เครื่องกัดแบบเว้าครึ่งวงกลม

Concave and Convex Milling Cutters

เลื่อยคาร์ไบด์แบบแข็งเอียงขวา หรือเอียงซ้าย
เลื่อยคาร์ไบด์แบบเอียง และเครื่องกัดขอบเดี่ยวHSS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15 ม.ม.– 160 ม.ม.

สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการ ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด  หรือใบเลื่อย
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด

 

เครื่องตัดรัศมีนูนที่มีจำนวนมากของฟัน

Concave and Convex Milling Cutters

เครื่องกัด HSS หรือ VHM แบบนูนปลายเรียบสำหรับใช้ในการกัดร่องครึ่งวงกลม เครื่องกัดชนิดนี้จะรักษารูปแบบตลอดอายากรใช้งาน สามารถลับคมมีดได้ตลอดอายุการใช้งาน ด้านหน้าของซี่ฟันจะเป็นพื้นรัศมีไปยังศูนย์กลาง มี OD ตั้งแต่ 30 ม.ม. จนถึง 210 ม.ม. หนา 0,5-20 ม.ม. เคลือบผิวหน้าด้วย TIN และ TIALN ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด

 

ขนาด รูเข็ม จำนวนซี่ฟัน รัศมี
40 x 3,0 ม.ม . 15 ม.ม. 46 R 1,5
50 x 3,0 ม.ม . 25 ม.ม. 48 R 1,5
50 x 4,0 ม.ม . 13 ม.ม . 48 R 2,0
60 x 3,0 ม.ม . 16 ม.ม . 50 R 1,5
60 x 4,0 ม.ม . 16 ม.ม. 50 R 2,0
63 x 4,0 ม.ม . 16 ม.ม. 30 R 2,0
63 x 5,0 ม.ม. 16 ม.ม . 30 R 2,5

 

คัตเตอร์กัดคมเว้าแบบครึ่งวงกลมตามมาตรฐาน DIN 855A

Concave and Convex Milling Cutters

เส้นผ่าศูนย์กลาง ความหนา รู รัศมี จำนวนซี่ฟัน HSS M2 จำนวนซี่ฟัน โคบอลท์ 5%
50 6 16 1 14  
50 6 16 1,25 14  
50 8 16 1,6 14  
50 9 16 2 14  
63 10 22 2,5 12 14
63 12 22 3 12  
63 12 22 3,15 12  
63 16 22 3,5 12  
63 16 22 4 12  
63 18 22 4,5 12  
63 20 22 5 12 10
80 24 27 6 12 10
80 24 27 6,3 12  
80 24 27 7 12  
80 32 27 8 12 10
100 32 32 9 12  
100 36 32 10 12 10
100 40 32 12 12 10
100 40 32 12,5 12  
125 50 32 16 10  
125 60 32 20 10  

 

เครื่องกัดแบบนูนครึ่งวงกลม

Concave and Convex Milling Cutters

เลื่อยคาร์ไบด์แบบแข็งเอียงขวา หรือเอียงซ้าย
เลื่อยคาร์ไบด์แบบเอียง และเครื่องกัดขอบเดี่ยวHSS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15 ม.ม.– 160 ม.ม.

สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการ ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด  หรือใบเลื่อย
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด

 

เว้าตัดรัศมีที่มีจำนวนมากของฟัน

Concave and Convex Milling Cutters

เครื่องกัด HSS หรือ VHM แบบนูนปลายเรียบสำหรับใช้ในการกัดร่องครึ่งวงกลม เครื่องกัดชนิดนี้จะรักษารูปแบบตลอดอายากรใช้งาน สามารถลับคมมีดได้ตลอดอายุการใช้งาน ด้านหน้าของซี่ฟันจะเป็นพื้นรัศมีไปยังศูนย์กลาง มี OD ตั้งแต่ 30 ม.ม. จนถึง 210 ม.ม. หนา 0,5-20 ม.ม. เคลือบผิวหน้าด้วย TIN และ TIALN ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด
ขนาด รูเข็ม จำนวนซี่ฟัน รัศมี
40 x 3,0 ม.ม . 15 ม.ม. 46 R 1,5
50 x 3,0 ม.ม . 25 ม.ม. 48 R 1,5
50 x 4,0 ม.ม . 13 ม.ม . 48 R 2,0
60 x 3,0 ม.ม . 16 ม.ม . 50 R 1,5
60 x 4,0 ม.ม . 16 ม.ม. 50 R 2,0
63 x 4,0 ม.ม . 16 ม.ม. 30 R 2,0
63 x 5,0 ม.ม. 16 ม.ม . 30 R 2,5

 

คัตเตอร์กัดมุมมน, คมเว้า

Concave and Convex Milling Cutters
Material: High-speed steel HSS Standard
CSN: 222234, ~DIN 6513, ~ ISO 3860

 

เครื่องกัดแบบนูนเสี้ยวซ้าย ขวา

Concave and Convex Milling Cutters

เลื่อยคาร์ไบด์แบบแข็งเอียงขวา หรือเอียงซ้าย
เลื่อยคาร์ไบด์แบบเอียง และเครื่องกัดขอบเดี่ยวHSS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15 ม.ม.– 160 ม.ม.

สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการ ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด  หรือใบเลื่อย
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด

 

เครื่องกัดแบบเว้าเสี้ยวซ้าย ขวา

Concave and Convex Milling Cutters

เลื่อยคาร์ไบด์แบบแข็งเอียงขวา หรือเอียงซ้าย
เลื่อยคาร์ไบด์แบบเอียง และเครื่องกัดขอบเดี่ยวHSS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15 ม.ม.– 160 ม.ม.

สามารถสั่งทำได้ตามความต้องการ ลูกค้าอาจสามารถระบุลักษณะพิเศษได้ดังนี้:

 • เส้นผ่าศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูศูนย์กลางของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • คีย์เวย์ของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ความหนาในการตัดของเครื่องกัด  หรือใบเลื่อย
 • จำนวนซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • รูปแบบซี่ฟันของเครื่องกัด หรือใบเลื่อย
 • ขอบตัดของมุมซี่ฟันของเครื่องกัด

 

คำขอไม่มีผลผูกพัน - เว้าและนูนเครื่องตัดมิลลิ่ง

เรียนลูกค้า คุณมีโอกาสที่จะยื่นคำขอเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ในตะกร้าสอบถาม คุณสามารถระบุความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณตามตาราง หรือคุณสามารถป้อนคำถามใดๆ สำหรับตัวแทนขาย ตัวแทนฝ่ายขายจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

Metal Show TIB

Metal Show TIB 2023 ในบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย
อ่านเพิ่มเติม
\

ICE Europe 2023

ICE Europe 2023 (14 - 16 March 2023) Munich, Germany
อ่านเพิ่มเติม
\

TUBE 2022 - Düsseldorf

อ่านเพิ่มเติม
\

การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ 2021

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราได้ลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในเทคโนโลยีใหม่ สิ่งนี้จะเพิ่มทั้งคุณภาพและปริมาณการผลิต
อ่านเพิ่มเติม
\

การผลิตหัวกัดรัศมีที่บางมาก

จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการแนะนำการผลิตที่เป็นนวัตกรรมของหัวกัดที่มีรัศมีบางมาก
อ่านเพิ่มเติม
\
© 2021 GSP - High Tech Saws, s.r.o.
เราใช้คุกกี้ ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ดีขึ้นแก่คุณได้ การใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งาน Cookie agreement ฉันเข้าใจ